Blogg

Sida 2

Skrotbilars negativa påverkan på miljön

31 jan 2020

Bilen, den stora statussymbolen, tycks ständigt stå i miljöfördärvarnas centrum. Och avståndet mellan himmel och helvete kan forceras över en natt. Att bilismen orsakar en tredjedel av landets koldioxidutsläpp är allmänt känt. Även om luften är ofarlig att inandas orsakar dessa luftföroreningar stora klimat förändringar genom den ständigt höjda medeltemperaturen. Många politiska åtgärder är gjorda för att begränsa problemet. Ett effektivt styrmedel för myndigheterna är åtstramning eller tillskott av pengar till berörda personer. Eftersom dieselbilarnas avgaser innehåller en låg halt av koldioxid, klassades många modeller som miljöbilar. Köpare uppmuntrades till miljötänkande genom rejäla bonusar vid anskaffning av en sådan ny bil. Allt var frid och fröjd.

LÄS MER: Förbättra klimatet, skrota din gamla bil

Miljöbilarna dök upp som svampar ur jorden, tills den tyska skandalen slog ned som en bomb. Det upptäcktes att dieselmotorerna formligen spydde ut hälsofarliga sotpartiklar och kväveoxider. Och det ledde till att alla bonusar försvann. Genom bilskattesystemet höjdes den årliga avgiften skyhögt som ett hjälpmedel att förpassa helvetesmaskinerna till en auktoriserad bilskrot eller bilproducenternas mottagningställe. Häpna bilägare undrar fortfarande varför och vad som hände. Vem som kan orsaka en sådan kalabalik kan alltid diskuteras. Men det är trots allt de synliga miljöbrotten som engagerar allmänheten. Övergivna fordon fortsätter den destruktiva miljöpåverkan genom förgiftning av mark och sjöar. Det har även blivit bekvämt att utnyttja allmänna parkeringsplatser som avstjälpningsställen. Att behöva se dessa fordonsvrak, som ingen tycks bry sig om, är en vämjelse. Förutom den märkbara miljöpåverkan tänker förövarna förmodligen inte på den många gånger dyrbara följden av osanerade växellådsolja, drivmedel, ac olja och andra vätskor. Ansvaret för att dessa dumpade skrotbilar tas om hand och saneras, före den verkliga miljöförstöringen påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart.

Skrota bilen innan den blir ett miljöproblem

LÄS MER: Hur lång är bilens levnadslängd

Myndigheterna befinner sig i ett ekorrhjul och hänvisar till varandra. Under tiden som ansvarsfrågan skickas runt mellan olika instanser fortsätter antalet dumpade uttjänta bilar att öka och med den även miljöförstöringen. Det verkar vara mer glamoröst att sysselsätta sig med det globala kväve/koldioxidproblematiken än det mer vardagliga. Ökningen av dumpade fordon i naturen kan kopplas med kostnader eller som i detta fall med avsaknad av ersättning i form av skrotningspremie. Detta föranleder fordonsinnehavarna att välja dumpning, som det rätta alternativet för undanröjning av uttjänt bilar. För att helt stoppa sådant tillvägagångssätt bör en visst belopp pengar utbetalas vid en lagenlig skrotning. Idag är inte återinförande av skrotpremie aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, som garanterar ägaren en tänkbar kompensation. Ett exempel är skrota bilen med löfte om ersättning. Detta gäller även vid hämtning av uttjänta fordon.

LÄS MER: Undersökning visar att bilen är skrot efter elva år

Om du har en uttjänt skrotbil som behöver skrotas och hämtas kan du kontakta skrotbilarna.se för upphämtning. Företaget arbetar med att bärga skrotbilar och du får ett mottagningsbevis och skrotintyg om så önskas. Deras hämtningsområde sträcker sig mellan kungsbacka och Uddevalla. 

 

Förbättra klimatet, låt en skrot ta hand om din gamla bil

27 jan 2020

Bilen får idag bära det tunga oket att ansvara för det stora koldioxidutsläppet, som är orsaken till växthuseffekten och som starkt hotar vårt klimat. Förra århundradets största statussymbol har fått glorian på sned. Och det gäller i första hand de tunga suvarna som körs i storstäderna. Idag upplever många dessa som en skam, och att utvecklingen går stick i stäv med miljöprofetiorna. Både vid drift och tillverkning står fordonet i skottgluggen. Det är egentligen märkligt att koncentrationen tycks finnas på en produkt, som kommit längst med förbättringar. För något tiotal år sedan utgav Naturvårdsverket förordningar till bilproducenterna att återvinna skrotbilarna, och återföra stålet i en evig kretsgång.

 

 

Att framställa nytt stål från skrotbilar kräver bara en femtedel energi

Återvinningsmålet med uttjänta bilar har nåtts med råge. Men dagens bränsledrivna fordon skall inom en snar framtid ersättas med eldrivna bilar. Tyvärr löser inte det politiska beslutet problemet. Med dagens tillverkningsmetod, av batterier, skulle de projekterade svenska batteritillverkarna förorsaka oerhörda mängder koldioxid. Enligt Ny Teknik genererar tillverkningen av ett batteri till en suv 74 % mer koldioxid, jämfört med totala produktionen av nuvarande bil. Och bilismen tycks endast påverka en tredjedel av det totala utsläppet. Men samtliga koldioxid-föroreningar, som sker vid tillverkning, av andra produkter hör gemene man inte så mycket av. Dessa borde ju ha samma krav på återvinning som bilarna. Att framställa exempelvis stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att framställa det från skrotbilar. Om samtliga produkter återvinnes i lika hög grad som bilen skulle koldioxidutsläppen naturligtvis vara betydligt mindre och kanske godtagbara. Känner du till att järnmetall från skrotbilar är den ensamt största produkten, som ingår i ett evigt kretslopp? För närvarande återvinnes 95 procent av vikten på alla uttjänta fordon i Sverige.

Förbättra klimatet, skrota bilen när den är uttjänt

Den svenska reproduktionen av uttjänta fordon är därför meningsfull. Branschen sysselsätter även flera anställda på över trehundratjugo auktoriserade bilskrotar spridda över hela landet. Man kan avyttra sin uttjänta bil direkt till någon skrotfirma eller lokalisera en som är intresserade av delarna som finns på bilen. Men så småningom hamnar den trots allt hos en skrot för återvinning. Hos den auktoriserade bilskroten demonteras alla återanvändbara delar. Efter det töms de på samtliga miljöfarliga ämnen. Det farliga avfallet samlas upp i slutna kärl för att senare transporteras för återvinning. Det som återstår av den uttjänta bilen transporteras till fragmentering. Här hackas den ner till bitar stora som tennisbollar. Allt stål avskiljs med magneter och övrigt material återvinnes till reproduktion. Metallen skickas vidare till metallverk där den smälts ner till nytt stål. Varje år återvinns flera hundratusen ton järn från fordon av stålindustrin. Mer än 95 procent av bilens materialinnehåll återvinnes eller återanvändes. Cirka 60 procent av ett fordon består av stål och järn. Stålet som används för att bilda en helt ny bil består av minst 25 % av återvunnet innehåll. Återvunnet kommer att förvandlas till en komponent i en nytillverkad bil i den planerade kretsgången. Så ditt stora bidrag till ett förbättrat klimat är att låta Bilskrotgbg.se ta hand om din gamla bil.

LÄS MER: Bilen är krockad ska man sälja eller skrota den

Skrota krockad bil försäkring

25 jan 2020

Efterdyningarna av en bilolycka är ofta smärtsamma. När man varit med om en traumatisk händelse, som en bilkrock är för de flesta personer har man svårt att veta hur man skall hantera sitationen. Man kommer även att oroa sig om vad som kommer hända med bilen. Först skall man kontakta sitt försäkringsbolag oavsett vilken försäkring bilen har. Man bör vara medveten om att det inte krävs stora skador på bilen innan försäkringbolaget löser in och skrotar den. Det här gäller framförallt äldre bilar som uppnått större del av sin levnadslängd. Skick och antal körda mil är mer avgörande än ålder när man bedömer att den ska skrotas.

Skrota krockad bil försäkring

Skrota eller laga bilen

Om man enbart har trafikförsäkring och bedöms som den som orsakat krocken kommer ingen ersättning för din bil betalas ut. Motparten kommer däremot att få ersättning fullt ut från ditt försäkringbolag. Om du befinner dig i detta scenario, måste du fatta alla beslut om bilen själv. Antagligen har bilen efter krocken bärgats till en märkesverkstad där den står och väntar på sitt öde. Bärgningskostnaden täcks inte av trafikförsäkring utan den måste du betala från din egna plånbok. För att inte lägga ner mer onödiga pengar måste man planera hur man skall gå tillväga. Är man inte bilkunnig kan det vara svårt att bedöma kostnaderna för reparationerna på bilen.

Hitta bra mekaniker för att undvika skrotning av bilen

Försök att anlita en bilmekaniker som arbetar på en mindre verkstad för att få en så bra offert som möjligt. Märkesverkstan är upp till 3 gånger så dyr än var mindre oberoende verkstäder är. Kompetensen kan också vara bättre eftersom dessa bilmekaniker arbetar med alla bilmärken. Hör med din bekantskapskrets om de känner till någon bilreparatör, som är bra och jobbar på en mindre bilverkstad. Under tiden som man inväntar offerten tar man reda på hur mycket det kostar köpa en motsvarande bil (din bil innan krocken) på exempelvis begagnade-bilar.se. Om prisförslaget i offerten överstiger kostnaden för att köpa motsvarande bil bör man skrota sin krockade bil omgående. Antingen kontaktar du ett av bilproducenternas mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot för att få bilen skrotad på ett miljöriktigt sätt.

LÄS MER: Experter vill att man skrotar bilen efter elva år

 

 

Skrotning och avregistrering av bilar

23 jan 2020

Skrotning och avregistrering av bilar kan bara ske hos bilproducenternas mottagningsställen eller på en auktoriserad bilskrot. Där kan man vara säker på att bilen demonteras och återvinnes på ett miljöriktigt sätt. I branschen finns seriösa och registrerade skrotningsföretag, som hämta skrotbilar och som garanterar skriftligt, med ett mottagningsbevis, att bilen verkligen blir sanerad och skrotad efter gängse lagföreskrifter. Kolla här, otrolig information. Nu finns det affärsverksamheter, som transporterar skrotbilar, och som bärgar bort bilen på ett säkert sätt, samt tidvis betalar stålar för den. Det finns fler förmåner med att leja auktoriserade bolag vid frakt av en uttjänt bil. Se fler plus med att leja en ackrediterad av Länsstyrelsen skrotbolag.

 

Anlita auktoriserad bilskrot för skrotning & avregistrering av bil

Att använda godkända företag vid transport av ditt fordon gör att du sparar både tid och oegentligheter. Det kan likaså vara besvärligt att bogsera bilar med körförbud till en bildemontering utan bärgare. Anlita därför alltid en auktoriserad aktör, som utför jobbet på ett organiserat sätt efter givna förordningar. Dessutom har godkända företag alla licenser och försäkringar som krävs för transport av miljöfarligt avfall. Så om det händer någon incident med transporten, eller under bärgningen av fordonet, är bolagen bra skyddade. Skrota bilen och få pengar för den på ett miljömässigt och lagligt sätt. Ofta kan man få betalt för att skrota bilen, om det inte saknas komponenter på den. Ersättningen kan vara lite olika beroende på hur ålderstigen och vilket skick det uttjänta fordonet är i. Om bilen är väldigt ålderstigen eller krockad kanske man ska vara glad med kostnadsfri bärgning av den. Man kan utforska sidor på internet för att lokalisera den mest kvalificerade aktören. som hämtar och betalar för uttjänta fordon.

När bör man skrota bilen

När man bedömer bilens levnadslängd är skick och antal körda mil betydligt viktigare än ålder. Enligt forskare på Chalmers bör man skrota bilen efter 11 år för miljöns skull. Den utredningen har inte beaktatd alla faktorer som gör en bil uttjänt. Koldioxidutsläppen flyttas bara till tillverkningen av bilen eftersom det kommer produceras mer bilar. Uppdragsgivare för utredningen är kvdbil.se som är ett som lever på att sälja bilar. Att underhålla bilen och göra regelbundna servicar förlänger livet på den. Men när kostnaden för lagning överstiger bilens värde, bör man skrota den. 

Bilens levnadslängd: Hur länge håller en bil egentligen?

22 jan 2020

Hur länge håller en bil egentligen? Det är en fråga, som flera bilägare undrar. I princip kan man få den att hålla i en evighet innan man skrotar bilen, om man är beredd att plöja ner pengar på den. Men det är varken realistiskt eller ekonomisk försvarbart. Inte heller miljön mår bra av äldre bilar som spyr ut avgaser i jämförelse med nya bilar. Men precis som alla andra saker bevarar den inte sin kvalitet i all oändlighet. Den typiska levnadslängden på bilar är cirka 11 år, före man skrotar den. Den kan givetvis hålla avsevärt längre om man sköter och behandlar bilen väl.

Dessvärre skrotas många bilar före sin elva-årsdag. Den enskilt största faktorn till det, är att den har varit med om en kollision, och är för dyr att fixa. Om man har en skrotbil ska man inte sälja den uten skrota den för miljöns skull. Det viktigt att skrotbilen handskas på ett miljöriktigt sätt och återvinnes. Att överge kasserade fordon i miljön kan få förödande verkningar. Ett fordon innehåller kvicksilver och farliga ämnen, som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö . Alla som bor i vår värld måste komma ihåg att vi bara förvaltar den. Vi är förpliktigade mot våra barn och deras barn att ta hand om den på bästa sätt. Så lämna alltid fordonet till en bilskrot, som är legitimerad hos Länsstyrelsen, för att försäkra att bilen skrotas på ett miljöriktigt sätt. Då följer även du som fordonsägare dina förpliktelser enligt Miljöbalken.

Skrota bilen med gratis upphämtning

19 jan 2020

Skrota bilen med kostnadsfri upphämtning

Passa på och göra dig av med en gammal bil. Många län drar igång skrotbilskampanjer på våren där de erbjuder utan kostnad upphämtning av skrotbilar. I landet finns det godkända bildemonteringar som man kan dumpa fordonet till. Det är de som för in bilen och fordonstillverkaren som har skyldighet att se till att skrotbilar omhändertages på ett korrekt sätt. Bilproducenterna samverkar med bilsweden som har bildat en organisition av Svensk myndighet auktoriserade bilskrotar. Dessa bilskrotar ska mottaga och skrota bilen avgiftsfritt så länge den inte saknar några viktiga reservdelar. Är fordonet inte fullständig kan skroten begära en skälig betalning i kompensation för delar som saknas. Upplysning om vad närmaste bilskrot i Göteborg finns, kan man finna på Bilreturs webbsida (www.bilretur.se) eller hos kommunen. Det här skall vara till hands när man skrotar bilen hos en legitemerad skrotföretag. Ägaren till bilen ska ha senaste utfärdade registreringsbevis del två och visa ID-kort vid inlämning av den uttjänta bilen hos bilskrotaren. Där kommer företaget att kontrollera att det uttjänta fordonet och registreringsbeviset har samma identifikationsnummer. Man kan försöka att sälja bilen innan man skrotar den och se om det är mer lönsamt.

Skrota bilen med kostnadsfritt med hämtning

Processen med skrotning av bilen

Därefter påbörjas processen med omhändertagande av miljöfarliga ämnen som t. ex. oljor, bränsle, spolarvätska, batteri, airbags, glas, och däck mm. Har bilskroten självplock kan dom nu ställa ut den uttjänta bilen på skrotgården och privatpersoner som vill köpa begagnade bildelar kan nu skruva av det dom vill ha. När alla delar som man vill demontera ner är insamlade återvinns återstående. Slutdestinationen är sönderdelnings företag, här hackas och mals hela fordonet ner. resterna läggs på ett löpband och magneter delar upp järn från annat material. Har du själv ingen tillfälle att skrota bilen kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig temporärt. Behövs hjälp med frakt av bilen erbjuder flera bilskrotar denna tjänst. Vissa gör det utan kostnad medan andra ta ut en ersättning för bärgningen. Man kan också höra med bärgningsfirmor i Göteborg som t.ex. Bilbärgning Gbg AB, Assistancekåren eller Bärgningskåren.

 

LÄS MER: Forskare bedömmer att man ska skrota bilen efter 11 år

Sälja eller skrota bilen

17 jan 2020

Ibland kan valet mellan sälja eller skrota bilen vara mycket svår att avgöra. En gammal bil är definitivt en miljöbov i jämförelse med en ny. Från miljösynpunkt borde skrotning vara den mest naturliga åtgärden. Men allt handlar om kostnader och ersättningar. Så det hjärtat vill, det stoppas ofta av plånboken. Själv har jag bara haft en bil, men känner att jag inte vill lägga ner mer stålar på den. Den har krånglat rätt mycket den senaste tiden. Jag är ingen bilmekaniker och hatar att jobba med fordon. Men har hört mig för hos en bilkunnig person, som påstår att den bara går på tre cylindrar. Nu står den bara på garageuppfarten och väntar nästa steg. Jag har beslutat, att det är rätt tillfälle att skrota min Ford efter 11 år.

Ska man sälja eller skrota bilen

Kan man tjäna pengar när man skrotar bilen

Jag visste inte hur jag borde hantera situationen för att bli av med bilen. Kan man få pengar för den? Ska man lämna den till en bildemontering? Eller skänka den? Frågorna blir många när man är villrådig. Varje år byter, mellan sex hundra- och sju hundra tusen begagnade fordon, ägare och tre hundra tusen skrotas i Sverige. Europeiska unionen har infört noggranna miljöpraxis för hur bilar skall omhändertas på ett korrekt sätt när dom skrotas. Det borde kanske vara bäst för miljön att låta skrota och avregistrera den. Men är det så enkelt enkelt att göra sig av med ett ålderstiget fordon? Kan man kanske få pengar för den? Och hur kan man vara förvissad att kunden inte är någon bilskojare som lämnar bilen i orätta händer Så att man själv står kvar som innehavare på den, och få eventuella böter och trängselskatt? Och risken är stor att ett uttjänt fordon illegalt hamnar i Afrika.

Försök sälja bilen, innan man bestämmer sig för skrotning

Om man vill saluföra fordonet är antagligen Google det lättaste sättet att sälja den på. Säljer man den här får man ha koll på hur man skriver kvitto och hanterar registreringsbeviset. En annan rimlig lösning är att saluföra bilen genom kvd.se, som fixar allt mot ett arvode. Om man väljer att skrota bilen kan man söka på nätet efter dessa bolag. Men man skall se upp för oseriösa aktörer, som inte är auktoriserade och enbart ute för att saluföra bilen vidare. Oftast lockar dessa aktörer med ersättning för fordonet redan innan dom sett den, för att senare försöka pruta. Man bör söka upp minst tre skilda företag och checka om de kan påvisa auktorisation, innan man bestämmer sig. Det förekommer krav från staten att fordon som lämnas till en bilskrot skall tas omhand av en laglig bildemontering som skrotar bilen. De här företag har ett utfärdat tillstånd från Länsstyrelsen, som garanterar, att de kan klara av uttjänta bilar på ett miljöriktigt sätt. Även bilproducenterna har egna mottagningsställe där man kan lämna sin uttjänta bil.

Hur mycket pengar får man för en skrotbil

Ersättning eller skrotpremie som man kan få för skrotbil skiftar, beroende på vilken bildemontering man väljer. Andra faktorer som kan ha betydelse är, om man lämnar fordonet själv eller om skrotfirman skall hämta den. Behöver bilen hämtas skall företaget även ha ett tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall (uttjänta fordon). Enligt EU-direktivet är bilproducenterna i slutändan ansvariga för att uttjänta fordon återvinnes på ett lagligt sätt, och att kompletta bilar kan handskas kostnadsfritt.

Skrota bilen efter 11 år

14 jan 2020

"Bilen har en idealisk varaktighet av 11 år och borde därmed lämnas till bilskrot." Media vidarebefordrar universitetets forskningsresultat rörande lösningen till bilarnas koldioxidutsläpp. Utredningen grundas på mycket vaga antaganden. Den årliga sträckan, som bilen körs, är inte utan betydelse, när livslängden skall bedömas. Och den är så klart även beroende av andra faktorer så som märke på bilen och skötsel. Utredaren har eventuellt läst på något ställe att bilarnas normala varaktighet är just 11 år. Det bör kanske belysas, att den i egentligen är olika mellan 6 och upp mot tjugo år .Det är mer riktigt att koppla fordonets optimala livslängd till körsträckan och inte till år. Att föreslå inlämning till bilskrot av alla fordon efter precis 11 år är därför inget annat än ett utfall av en skröplig eller utebliven analys från Chalmers.

Läs artikel om forskningsresultat på Expressen: Klicka här

Att skrota bilen efter 11 år är en utopi

Det föreligger ingen tveksamhet, att något genomgripande måste göras för att dämpa eller eliminera koldioxidutsläppen från bilismen. Skrota bilen är naturligtvis en viktig faktor. Vetenskapsmän säger att utsläppet ökar med ökat antal bränsledrivna fordon. Och det kan nog majoriteten ställa sig bakom. Det är även rätt utsago, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Följdriktigheten vid batteritillverkning och produktionen av el finns uppenbarligen inte med i uppskattningen av utsläppen från koldioxiden. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet "Gör rätt från början" utan att kunna precisera vad som är riktigt. Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga utredares bedömningar. Flygplanens och företagens utsläpp kan vara fängslande i och för sig, men inverkar inte på bilismen. Trevande test att bättra på situationen har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man reducera suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om avsikten varit något annat. För att lossa den gordiska knuten krävs emellertid statligt beslut. Och det är inte bara att höja priset på bränsle, så att de mindre bemedlade inte kan använda bilen. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora kostnader.

Att skrota bilen efter 11 år är bara fantasier

Problemen som kan lösas med  skrotningspremier

Se på vårt grannland Norge. Varför har den elektriska bilen Tesla blivit den främst sålda?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i bonusen och elkostnad på 0 - 2,00 kr/mil. Och förklaringen med bilens ständiga kretslopp kan blott nås, om bilägarna erhåller lagom höga skrotningspremier. Något annat är en politiskt förhoppning. Att kräva att en besiktad och godkänd bil till en demontering efter 11 år, mot bilägarens önskan, är en utopi. Men kan till exempel Kvdbil, enligt eget förslag, lösa in bilarna till marknadspris, för att skicka dessa till bildemonteringen, är det så klart en en bra lösning. Tyvärr går progressen åt motsatt håll. Annorlunda bilverkstäder söker dagligen efter bilar som bilägaren tänker lämna till bilskrot. Varför skrota bilen, vi köper den, heter det. Dessa fordon går åter i trafik eller förs ut ur landet. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att öka. För att nå en viktig lösning borde fantasier bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att gynnsamma åtgärder måste sättas in på ställen där det ger något. Men alla håller nog med om att röja undan bilvraken från våra vägar, samt hindra den illegala utförsel ur landet av koldioxidbilarna, är ett måste om minskat koldioxidutsläppsmålen skall nås.

Hur mycket är skrotpremien? 1000 kr ersättning för skrotbil

10 jan 2020

Hur mycket är skrotpremien när du skall skrota bilen. År 2007 togs skrotpremien bort men du kan fortfarande få betalt för din skrotbil. En auktoriserad bilskrot tar hand om din skrotbil med sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material.

Skrota bilen & få 1000 kr ersättningen, bäst i Sverige

Uffes bilskrot på Orust betalar den bästa skrotpremien i Sverige för skrotbilar. Företaget betalar 1000 kr för en komplett bil med originalkatalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med originalkatalysator, oavsett skick. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontakta: Uffes bilskrot, Tel 0304-47 476, Tel 0704-86 30 30, Övre Hoga 124, 472 96 Varekil

Uffes Bilskrot

Skrotpremie bil Tjörn
Hur mycket är skrotpremien?

För att få bästa skrotpremie måste du själv lämna skrotbilen. Om du vill kan han hämta och skrota bilen, skrotpremie som betalas ut är då lägre. Hämtningen är gratis och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en Uffes bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. Vid bärgning är det skrotbilens värde som betalar en del av transporten.

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

LÄS MER: Hur skrotar man en bil gratis

Antingen lämnar man bilen till ett av bilproducenternas mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot. Hur mycket är skrotpremien? För bäst betalt, lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, de erbjuder även betalning vid hämtning av skrotbilar.

Det finns ett antal faktorer som avgör hur mycket man får när man skrotar bilen, en viktig del är om man kan lämna skrotbilen själv eller om man behöver hjälp att transportera skrotbilen till skroten. Behöver du hämtning av bilen är ersättning lägre, lämnar du din kompletta bil får du mellan 400 kr - 1000 kr. Ta med dig senaste utfärdade registreringsbevis del 2 och legitimation när du lämnar skrotbilen. Av bilskroten ska du få ett mottagningsbevis och ett skrotintyg. Detta säkerställer att fordonet blir avregistrerat och inte kan dyka upp i trafik igen.

 

Artiklar om skrotning och bilar

Skrotpremie 2020, värdera din bil här för bästa pris

8 jan 2020

Skrotpremie 2020. 1 Juli 2007 försvann den statliga skrotpremien, men oftast kan man få betalt för sin skrotbil ändå hos vissa skrotar. Importörer och tillverkare för bilar har producentansvaret, vilket innebär att producenterna har mottagningsställen där du kan lämna din bil kostnadsfritt.

Skrota bilen Göteborg, Har du en uttjänt bil som behöver bli hämtad? Vi hjälper dig med både skrotning och hämtning. Vårt företag Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen att bärga uttjänta bilar (skrotbilar). Hämtningsområdet sträcker sig från Munkedal ner till Kungsbacka, i det området utför vi även vanliga bärgningsuppdrag. Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Kampanj när du skrotar bilen i Göteborg - Uddevalla

Mellan Göteborg och Uddevalla betalar vi 1000 kr vid hämtning. Bilen skall vara komplett med originalkatalysator. Den skall även vara rullbar och stå lättillgängligt för att få full ersättning. Saknas delar, ring för mer information. Tel 031-94 37 60

Katalysatorn är avgasrenare som sitter på avgassystemet. Alla bilar från årsmodell 1989 har katalysator. Är den bytt till en universialkatalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Är man osäker om den är bytt, kan man ta en bild och maila till oss på [email protected]   

Hämtningen är gratis när du skrotar bilen och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

Boka hämtning av skrotbilar på Tel. 031-94 37 60, om du bokar på hemsidan får även en trisslott av bärgaren när han hämtar skrotbilen.

 

Klicka här för att boka hämtning av skrotbil

 

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

Om du har tappat bort ditt registreringsbevis eller inte hittar det kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen.

Gör det kostnadsfritt med ditt e-legitimation.

Klicka här och beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen (del 2)

Skrotpremie bil Stenungsund

Skrotpremie 2017 om man bestämt sig för att skrota bilen.

Köper defekta och fungerande bilar 

Bilar som är från årsmodell 2006 och nyare betalar vi upp till 20 000 kr. Allt från defekt till krockade bilar är intressanta. Fyll i uppgifter i kontaktformuläret för att få ett pris på din bil. För att få en korrekt värdering av bilen är det viktigt att alla fel på bilen framkommer tydligt på formuläret. 5 mil runt Göteborg ingår hämtning av bilen med bärgningsbil.

Prisförslaget är inte bindande utan kan förändras om det visar sig ytterliggare fel på bilen.

Det är alltid ni som säljare av bilen som avgör om det blir affär eller inte.

KLICKA HÄR FÖR ATT VÄRDERA DIN BIL

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Skrotpremie 2017, för bäst betalt lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, hämtar även skrotbilar gratis

Sälja skrotbil, värdera din bil kostnadsfritt här!

29 jun 2019

Sälja skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Sälja skrotbil

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Sälja skrotbil, för att skrota bilen Göteborg och få den avregistrerad kan man lämna skrotbilen till Uffes bilskrot i Varekil. Företaget skriver ut både mottagningsbevis och skrotningsintyg. Erbjuder även hämtning av skrotbilar gratis

Kostnad för skrota bilen, Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis

28 jun 2019

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen förr.

Skrota bilen och få betalt med hämtning. Har du en uttjänt bil som behöver bli hämtad? Vi hjälper dig med både skrotning och hämtning. Vårt företag Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen att bärga uttjänta bilar (skrotbilar). Hämtningsområdet sträcker sig från Munkedal ner till Kungsbacka, i det området utför vi även vanliga bärgningsuppdrag. vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Kampanj när du skrotar bilen i Göteborg - Uddevalla

Mellan Göteborg och Uddevalla betalar vi 1000 kr vid hämtning. Bilen skall vara komplett med originalkatalysator. Den skall även vara rullbar och stå lättillgängligt för att få full ersättning. Saknas delar, ring för mer information. Tel 031-94 37 60

Katalysatorn är avgasrenare som sitter på avgassystemet. Alla bilar från årsmodell 1989 har katalysator. Är den bytt till en universialkatalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Är man osäker om den är bytt, kan man ta en bild och maila till oss på [email protected]   

Hämtningen är gratis när du skrotar bilen och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

Boka hämtning av skrotbilar på Tel. 031-94 37 60, om du bokar på hemsidan får även en trisslott av bärgaren när han hämtar skrotbilen.

 

Klicka här för att boka hämtning av skrotbil

 

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

Om du har tappat bort ditt registreringsbevis eller inte hittar det kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen.

Gör det kostnadsfritt med ditt e-legitimation.

Klicka här och beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen (del 2)

 

Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten. De begagnade bildelarna var dock mycket konkurenskraftiga i jämförelse med originaldelar, som såldes av märkesvekstäder. För att minimera arbetsinsatsen anordnades stora uppställningsplatser för självdemontering. Idag finns några välkända bilkyrkogårdar i Båtnäs och Kyrkö Mosse som vittnar om detta. Men komkurrensen blev övermäktig för försäljningen av begagnade reservdelar. Specialfirmor som introducerades via internet kunde erbjuda nya delar som understeg de begagnade. företag som tillverkade piratkopior hjälpte till att dumpa priserna.

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg som hämtar och skrotar bilen gratis

När sedan Länsstyrelsen ställde tuffa krav på skrotnings- och uppställningsplatser måste många skrotar lägga ned sin verksamhet. Hade utvecklingen fortsatt i samma bana skulle en kostnad för skrota bilen varit mycket hög idag. Men allt förändrades genom hårda krav från regeringen. Krav ställdes till bilproducenternaInom en viss tid skulle 85 % av bilens vikt återvinnas till produktion. Genom förordning om producentansvar (SFS 2007:185) preciserades många krav. Bland annat ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar som avregistrerar och skulle ta emot skrotbilar gratis. Och bilproducenterna bildade genom Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) en effektiv arbetsgrupp. Som förebild fanns Stena som redan i slutet av 1930-talet upptäckt värdet i återvinning av diverse avfall.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna i Göteborg tog emot och skrota bilen i Göteborg för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor och bilskrotarna hade självplock där kunderna kunde skruva ner delarna själva och få ett bättre pris.

Idag återvinnes mer än 95 % av skrotbilens vikt genom fragmentering och sortering. Det betyder att trenden med kostnad för skrota bilen radikalt förändrats. De seriösa skrotarna måste ta emot bilar för skrotning gratis. Men det finns vissa föreskrifter. En bil måste vara komplett vid inlämning. Saknas komponenter ur drivlinan eller katalysator får inlämnaren betala ett visst pris. Dock mycket lägre än för ett antal år sedan.Det är dock normalare att ägaren av en skrotbil erhåller en ersättning för en komplett skrotbil vid inlämning till en auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas gratis hos vissa bilskrotar.

LÄS MER: Bärgare i Göteborg som hämtar skrotbilar

Om inte ägaren själv kan köra bilen till skroten måste kanske bärgare anlitas. Att riskera böter för körning av en avställd bil eller en med körförbud skall nog undvikas. Speciellt då det finns bärgare som kan utföra körningen gratis. Även detta kräver att bilen är komplett. Det skall dock betonas att bilägaren, enligt miljöbalken, ansvarar för bilen tills den är inlämnad till bilskrot för avregistrering hos Trafikstyrelsen. Om bärgare anlitas är det viktigt att ägaren förvissar sig om bärgarens tillstånd från Länsstyrelsen. Transport av skrotbilar till bilskrot klassas som hantering av miljöfarligt avfall. För detta är det endast Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Det är enkelt för beställaren att kontrollera vid beställningen. En seriös bärgare visar alltid sitt tillstånd i sin hemsida på internet. Vissa registrerade bärgningsföretag kan hjälpa till med att skrota bilen med bärgning.

Så avslutningsvis kan man konstatera att det är sällsynt med kostnad för skrota bilen efter en noggrann planering av ägaren.

Köpa defekta bilar

27 jun 2019

Att köpa defekta bilar och skrotbilar

Skrota bilen & få betalt. Har du en uttjänt bil som behöver bli hämtad? Vi hjälper dig med både skrotning och hämtning. Vårt företag Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen att bärga uttjänta bilar (skrotbilar). Hämtningsområdet sträcker sig från Munkedal ner till Kungsbacka, i det området utför vi även vanliga bärgningsuppdrag. vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Kampanj när du skrotar bilen i Göteborg - Uddevalla

Skrota bilen Göteborg - Uddevalla, här betalar vi 1000 kr vid hämtning. Bilen skall vara komplett med originalkatalysator. Den skall även vara rullbar och stå lättillgängligt för att få full ersättning. Saknas delar, ring för mer information. Tel 031-94 37 60

Katalysatorn är avgasrenare som sitter på avgassystemet. Alla bilar från årsmodell 1989 har katalysator. Är den bytt till en universialkatalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Är man osäker om den är bytt, kan man ta en bild och maila till oss på [email protected]   

Hämtningen är gratis när du skrotar bilen och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

Boka hämtning av skrotbilar på Tel. 031-94 37 60, om du bokar på hemsidan får även en trisslott av bärgaren när han hämtar skrotbilen.

 

Klicka här för att boka hämtning av skrotbil

 

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

Om du har tappat bort ditt registreringsbevis eller inte hittar det kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen.

Gör det kostnadsfritt med ditt e-legitimation.

Klicka här och beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen (del 2)

LÄS MER: Minskade skrotbilar till de auktoriserade bilskrotarna

Samma år lagstiftades bilproducenternas ansvar genom Förordningen om producentansvar för bilar(SFS2997:185). Producenter, som består av tillverkare, importörer, återförsäljare och fragmenteringsföretag, ålades miljöansvaret hela vägen mot ett ställt återvinningsmål. Vidare ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar. Inlämning av en skrotbil var gratis om bilen lämnades komplett. Första delmålet var 85 % återvinning av bilens vikt. Samtidigt lagstiftades Bilskrotningsförordningen för bilskrotare (SFS 2007:186). De mycket hårda miljökraven som ställdes föranledde många skrotare måste lägga ned sin verksamhet.

Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som försätts i körbart skick, har blivit en del i den begagnade bilbranschen. Och det är en utveckling som stadigt pågår.
Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som
försätts i körbart skick, har blivit en del i den
begagnade bilbranschen.
Och det är en utveckling som
stadigt pågår.

Bilproducenterna har lyckats väl med återvinningen och har idag nått över det nya målet 95 %. Men något har fallerat. Massor av bilar tycks ha gått upp i rök. Efter 10 år kommer Riksdagen ut med en motion 2017/18:246 , som innehåller förslag att utreda återinförande av skrotningspremier för gamla bilar. Motionen är intressant att läsa och är lätt att öppna på Google. Bilproducenterna anklagas för att ha brustit i sitt ansvarstagande. Fullföljande av miljöansvaret för gamla bilar, mot satta återvinningsmål, ifrågasättes. Den hänvisar också till misstankar som egentligen är verklighet. Utvecklingen av defekta bilar och skrotbilar har inte följt förordningarna från 2007. Trots att det är gratis att lämna in bilen hos en auktoriserad skrotare dumpas en del i naturen. Medan många defekta bilar är spårlöst borta. Återvinningen ökar dock vilket ger bilskrotarna möjlighet att erbjuda ersättning vid skrotningen. Detta har inte förändrat situationen nämnvärt.

Köpa defekta bilar för export

Under senare år har konkurrenter till bilskrotarna organiserat sig. De söker defekta bilar eller skrotbilar dagligen på nätet. Det kan röra sig om återföring av bilar i trafik genom försäljning eller illegal export. Efterfrågan av billiga bilar har ökat konstant. Och många enmansverkstäder har startat sin verksamhet med iordningställande av bilar till körbart skick för försäljning. Ur samhälls- och miljösynpunkt kan vissa verksamheterna ifrågasättas. Det finns en uppbyggd laglig organisation med kapacitet att skrota och återvinna köpa defekta bilar, som inte borde trafikera vägarna. Förra årets motion, rörande skrotningspremie för gamla bilar, skulle kunna lösa en komplex faktor i miljöproblematiken.

LÄS MER: Skrotbilar hämtas gratis i Västra Götaland

Skrotbilar hämtas gratis, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil

21 nov 2018

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt. Om den lämnas i orätta händer finns stor risk för illegal hantering. Regisreringsbeviset kan lätt förfalskas. Då kan bilen säljas vidare för trafikbruk eller exporteras olagligt. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för bilen tills dess den är inlämnad hos en auktoriserad bilskrot, och blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Det figurerar många aktörer när det gäller att komma åt skrotbilar för illegal hantering.

LÄS MER: Företag som hämtar och skrotar bilar i Göteborg 

Så det första en ägare måste göra är att kontrollera hämtarens tillstånd att hämta skrotbilen. Bärgning till en bilskrot, klassas som transport av miljöfarligt avfall. Och det kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Med detta tillstånd övertar bärgaren ägarens juridiska och ekonomiska ansvar enligt föreskrifterna för skrotbilar. Och det är mycket enkelt att förvissa sig om att rätt val företag görs. I Google annonser visar de seriösa bärgarna tillståndet som är knutet till företagets organisationsnummer. Skrotbilar hämtas gratis. När val av hämtare gjorts finns det en del praktiska saker som skall göras. Det sista gula registreringsbeviset skall lämnas med ägarens namnteckning.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade bilskrot i Göteborg anlitas. Ägaren som skall skrota bilen kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med bärgning hos ett auktoriserat företag

Lämnar någon annan bilen måste en fullmakt vara undertecknad av ägaren. Skall bärgaren hämta skrotbilen för dödsbos räkning gäller andra rutiner. Detta gäller även för utlandsregistrerade bilar. Vid beställning av sådant fordon är det viktigt att föranmäla detta. Det är också viktigt att körväg finns fram när bärgaren skall hämta skrotbilen. Om inte, kan en särskild överenskommelse göras vid beställningen. Det är också väsentligt att beställaren uppger statusen på skrotbilen. Vitala delar som katalysator och komponenter i drivlinan måste finnas då bärgaren skall hämta skrotbilen och bärga den till en bilskrot Göteborg. Är inte detta gjort vid beställningen kommer bärgaren att kräva ersättning för dessa vitala komponenter. Att skrotbilar hämtas gratis bör inte medföra några överraskningar när rätt information givits vid beställningen. Men det är viktigt att beställning och överenskommelser är gjorda med en seriös bärgare med tillstånd och juridiskt ansvar.

LÄS MER: Skrotning av bilar i Göteborg med Bilbärgning Gbg AB

Bilskrot Göteborg, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil gratis

18 nov 2018

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress. De fanns ju överallt så det var bara att sätta sig i bilen och köra någon kilometer för att nå dit. Men idag är det annorlunda. Det är minsann inte bara att åka till en adress som borde omfatta en bilskrot. Och massor av felaktigheter finns det också i angivna adresser. Kör man till en i Google angiven adress kan GPS försöka få föraren att stanna på en öde tomt. Inte långt från Backaplan finns en sådan adress. Vid ett annat tillfälle stoppar GPS framför ett vanligt bostadshus. När man sedan ringer på dörren och frågar om reservdelar blir svaret att man nog missuppfattat adressen.

LÄS MER: Bilar till bilskroten minskar

Vid en senare kontroll i Google är inte fallet så. Bostadsadressen stämmer med den adressen som nyss besöktes. Och det är inte bara detta som är problem med bilskrot i Göteborg. Har man funnit en adress som verkligen är en bilskrot kan man inte få den del man vill ha. Bilskroten påstår att man inte säljer delar över huvud taget. Svaret är, att här skrotar man bara bilen utan att normalt sälja några delar. Har man däremot tid att vänta en inte överskådlig tid kan man beställa det man vill ha. Då kan bilskroten demontera den eftersökta delen, och kontaktar köparen när delen finns för hämtning. Det finns även problem om man skall lämna in bilen för skrotning. När det är dags att skrota bilen i Göteborg är den troligtvis avställd och därmed fått körförbud.

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg som man kunde skrota bilen hos. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.

LÄS MER: Skrota bilen och få gratis bärgning

Att verkligen skrota bilen och få den körd till bilskrot i Göteborg kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

LÄS MER: Självplock på bilskrot existerar inte i Göteborg längre

LÄS MER: För ytteliggare information om skrotning av bilarbesök hemsida: Bilskrot.tips

← Äldre inlägg