Avregistrera bil Trollhättan

Avregistrering och skrotning av bilen är samma sak. Fordonet blir avregistrerat när det lämnas till en auktoriserad bilskrot eller till en av bilproducenternas mottagningsställen. Observera att avregistrering inte skall förväxlas med avställning. Vid avregistrering avfärdas du och bilen ur Transportstyrelsens bilregister. Vid avställning finns du kvar, som miljö- och kostnadsansvarig, till dess ett mottagningsbevis med skrotningsintyg erhållits. Detta kvitto får du, när bilen och registreringsbeviset lämnas hos skroten. Det är också grundplåten för att skrota bilen i Trollhättan lagligt med avregistrering. Skatten återbetalas till dig, som är noterad som bilägare, när bilen lämnas in för skrotning.

 

Avregistrera bil på bilskrot Trollhättan

 

Transportstyrelsens undantag för bilar i Trollhättan

I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av en obefintlig bil utan ett skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot i Trollhättan. Men för detta krävs att ägaren kan styrka att bilen har skrotats på annat sätt. En bilskrot, som lämnar fel upplysning riskerar att få sin auktorisation från Länsstyrelsen indragen. Skulle en skrotad bil dyka upp igen, klassas det som om en brottslig handling begåtts. Med tanke på den allt ökande illegala hanteringen av uttjänta fordon, måste ett sådant intyg vara väl styrkt. Genom att skicka in ett giltigt registreringsbevis (gula delen), tillsammans med ett sådant intyg till Transportstyrelsen, kan man begära avregistrering. En inregistrerad och avställd bil kommer alltid att orsaka ägaren onödiga utgifter.

16 Feb 2023