Skrota bilen Nol

Skrota bilen, Betalt samt gratis hämtning av skrotbilar i Nol

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt.

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

 

10 nov 2015