Blogg

När bör bilen skrotas

29 apr 2020

När din bil inte håller måttet längre angående säkerhet, köregenskaper och driftskostnader bör den skrotas. Det kan vara så enkelt att fordonets reparationskostnader överstiger bilens värde. Då bör man inse att den är förbrukad. Det finns även andra faktorer som borde avgöra ödet om bilen. Ett exempel är koldioxidutsläppen från gamla bilar.

Väg in miljön och säkerheten när du skrotar din bil

Äldre fordon är betydligt sämre för miljön än nyare. Byter man från en bensin/diesel driven till en elbil bidrar man till en förbättrad miljö. Även när det gäller säkerheten är skillnaderna stora. På nya bilar finns det airbags i dörrar, tak, stolar, ratten och dessa skyddar alla personer i fordonet. På äldre bilar får man vara glad om det finns en på ratten. Om detta alternativ passar in på din bil bör du kontakta någon av bilproducenternas mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot.

Producentansvaret medger gratis skrotning av bilar

Eftersom det finns producentansvar för bilar i Sverige kan man skrota bilen gratis. Men det är bara de bildemonteringar som är bundna till bilproducenterna som är skyldiga att ta emot bilen och utföra en kostnadsfri skrotning på den. Andra auktoriserade skrotar som inte är knutna till producenterna kan begära betalning för att utföra samma tjänst. Kriterier som medger kostnadsfri skrotning av en bil är att den är komplett. Saknas delar på den som exempelvis motor, växellåda eller katalysator kan även bilskrotar som är bundna till bilproducenterna begära ersättning för att skrota den.

Auktorisation för skrotning och bärgning av skrotbilar

Transport av fordonet till bilskroten ingår inte i producentansvaret utan bekostas av fordonsägaren själv. Men det finns seriösa aktörer som erbjuder avgiftsfria hämtningar av skrotbilar. Det man bör kontrollera är om dessa företag har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon. Tillstånd för bärgning av skrotbilar är inte samma sak som tillstånd för skrotning.

Det här behövs när man skrotar bilen

1. Registreringsbevis del 2.

2. Giltigt legitimation.

3. Fullmakt om det är ett dödsbo eller en annan person än fordonsägaren.

Du ska få ett mottagningsbevis av bilskroten samt ett skrotintyg som är ett bevis på att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsen

Om du har tappat bort ditt registreringsbevis eller inte hittar det kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen.

Gör det kostnadsfritt med ditt e-legitimation.

Klicka här och beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen (del 2)

Bilåtervinningens kollaps efter Covid-19

4 apr 2020

Järnskrot är det mest återvunna materialet i en närmaste oändlig kretsgäng. Skrotbilar är en väsentlig del av den globala handeln som omfattar över 100 miljoner ton årligen. Och av den totala stålproduktionen utgör det nedsmälta stålskrotet cirka en tredjedel. Energiförbrukningen sjunker med 75 procent, samtidigt sänks förbrukningen av råvaror med 90 procent, genom återvinningen. Ur miljösynpunkt har den också en stor betydelse, eftersom ett ton återvinning betyder ett ton minskat utsläpp av koldioxid.

Global handel påverkar ersättningen när man skrotar sin bil

Under senare tid har andelen av inlämnade skrotbilar ökat beroende på bättre teknik genom fragmentering, samt ökade globala priser för järnskrotet. På detta sätt har skrotbilsägare erhållit allt högre ersättning för skrotning hos auktoriserade bildemonteringar, vilket också medfört att den illegala marknaden fått svårare att roffa åt sig de trafikfarliga och miljöfördärvande bilarna. Men den positiva trenden föll pladask för den högvarviga bilskrotningsverksamheten. Corona epidemin bröt ut och priserna på skrot störtdök. Utöver järnskrotet har återvinning av platina i katalysatorerna påverkat den senaste tidens stora prisökning av skrotbilar. Denna ädelmetall kostar fem gånger mer än guld. Den startar snabbt kemiska reaktioner och är mycket lämplig för nedbrytning av kolväten i bilarnas avgaser. Men inte ens ädelmetallernas värde höll mot en allmän kollaps. Under några dagar sjönk skrotbilens värde, som återvinningsobjekt, med 75 procent.

Skrota bilen och rädda liv

Det är bara de illegala aktörerna som gynnas av den prekära ekonomiska situationen. De var på väg att tappa en stor del genom bilskrotarnas kraftiga höjningar till ägarna som skulle skrota bilen. Uttjänta bilar med undermåliga bromssystem och sämre säkerhetsbälten skördar många liv årligen, samtidigt som dåliga katalysatorer släpper ut mängder av CO2. Men de är attraktiva för illegal export eller återinförande i landets trafik. För att bedöma effekten av att skrotbilar inte hamnar hos en bilskrot för återvinning, måste alla faktorer läggas i potten. Och det kommer att dröja länge tills de auktoriserade bilskrotarna kan återuppta konkurrensen om köp av uttjänta fordon. Så med tanke på de värden som försvinner med varje skrotbil, som inte återvinnes, bör en allmän skrotbilspremie beräknas. Skulle den mot förmodan inte vara lönsam har troligtvis inte alla ingående faktorer beaktats. Dessa kan naturligtvis vara svåra att uppskatta i den svarta marknaden. Men ibland kan en katastrof liknande dagens resultera i effektiva framtida lösningar.

Corona virusets påverkan på bilskroten

28 mar 2020

De flesta bilskrotarna var på en brant positiv utveckling då allt plötsligt störtdök i och med Corona virusets intåg i Världen. Under senare år har återvinning av uttjänta fordon utvecklats, så att över 95 procent av bilens vikt återgår till reproduktion.

Bra ersättning för att skrota sin bil

De gamla bilvraken var på väg att ge en kraftig ersättning till bilägarna, när de lämnade in sina gamla fordon till en auktoriserad bildemontering. Bara på några månader blev det här alternativet mera lockande än att dumpa vraken i naturen. Vissa bilskrotar tredubblade ersättningen på kort tid. Allt pekade på att den mycket omdiskuterade och efterfrågade statliga bilskrotningspremien inte längre hade samma dragningskraft. Priset som lämnades av skrotarna var beroende av de globala metallpriset.

Värdefulla ädelmetaller i skrotbilar

I katalysatorerna finns ädelmetaller som platina. Dessa metaller fick en kraftig uppgång, som även fick skrotbilens värde att öka. Guld, övriga ädelmetaller och konst brukar vara värdebeständiga. Men inte vid detta tillfälle. Härmed försvann den positiva utvecklingen av skrotbilsvärdet.

Corana virusets påverkan när man skrotar bilen

70% sänkning av skrotpriset efter Corona viruset

Bilskrotarna har samma problem som övriga företag som är exportberoende. Det betyder att en stor del av kapitalflödet stryps, samtidigt som reserver äts upp av lagerhållning av olika metaller och ämnen. Men för den som skall skrota bilen finns fortfarande möjligheter. En auktoriserad bilskrot måste ta emot en komplett skrotbil gratis och tillse att den blir avregistrerad. Många bildemonteringar ger ersättning, som brukar vara en tredjedel av summan före katastrofen med Covid-19.

Skrota din bil med betalning och hämtning

Det finns också auktoriserade bärgare som betalar en slant vid hämtningen. Så det är inte tvärstopp inom hela bilskrotningsverksamheten, även om många företag tvingats till permittering eller korttidssysselsättning. En stor negativ följd är många skrotbilars öde. Genom den starkt ökande ersättningen från bilskrotarna, fick den illegala marknaden hård konkurrens. Uttjänta fordon, som både är trafikfarliga och miljöfördärvande, eftertraktas för illegal export eller inhemsk återanvändning. Så vi är tyvärr tillbaka på ruta ett, där bilägarna bör vara observanta vid planering av legal bilskrotningen med avregistrering.

Papper som behövs när man skrotar sin bil

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med bilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren

Bilar som borde skrotas

26 mar 2020

Det är lätt att vara klok i efterhand. Och det gäller verkligen för många ägare till gamla bilar. Dessa är ur konstruktionssammanhang så långt det går att komma i trafiksäkerhet samt kvantiteten av koldioxidutsläppen. Regeringen har nyligen visat att ett antal liv kan räddas årligen genom att plocka bort gamla trafikfarliga fordon från vägarna. Uppgifterna baseras på ABS bromssystem samt varningssignal för säkerhetsbälten. Riksdagen godkände motion 2017/16:246 om skrotningspremie för gamla bilar för några år sedan. Den kom nog inte så långt. Kanske är det aktuellt igen. Speciellt om en skrotningspremie kan rädda liv. Men till dess fortsätter gamla bilar att lagas och lagas igen. Efter ha lagat min gamla bil ett antal gånger började jag räkna ut den totala kostnaden. Med facit i hand skulle jag skrotat bilen direkt innan första verkstadsbesöket. Antagligen hade jag kunnat köpa 3 st likvärdiga fordon med de pengar som jag lagt ner på min gamla bil. Stundtals är det verkligen tveksamt att fixa och dona. Är det kassa fordonet gammalt med futtigt värde borde reparationskostnaden avgöra framtiden.

Låt reparationskostnaden styra om bilen skall lagas eller skrotas

Att fixa är ingen bra lösning om den skulle bli högre än bilvärdet. Godkända verkstäder och de så kallade auktoriserade bilverkstäderna är kända för sina skyhöga taxor. De tar i synnerhet bra betalt för sina reservdelar. Så finns inget annat alternativ lär en demonteringsföretag vara bästa valet. Men så är oftast inte fallet, när en ägare till bilen undersöker andra valmöjlighet för att reparera sitt fordon. Det är tyvärr de onormalt höga kostnaderna på delar som vållar många skrota sin bil. Detta sker trots att det finns flertalet av billiga äldre komponenter, som skulle överensstämma okej för att laga bilen. Det demoleras flera hundra tusen skrotbilar varje år, vilket verifieras av Trafikstyrelsens statistik. Att bildelarna finns på lager samtidigt som människor ringer runt och raggar efter motsvarande är oförståeligt. Det är samtidigt ett spår, på generell skepsis, att pröva den nya tekniken att söka online. Möjligtvis kan det betyda en rädsla att beställa fel artikel. Men det är lätt för en bevandrad att leta sig fram till önskad artikel i de olika systemen. Därutöver erhålles skilda handräckning av några företag på nätet. detta är den verkliga grunden till att uttjänta fordon kör allt mer på våra landsvägar. Under senare år har mindre bilverkstäder växt fram som svampar ur jorden. De kan konsten att förvandlar rishögar till körbart beskaffenhet med billiga bildelar. Men skrothögarna förblir trafikfarligare än moderna fordon och de förblir att vara rena rama CO2-grytor.

Skrotbilar återinförs i trafik eller exporteras illegalt till Afrika

Varje dag annonserar skilda bilverkstäder efter skrotbilar köpes. I större kommuner är det inte hälften av dessa, som köper uttjänta fordon för skrotning. Att än en gång föra in dessa i trafik eller illegalt skeppa ut dessa ger mångfalt bättre vinst, som många gånger är skattefritt. Och det är klart att skrotarna själva underhåller verksamheten genom att tillföra billiga begagnade reservdelar. En bildemontering lyder under stränga myndighetskrav från bland andra bilproducenterna. Kraven på mottagningsbevis, skrotningsintyg, fullmakt samt kontroll av registreringsbevis gör att de råder olika regler till den brottsliga organisationens fördel. Öppna portar för förbjuden export och ingen kontroll av uttjänta uttjänta bilars destination gör att dessa inte hamnar hos bilskrotarna. År 2007 stoppades den statliga skrotningspremien. legitimerade bilskrotar tvingades ta emot uttjänta bilar kostnadsfritt, och ett villkor på insamling och återvinning infördes. Resultatet har blivit att bilskrotarna kan ge upp till tvåtusenfemhundra kr i kompensation till fordonsägaren som lämnar in sin uttjänta bil för att lämna den till skrot. Det räcker dessvärre inte för att konkurrera med den organiserade brottsligheten. Men den rådande situationen kan förbättras. Men enbart genom återinförande av någon av statlig skrotbilspremie. Så förhoppningsvis blir inte det gryende intresset från regeringen bara en pappersprodukt.

Katalysatorn biltjuvarnas nya guldgruva

29 feb 2020

Hur många bilägare har blivit av med katalysatorn på bilen? Kanske inte tusentals ännu så länge. För det är en ny lönsam företeelse för den kriminella brottsligheten. Och stölderna drabbar lika gärna gamla bilar. Många av dessa har bara något värde kvar just i katalysatorn. Enligt en artikel i Teknikens Värld stjäls katalysatorer mitt på ljusa dagen på 30 sekunder.

Vad är en katalysator?

Katalysatorn omvandlar skadligt bilavgasutsläpp till ofarliga ämnen. De dyrbara ädelmetallerna platina eller palladium i kombination med rodium framkallar en kemisk reaktion för de giftiga avgasutsläppen kolmonoxid, kväveoxider och kolväte. Den dödligt giftiga kolmonoxiden spjälkas till ogiftig koldioxid och vatten. Den gasen reduceras starkt genom lambdasonden, som har till uppgift att fördela bränsle och luft till max förbränning. I katalysatorn finns även keramiska kulor, som klyver kolväten till ursprungsformerna väte och syre. Katalysatorn kräver en arbetstemperatur av 600 grader och minskar effekten vid blytillsatser i bensinen. Från och med årsmodeller 1989 är det lagkrav, att alla fordon skall vara utrustade med en sådan avgasrening.

Varför har katalysatorn blivit biltjuvarnas favorit?

För det första är det en komponent som inte är förbrukad, när det uttjänta fordonet skall tas ur bruk. Ädelmetallerna är kvar i stor utsträckning. Och de har i de flesta bilmodellerna större värde än övriga bilen tillsammans. Så nu är det bara bilägare med modeller före 1989, som kan känna sig säkra att inte få sina bilar demolerade. Och det första tecknet kan man se hos bilskrotarna. De är försiktiga när någon skall skrota bilen. Vid inlämning sker utbyte av registreringsbevis och mottagningsbevis med fullmakt från dödsbo där sådant krävs. Efter sanering utfärdas skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Därefter demonteras katalysatorn för att bevaras på ett mycket inbrottssäkert ställe. Men ofta hjälper inte ens en sådan säkerhetsåtgärd. En smash-and-grab-kupp kan ge miljontals kronor i förtjänst.

Ingen bilägare går säker

För första gången i bilhistorien är även gamla bilar begärliga att stjäla en specifik del från. Det gäller samtliga bilmärken och modeller från tillverkningsår 1989. Idag har kanske bara några tusen bilägare fått påhälsning. Men det här kommer att explodera. Brottsligheten med gamla bilar, som illegalt exporteras eller återinförs i trafik, har fått ett nytt arbetsområde. Att plocka katalysatorer, när ägarna sover är både lönsamt och riskfritt. Många har endast tecknat trafikförsäkring, då de ansett att tjuvarna bara går på nya och lyxiga modeller. Så det är nog hög tid att se över teckning av en stöldförsäkring. Och räkna med karosskador i samband med kapningen av katalysatorn, som måste gå fort. Så kostnaden för återställning blir skyhög för drabbade bilägare. En gång i tiden var bilradion ett eftertraktat byte. Men det, som är på gång att hända, är etter värre. Nu gäller det alla bilar och den organiserade brottslighetens nuvarande kapacitet är som att jämföra ett spanskt La Liga-lag med ett svenskt korp-lag.

Undvik att skrota din bil förtid

24 feb 2020

På grund av att snålheten bedrar visheten många och det reulterar ofta till skrotning av sin kära ägodel, bilen. Att spara några hundralappar kan resultera i kravet på reparationer i 10 000-klassen och därmed är skrotning av fordonet att föredra. Konsekvensen av en inte fungerande lambdasond kan, till exempel, bli mycket kostsamt om man inte byter den i tid. Ur funktion ökar bränsleförbrukningen och katalysatorn täpps igen och måste kasseras. Och den har en mycket viktig roll i miljösynpunkt. Lambdasondens uppgift är att bilen skall leva upp till kraven för föroreningar och halten av CO2-utsläpp. Så det finns dubbel anledning att byta lambdasonden, när varningslampan på instrumentbrädet markerar varning. Den är placerad mellan grenröret och katalysatorn. Priset för en ny katalysator är cirka 15 000 kr, medan en begagnad lambdasond kostar max 500 kr. De dyraste alternativen är att köpa en nya reservdelar av märkesfirman. Där påstås, att originaldelar är så mycket bättre än andra alternativ, så eventuella prisskillnader täcker en bättre kvalitet. Men det är ett ointressant uttalande. Alla vet, att auktoriserade bilverkstäder kan konsten att ta bra betalt. Oberoende av vilket har bilen, som skall lagas, gått en del av sin livslängd. Så att köpa nytt skulle vara detsamma som att kasta pengar i sjön. Köp av begagnade bildelar är betydligt billigare alternativ. Jämförelse kan göras med bilskrotarnas prispolicy. En begagnade bildel skall inte kosta mer än halva priset för motsvarande ny originaldel. Men konkurrensen är stor inom branschen, så självplock bildelar erbjuder betydligt lägre priser.

Köp begagnade bildelar och undvik att skrota bilen i förtid

Flera hundra tusen skrotbilar hämtas av bildskrotar varje år. Många har krockats och ägarna måste därför skrota bilen. Det betyder att det finns begagnade lambdasonder i massor med varierande kvalitet och priser. Över 200 bilskrotar runt om i landet hämtar defekta bilar för försäljning av begagnade bildelar. Alla är underordnade Naturvårdsverkets tuffa föreskrifter till bilproducenterna genom "Omhändertagande av uttjänta fordon". För att skrota bilen i Göteborg krävs, att ett giltigt registreringsbevis lämnas då mottagningsbevis erhålles. För dödsbo eller ombud skall även fullmakt lämnas. Efter sanering utfärdas skrotningsintyg för avregistrering. Skrotfirmorna är även samlade i en jättelik bildelsmarknad, som styrs av online-företagen Bildelsbasen, Laga.se och MärkesDemo. För ett antal år sedan skulle det ha varit omöjligt att nå alla bildemonteringar. Men genom e-handeln finns inte det problemet längre. På kort tid kan landets hela bildelsmarknaden inventeras med priser, förväntad kvalitet och företagens adresser med telefonnummer. Lambdasonden, som sökes, kan alltså hittas hos en bilskrot Stockholm likväl hos någon bilskrot i Göteborg.

Undvik skrotning och sök efter billiga reservdelar till bilen

Det är i allmänhet lite krångligare att hitta rätt del via e-handeln än vid köp över disk, eftersom det inte finns någon att fråga. Men allas söksystem har utvecklats med ett enkelt och snabbt program. Är artikelnumret känt skall det fyllas i på startsidan, och genast visas en tablå över samtliga bildemonteringar som har lambdasonden på lager. Dessutom framgår kvalitet och pris. I de flesta fall söks artikeln genom registreringsnumret eller bilmärke. Det skrives in eller klickas och bilmodeller öppnas. Klicka därefter på bilens årsmodell. Nu visas en sprängskiss samt en gruppindelning. Lambdasonden ingår i avgassystemet, så klicka på avgas/rening. Vid nästa steg kan den identifieras och slutmenyn klickas fram. Det finns många bildemonteringar som har den sökta lambdasonden med olika kvalitet och pris. Så det är bara att välja och vraka bland alternativen som passar bäst för bilen och plånboken. Eftersom telefonnumret finns, kan bildemonteringen kontaktas och bekräfta att rätt artikel är funnen, eller om det finns andra frågor som behöver utredas. Garantin kan vara en sådan.

Kan premie för skrotning av bil rädda Liv?

17 feb 2020

Kan premie för skrotning av bil rädda liv? Om eller när mindre trafiksäkra fordon tas ur bruk blir svaret naturligtvis, ja. Antalet bör statistiken kunna förtälja. Bristen på användning av säkerhetsbälten och avsaknad av ABS-bromsar är bidragande faktorer vid många olyckstillfällen. Redan på 1950-talet utrustade Vattenfall sina persontransportbilar med säkerhetsbälten, som de första i Sverige, för att rädda liv på dåliga och sliriga väg. Idag är säkerhetsbältet en självklarhet för biltillverkare men tyvärr inte för alla bilåkare. Så ett irriterande ljud kan ge en god effekt. ABS-bromsens hjälp vid halka är odiskutabel. Dessa två faktorer nämns i samband med riksdagens funderingar över en skrotningspremie, som skulle bidra till den ökade säkerheten, vid skrotning av bilar som saknar dessa anordningar. Men det finns fler positiva faktorer som kan läggas till kalkylen. Krockkudden är ett exempel. Och så skall man inte glömma det omdebatterade koldioxidutsläppen från de gamla CO2-grytorna. Troligtvis skulle, vart och ett, av nämnda problem ge en uppmaning till ett återinförandet av en statlig skrotningspremie för vissa uttjänta bilar, som har tillåtelse att rulla vidare.

Thomas Enroth säger att alla förslag som innebär att vi ökar trafiksäkerheten kommer jag noggrant att gå igenom. För vi måste minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det är välkommet med alla förslag, säger han till sverigesradio.

Återinförande skrotpremie för skrotning av bilar

Den statliga skrotningspremien drogs in år 2007. Ett eventuellt återinförande har ältats under många år. Inte minst av Riksdagen. Motion 2017/18:246 ”Skrotningspremie för gamla bilar” godkändes av riksdagen i sept. år 2017. Var det återigen ett bra förslag som hamnade i papperskorgen? Motionen, som är inlämnad av två centerpartister, beskriver till en viss del miljöproblematiken, som orsakas av skrotbilar. Lägger man ihop Riksdagens utslängda förslag kan det bli ett riktigt bra alternativ både för trafiksäkerheten och ur miljösynpunkt. Så frågan är: Kan bilskrotningspremie rädda liv? Nej, inte som motioner. En annan sort av "skrotningspremie" är under utveckling. Genom bilproducenternas lyckade återvinningsprocess kan en bilskrot, genom mottagningsbevis och skrotningsintyg, betala bilägaren, som beslutat att skrota bilen. Summan varierar. Idag ges 2 500 kronor, i ersättning, vid inlämning till en bildemontering på Orust. Det är enbart vidareutveckling av en sådan process, som kan garantera bilägarna en framtida ersättning vid avregistrering, och som bidrar till minskat antal av trafik- och miljöfarliga fordon på våra vägar.

Bilproducenterna är skyldiga att skrota bilen Göteborg

17 feb 2020

Enligt Naturvårdsverket ansvarar bilproducenterna för att alla bilägare får skrota bilen Göteborg gratis hos en auktoriserad bilskrot eller hos en av bilproducenternas mottagningsställen. Bilskrotarnas ansvarar för redovisning av omhändertagna fordon och att dessa blir avregistrerade från Transportstyrelsens bilregister. En förutsättning är att skrotbilen är komplett och inte överstiger 3,5 ton totalvikt. Producenten skall därför tillhandahålla ett system för en landsomfattande kedja av auktoriserade bilskrotar eller mottagningsställen, med max 5 mil från bilägaren, för insamling av uttjänta fordon. Den tänkta organisationen skall också återvinna eller återanvända 95 procent av bilens vikt. Producenterna består av tillverkare, importörer och försäljare. De representerar 98 procent av befintliga fordon. Men de är ansvariga för att skrota alla bilar gratis. Och de skall även tillse, att auktoriserade bilskrotar får information om nya komponenter och farliga ämnen för att underlätta sanering och demontering.

 

Kostnadsfri skrotning i Göteborg gäller bilar som inte saknar delar

Saknas väsentliga delar på bilen har skroten rätt att begära en skärlig ersättning för detta. Eftersom 95% av bilens vikt återvinns tjänar bilskroten pengar på hela fordonet. Därför räcker det om en liten komponent saknas för att skroten kan vägra kostnadsfri skrotning av bilen. Det finns även auktoriserade bilskrotar som inte är bundna till bilproducenterna och dessa har rätt att ta betalt för att skrota din bil även om den är komplett.

Avregistrera bil Göteborg

16 feb 2020

Avregistrering och skrotning av bilen är samma sak. Fordonet blir avregistrerat när det lämnas till en auktoriserad bilskrot eller till en av bilproducenternas mottagningsställen. Observera att avregistrering inte skall förväxlas med avställning. Vid avregistrering avfärdas du och bilen ur Transportstyrelsens bilregister. Vid avställning finns du kvar, som miljö- och kostnadsansvarig, till dess ett mottagningskvitto med skrotningsintyg erhållits. Detta kvitto får du, när bilen och registreringsbeviset lämnas hos skroten. Det är också grundplåten för att skrota bilen lagligt med avregistrering av en befintlig bil i Göteborg. Skatten återbetalas till dig, som är noterad som ägare, när bilen lämnas in för skrotning.

Transportstyrelsens undantag från regeln när man skrotar bilen

I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av en obefintlig bil i Göteborg utan ett skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot. Men för detta krävs att ägaren kan styrka att bilen har skrotats på annat sätt. En bilskrot, som lämnar fel upplysning riskerar att få sin auktorisation från Länsstyrelsen indragen. Skulle en skrotad bil dyka upp igen, klassas det som om en brottslig handling begåtts. Med tanke på den allt ökande illegala hanteringen av uttjänta fordon, måste ett sådant intyg vara väl styrkt. Genom att skicka in ett giltigt registreringsbevis (gula delen), tillsammans med ett sådant intyg till Transportstyrelsen, kan man begära avregistrering. En inregistrerad och avställd bil kommer alltid att orsaka ägaren onödiga utgifter.

Avregistrera och skrota bilen är samma sak

Skrotintyg när man skrotar bilen i Göteborg

16 feb 2020

Endast auktoriserade bilskrotar och bilproducenterna har rätt att utfärda skrotningsintyg för att skrota bilen i Göteborg. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett kvitto på att bilen har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Göteborg måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

Begär alltid skrotintyg när du skrotar bilen i Göteborg

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2017 skrotades c.a 190 000 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 380 000, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg för skrotning bil i Västerås lämnats, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

 

Fullmakt för att skrota bilen Göteborg

15 feb 2020

Fullmakt för skrota bil i Göteborg kan vara nödvändigt då ett uttjänt fordon lämnas in till en bilskrot. Har du själv ingen möjlighet att skrota din bil, kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla skrotning av bil. Och den skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell. Skrotbilsägaren skall skriva under fullmakten och registreringsbeviset del 2. En kopia av ägarens körkort som skall finnas i handlingarna för att skrota bilen i Göteborg. Det uttjänta fordonet kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bildemontering. Bilen kommer att avregistreras permanent på bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil

 

Registreringsbevis när du skrotar bilen Göteborg

15 feb 2020

Det krävs ett giltigt registreringsbevis för att skrota bilen i Göteborg. Och det skall det lämnas till en auktoriserad bilskrot personligt av ägaren i samband med skrotningen. Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också den här delen man lämnar underskriven, med identifiering, när man skrotar bilen. Den används även vid ägarbyte.

För att bilskroten eller bilproducentern skall kunna avregistrera bilen från bilregistret hos Transportstyrelsen, måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset för skrotning av bil i Göteborg kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Registreringsbevis del 1 används till att ställa av och på bilen.

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid beställning av ny nummerskylt. Även dessa kan göras via E-tjänst. Den här delen ger information om vikter och kopplingsanordningar. Och årsmodell, identifikationsnummer och typgodkännandenummer kan behövas vid val av reservdel.

Beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen här

Mottagningsbevis skrotning bil Göteborg

15 feb 2020

Ett mottagningsbevis för skrotning av bil i Göteborg skall ägaren av en uttjänt bil få av den auktoriserade bilskroten eller hos bilproducenterns mottagningställe när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Göteborg bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

 

3 alternativ för skrotning av bilen

11 feb 2020

Många anser att avhysning är detsamma som skrotning av bilen. Dumpning och illegal utförsel tillhör dock inte alternativ i Miljödepartementets balkar, som säger att bilägaren är totalansvarig för fordonet till och med laglig skrotning. De gamla färdmedlen kan liknas med stinkande "koldioxidgrytor", som för allas bästa måste tas ur trafik. Men det är inte så enkelt. Utan bilägarnas medvetenhet och förståelse för den växande miljöproblematiken, blir det svårt att lösa. Och ofta är det ägarens snikenhet, som fäller utslag om bilen kommer att skrotas ipå ett lagligt sätt.

 

 

Skrotning av bilen ger ersättning till ägaren

Att skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot eller bilproducenternas mottagnigställe är de enda godkända alternativen. Med undertecknat mottagningskvitto, som garanterar skrotning av bilen samt avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister, fullföljer skrotbilsägaren sitt ansvar enligt Miljöbalken. Idag kostar det inget att skrota bilen på sådant sätt. Tvärtom betalar en bildemontering upp mot 2 500 kr vid inlämningen för att skrota bilen på Orust. Att, som alternativ två, dumpa bilen i naturen är därför ingen förtjänst längre. Genom en lönsam bilåtervinning, med ökande ersättning till bilägarna, kommer detta problem att försvinna. Men det är på väg att ersättas av ett tredje alternativ, som är betydligt farligare för den allaredan hårt drabbade växthusmiljön. Och den styrs till stor del av den ekonomiska brottsligheten, som i vissa tidningar jämföres med narkotikahandeln i storlek och förtjänst.

Illegal skrotning av bilar lönsam verksamhet

Naturvårdsverket: Illegala gränsöverskridande transporter av avfall, uppdelat på avfallsslag citeras. " Naturvårdsverket för statistik över rapporterade fall av stoppade illegala avfallstransporter från, tull, länsstyrelser och polis för det avfall, som upptäckts på väg från Sverige. Skrotbilar och bildelar utgör merparten av de illegala gränsöverskridande transporterna av avfall som stoppats. De flesta stoppas på väg ut ur landet." Ur Sydsvenskan är följande taget. " Kriminella gör stora förtjänster på illegal avfallshandel, då en otillåten avfallsexport medför små risker och stora pengar. En risig och uttjänt svensk bil kan gå att säljas för 30-35 000 kronor. Och det går att tjäna över 250 000 kronor per varje container. Enligt en kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Skåne, på uppdrag av regeringen, lämnar cirka 130 lastbilar, med illegala avfallstransporter, de sydsvenska hamnarna varje dygn. Samtidigt passerar drygt 60 lastbilar fyllda med skrot Öresundsbron." Slut på citaten.

Otaliga tidningar i landet har återgett Sydsvenskans artikel under år 2019, exempelvis MotorMagasinet.se, varför kännedom till allmänheten har spridits. Så detta alternativ, istället för att skrota bilen, är en välkänd företeelse.

Sälja eller skrota bilen?

Dagligen söker olika aktörer skrotbilar på internet eller via andra forum. Det uppmanas även att sälja skrotbilen i stället för att skrota den. Och dessa uttjänta fordon kommer att vräka ut koldioxid oberoende om de körs i Sverige eller Nigeria. Eftersom myndigheterna tycks stå handfallna inför problemet kan ägarna av skrotbilarna göra en insats mot den hotande växthuseffekten. Den är mycket viktigare att bekämpa än de skattefria miljarderna. För rätt hantering av skrotbilar kontakta skrotbilarna.se för att få mer information. Av tre alternativ till skrota bilen i Göteborg kan bara en auktoriserad bilskrot väljas av en miljöansvarig och lagbunden bilägare. En "lovad" men ej garanterad ersättning till bilägaren tillhör "branschens" inköpsmetod, som även borde kallas bondfångeri.

Skrotning av förbränningsmotorer från och med år 2030

3 feb 2020

I många länder, däribland Sverige, diskuteras det för närvarande om att förbjuda försäljningen av bilar med förbränningsmotorer från och med år 2030. Ställer man frågan till personer om vilken biltyp, som är bäst för miljön ur deras synpunkt, så svarar nog de flesta att det är den med dieseldrift. Nej, skämt och åsido. Det här är bara ett tecken på att bilhistoriens, genom alla tiders, största skandal inte är glömd. Och vem kan glömma tidpunkten, då en prisad miljöbil förvandlades till samhällets miljöfarligaste produkt. Spyende ut cancerframbringande sotpartiklar och kväveoxider skulle den förpassas till en bilskrot, genom införandet av det nya bilskattesystemet Bonus-Malus. Transortstyrelsens statistik visar att systemet är på väg att sopa bort de tidigare bonusbelönade dieselbilarna. Men i samma system belönas Volvos hybrid på ett tvivelaktigt sätt. Att kunna certifiera en laddhybrid, med endast några mils körsträcka mellan laddningarna, är och förblir samma mysterium, som VW lyckades med. Det är klart de flesta svarar, att eldrift är att föredra ur miljösynpunkt. Det är kanske inte sant.

bilens negativa påverkan på miljön

Vid batteritillverkning och laddning i länder, som har stor fossil elproduktion, tar det el-bilens livslängd innan den blir miljövänligare än en bensindriven bil. Men bilindustrin är nu inne i sin största omställning någonsin. Biltillverkarna tävlar med varandra, med nyproducerade hybrider. På grund av denna explosion är det lätt att få intrycket, att elbilen är en något från himlen givet. Men visar vetenskapliga utredningar på ett sådant förhållande? Det enda som forskarna tycks vara överens om, är att luften kommer bli renare än vad den är idag. Samtidigt som de största bilfabrikanterna utvecklar egen batteritillverkning saknas ofta den totala bilden över utsläppen, som el-bilen orsakar i samband med produktion och återvinning av batterier. Det är också känt, att varje gång vi laddar elbilar i Sverige är det ofta med hjälp av kolkraft. Kolet är ju världens största energikälla och står för ungefär en tredjedel av den el som produceras.

 

 

Förbättra klimatet, låt en skrot ta hand om din gamla bil

Lars Eding, som är forskare har ett ensidigt svar, vad han anser bör göras. Hans kategoriska utlåtande är:" Gör miljön en tjänst och skrota bilen Göteborg, även om den är bensindriven! Nu menar jag inte att man ska skrota sin nyköpta Toyota, som kostat några hundratusen kronor. Men gör det om du har en bil, som inte godkännes vid besiktningen. Den kanske är värd tiotusen kronor och det kostar femtusen kronor att laga. Skrota den då. Varför köra runt i en gammal bil, som både är miljöbov och är kostsam. Nu kan du även tjäna pengar på din skrotbil. Kör du den själv till skroten kan du få ett par tusen kronor. Orkar du inte köra bilen själv ska du få ett tips till en bärgningsfirma, skrotbilarna.se som kommer och hämtar den, samtidigt som du får betalt." Det ligger nog mycket i det säger forskaren Lars Eding.

 

Artiklar om skrotning och bilar

← Äldre inlägg