Blogg

Sida 2

RSS

Mottagningsbevis bilskrot Kungsbacka

2 May 2023

Ett mottagningsbevis för skrotning av bil skall ägaren av en uttjänt bil få av bilskrot i Kungsbacka eller hos bilproducenterns mottagningställe när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Kungsbacka bör man veta att uttjänta fordon exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil med registreringsbevis hämtas, lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

 

Mottagningsbevis bilskrot Kungsbacka

 

 

 

 

Skrotbilar köpes i Trollhättan för miljövänlig återvinning

1 May 2023

Är bilen i dåligt skick och kanske inte ens startar? Sälj bilen till en bilskrot i Trollhättan som betalar för skrotbilar. Att skrota bilen är numera väldigt enkelt och lönsamt. Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar för miljövänlig återvinning till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. 2 000 kr betalas ut i ersättning för komplett bil med original katalysator och då ingår även hämtning.

En skrotbil kan verka jobbig för dig att hantera och vara helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens skrota bilen i Trollhättan gratis. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.

 

Skrotbilar köpes i Trollhättan för miljövänlig återvinning

 

Köper skrotbilar i Trollhättan för värdefulla metaller

Oftast är inte hela bilen trasig utan det kan finnas bildelar som kan vara mycket mer värda än vad du tror. Platinan i original-katalysatorn är oftast det mest värdefulla. Men även koppar i batteriet och stålet i karossen har bra skrotvärde. Dessutom gör du en god gärning för miljön. Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid och för en renare omgivning i Trollhättan. Du minskar även ditt personliga koldioxidavtryck när du säljer din skrotbil till en seriös aktör som vet hur man återanvänder och återvinner skrotbilar på ett miljösäkert sätt.

Skrota bilen i Trollhättan - Hur gör man?

Kontakta en auktoriserad bilskrot, som köper alla skrotbilar oavsett bilmärke och modell. Kontrollera med flera eftersom ersättningen kan variera väldigt mycket. Se till att alla personliga föremål är borta ur bilen. Undvik extra kostnader genom att ställa av bilen och säga upp försäkringen före inlämning. Du behöver ha med dig registreringsbevis del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen (döda bilen på bilregistret) från Transportstyrelsen. Förutom pengarna för skrotbilen får man ett mottagningsbevis från bilskroten som säkerställer att bilen återvinns efter rådande direktiv.

Bilskrot Kållered, Skrota bilen, Betalt & hämtning

1 May 2023

Har du en uttjänt bil i Kållerted? Vi både betalar och bärgar den till en bilskrot. Skrotbilar köpes för 1 500 kr. Gratis hämtning av din uttjänta bil för skrotning ingår. Skrota din bil genom Bilbärgning Gbg AB tryggt och säkert. Sedan 2015 har vi haft tillstånd att hämta skrotbilar från Länsstyrelsen.

Ring 031-94 37 60 för information eller klicka här

 

Bilskrot i Kållered

 

Papper som bilskrot i Kållered behöver

Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Eventuellt skall fullmakt medföljas om man skrotar någon annans bil. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen och avregistrering av bilen görs av Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Kontaktuppgifter: Uffes bilskrot, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, Tel 0304-474 76

Bilskrot som hämtar gratis i Kållered

Att verkligen skrota bilen Kållered och få den körd till en bilskrot kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. 

Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

Registreringsbevis bilskrot Mölndal

1 May 2023

Det krävs ett giltigt registreringsbevis för att få bilen avregistrerad hos bilskrot i Mölndal. Och det skall lämnas personligt av ägaren i samband med skrotningen. Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också den här delen man lämnar underskriven, med identifiering, när man skrotar bilen. Den används även vid ägarbyte.

 

Registreringsbevis bilskrot Mölndal

 

För att bilskroten eller bilproducentern skall kunna avregistrera bilen från bilregistret hos Transportstyrelsen, måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset för att skrota bilen i Mölndal kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Registreringsbevis del 1 används till att ställa av och på bilen.

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid beställning av ny registreringsskylt. Även dessa kan göras via E-tjänst. Den här delen ger information om vikter och kopplingsanordningar. Och årsmodell, identifikationsnummer och typgodkännandenummer kan behövas vid val av bildel.

Beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen här

Skrota bilen Uddevalla, Ring 031-94 37 60 för gratis hämtning

30 Apr 2023

Vi betalar 2 000 kr i skrotningspremie och hämtar din skrotbil gratis när ni ska skrota bilen Uddevalla. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas och avregistreras. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg

Innehar tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning  när du skrota bilen Uddevalla, Tel 031-94 37 60. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot på Orust som är en auktoriserad bilskrot.

När är det dags att Skrota bilen Uddevalla

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen hos en bilskrot i Uddevalla. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler.

 

Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du skrota bilen Göteborg eller Uddevalla och ersätter den med en ny desto mindre kostar det. Beställning borde göras omgående.

Skrotbilar köpes i Kungälv för miljövänlig återvinning

29 Apr 2023

Är bilen i dåligt skick och kanske inte ens startar? Sälj bilen till en bilskrot i Kungälv som betalar för skrotbilar. Att skrota bilen är numera väldigt enkelt och lönsamt. Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar för miljövänlig återvinning till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. Upp till 2 000 kr betalas ut i ersättning för komplett bil med original katalysator och då ingår även hämtning.

En skrotbil kan verka jobbig för dig att hantera och vara helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens skrota bilen i Kungälv gratis. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.

 

Skrotbilar köpes i Kungälv för miljövänlig återvinning

 

Köper skrotbilar i Kungälv för värdefulla metaller

Oftast är inte hela bilen trasig utan det kan finnas bildelar som kan vara mycket mer värda än vad du tror. Platinan i original-katalysatorn är oftast det mest värdefulla. Men även koppar i batteriet och stålet i karossen har bra skrotvärde. Dessutom gör du en god gärning för miljön. Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid och för en renare omgivning i Kungälv. Du minskar även ditt personliga koldioxidavtryck när du säljer din skrotbil till en seriös aktör som vet hur man återanvänder och återvinner skrotbilar på ett miljösäkert sätt.

Skrota bilen i Kungälv - Hur gör man?

Kontakta en auktoriserad bilskrot, som köper alla skrotbilar oavsett bilmärke och modell. Kontrollera med flera eftersom ersättningen kan variera väldigt mycket. Se till att alla personliga föremål är borta ur bilen. Undvik extra kostnader genom att ställa av bilen och säga upp försäkringen före inlämning. Du behöver ha med dig registreringsbevis del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen (döda bilen på bilregistret) från Transportstyrelsen. Förutom pengarna för skrotbilen får man ett mottagningsbevis från bilskroten som säkerställer att bilen återvinns efter rådande direktiv.

Skrotbilar köpes i Kungsbacka för miljövänlig återvinning

24 Apr 2023

Är bilen i dåligt skick och kanske inte ens startar? Sälj bilen till en bilskrot i Kungsbacka som betalar för skrotbilar. Att skrota bilen är numera väldigt enkelt och lönsamt. Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar för miljövänlig återvinning till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. Upp till 1 000 kr betalas ut i ersättning för komplett bil med original katalysator och då ingår även hämtning.

En skrotbil kan verka jobbig för dig att hantera och vara helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens skrota bilen i Kungsbacka gratis. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.

 

Skrotbilar köpes i Kungsbacka för miljövänlig återvinning

 

Köper skrotbilar i Kungsbacka för värdefulla metaller

Oftast är inte hela bilen trasig utan det kan finnas bildelar som kan vara mycket mer värda än vad du tror. Platinan i original-katalysatorn är oftast det mest värdefulla. Men även koppar i batteriet och stålet i karossen har bra skrotvärde. Dessutom gör du en god gärning för miljön. Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid och för en renare omgivning i Kungsbacka. Du minskar även ditt personliga koldioxidavtryck när du säljer din skrotbil till en seriös aktör som vet hur man återanvänder och återvinner skrotbilar på ett miljösäkert sätt.

Skrota bilen i Kungsbacka - Hur gör man?

Kontakta en auktoriserad bilskrot, som köper alla skrotbilar oavsett bilmärke och modell. Kontrollera med flera eftersom ersättningen kan variera väldigt mycket. Se till att alla personliga föremål är borta ur bilen. Undvik extra kostnader genom att ställa av bilen och säga upp försäkringen före inlämning. Du behöver ha med dig registreringsbevis del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen (döda bilen på bilregistret) från Transportstyrelsen. Förutom pengarna för skrotbilen får man ett mottagningsbevis från bilskroten som säkerställer att bilen återvinns efter rådande direktiv.

Skrotbilar köpes i Stenungsund för miljövänlig återvinning

24 Apr 2023

Är bilen i dåligt skick och kanske inte ens startar? Sälj bilen till en bilskrot i Stenungsund som betalar för skrotbilar. Att skrota bilen är numera väldigt enkelt och lönsamt. Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar för miljövänlig återvinning till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. Upp till 2 000 kr betalas ut i ersättning för komplett bil med original katalysator och då ingår även hämtning.

En skrotbil kan verka jobbig för dig att hantera och vara helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens skrota bilen i Stenungsund gratis. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.

 

Skrotbilar köpes i Stenungsund för miljövänlig återvinning

 

Köper skrotbilar i Stenungsund för värdefulla metaller

Oftast är inte hela bilen trasig utan det kan finnas bildelar som kan vara mycket mer värda än vad du tror. Platinan i original-katalysatorn är oftast det mest värdefulla. Men även koppar i batteriet och stålet i karossen har bra skrotvärde. Dessutom gör du en god gärning för miljön. Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid och för en renare omgivning i Stenungsund. Du minskar även ditt personliga koldioxidavtryck när du säljer din skrotbil till en seriös aktör som vet hur man återanvänder och återvinner skrotbilar på ett miljösäkert sätt.

Skrota bilen i Stenungsund - Hur gör man?

Kontakta en auktoriserad bilskrot, som köper alla skrotbilar oavsett bilmärke och modell. Kontrollera med flera eftersom ersättningen kan variera väldigt mycket. Se till att alla personliga föremål är borta ur bilen. Undvik extra kostnader genom att ställa av bilen och säga upp försäkringen före inlämning. Du behöver ha med dig registreringsbevis del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen (döda bilen på bilregistret) från Transportstyrelsen. Förutom pengarna för skrotbilen får man ett mottagningsbevis från bilskroten som säkerställer att bilen återvinns efter rådande direktiv.

Skrotintyg bilskrot Mölndal

23 Apr 2023

Endast auktoriserad bilskrot i Mölndal och bilproducenterna har rätt att utfärda skrotningsintyg för bilar med registreringsbevis som ska skrotas. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala fordonsregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett kvitto på att bilen har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Mölndal måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

 

Skrotintyg bilskrot Mölndal

 

Begär skrotintyg vid inlämning till bilskrot Mölndal

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2021 skrotades 187 221 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades 334 199, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg för att skrota bilen i Mölndal lämnats, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Angered

21 Apr 2023

För att uppnå en fullständig cirkulation på bilskrot i Angered måste de anställda veta hur cirkulär ekonomi fungerar. Även när skrotbilar hämtas för bilskrotning bör transporten beaktas ur miljösynpunkt. Också system och deklaration hur allt tas tillvara är viktigt. Sverige har börjat ställa om till en cirkulär ekonomi och fossilfri ekonomi och den är helt nödvändig. Det är det enda sättet att rädda miljön och reducera överutnyttjandet av jordens resurser.

Bilskrotar har länge haft höga krav med återvinning. Nuvarande regler säger att 95% av bilens vikt skall återvinnas eller återanvändas. Fortfarande saknas 5% för återvinningsföretagen som skrota bilen i Angered att uppnå total cirkulär ekonomi. Men jämfört med andra branscher går den i bräschen. Och det är inte bara miljön som vinner på det. Recykling av stål från uttjänta fordon behöver bara en femtedel av energin än när man framställer det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som krävs.

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Angered

 

Avregistrering av skrotbilar i Angered sker på bilskrot

Utöver återvinning av skrotbilen måste även skroten se till att den avregistreras permanent på Transportstyrelsen. Bilägeren måste därför överlämna registreringsbevis del 2 tillsammans med fordonet. Bilskroten skriver därefter ut ett mottagningsbevis och eventuellt ett skrotintyg till bilägaren. Om bilen hämtas skall bärgaren överlämna mottagningsbeviset till bilägaren. Skall man ombesörja skrotning för någon annan krävs en fullmakt från registrerad ägare. Avslutningsvis bör man alltid efter några dagar kontrollera på Transportstyrelsen att fordonet är avregistrerat.

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Trollhättan

19 Apr 2023

För att uppnå en fullständig cirkulation på bilskrot i Trollhättan måste de anställda veta hur cirkulär ekonomi fungerar. Även när skrotbilar hämtas för bilskrotning bör transporten beaktas ur miljösynpunkt. Också system och deklaration hur allt tas tillvara är viktigt. Sverige har börjat ställa om till en cirkulär och fossilfri ekonomi och den är helt nödvändig. Det är det enda sättet att rädda miljön och reducera överutnyttjandet av jordens resurser.

Bilskrotar har länge haft höga krav med återvinning. Nuvarande regler säger att 95% av bilens vikt skall återvinnas eller återanvändas. Fortfarande saknas 5% för återvinningsföretagen som skrota bilen i Trollhättan att uppnå total cirkulär ekonomi. Men jämfört med andra branscher går den i bräschen. Och det är inte bara miljön som vinner på det. Recykling av stål från uttjänta personbilar behöver bara en femtedel av energin än när man framställer det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som krävs.

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Trollhättan

 

Avregistrering av skrotbilar i Trollhättan sker på bilskrot

Utöver återvinning av skrotbilen måste även skroten se till att den avregistreras permanent på Transportstyrelsen. Bilägeren måste därför överlämna registreringsbevis del 2 tillsammans med fordonet. Bilskroten skriver därefter ut ett mottagningsbevis och eventuellt ett skrotintyg till bilägaren. Om bilen hämtas skall bärgaren överlämna mottagningsbeviset till bilägaren. Skall man ombesörja skrotning för någon annan krävs en fullmakt från registrerad ägare. Avslutningsvis bör man alltid efter några dagar kontrollera på Transportstyrelsen att fordonet är avregistrerat.

Bilskrot avregistrerar bil i Mölndal

19 Apr 2023

Avregistrering och skrotning av bilen hos bilskrot i Mölndal är samma sak. Fordonet blir avregistrerat när det lämnas till en auktoriserad bilskrot eller till en av bilproducenternas mottagningsställen. Observera att avregistrering inte skall förväxlas med avställning. Vid avregistrering avfärdas du och bilen ur Transportstyrelsens bilregister. Vid avställning finns du kvar, som miljö- och kostnadsansvarig, till dess ett mottagningsbevis med skrotningsintyg erhållits. Detta kvitto får du, när bilen och registreringsbeviset lämnas hos skroten. Det är också grundplåten för att skrota bilen i Mölndal lagligt med avregistrering. Skatten återbetalas till dig, som är noterad som ägare, när bilen lämnas in för skrotning.

 

Bilskrot avregistrerar bil i Mölndal

 

Transportstyrelsens undantag för bilar i Mölndal

I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av en obefintlig bil utan ett skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot i Mölndal. Men för detta krävs att ägaren kan styrka att bilen har skrotats på annat sätt. En bilskrot, som lämnar fel upplysning riskerar att få sin auktorisation från Länsstyrelsen indragen. Skulle en skrotad bil dyka upp igen, klassas det som om en brottslig handling begåtts. Med tanke på den allt ökande illegala hanteringen av uttjänta fordon, måste ett sådant intyg vara väl styrkt. Genom att skicka in ett giltigt registreringsbevis (gula delen), tillsammans med ett sådant intyg till Transportstyrelsen, kan man begära avregistrering. En inregistrerad och avställt fordon kommer alltid att orsaka ägaren onödiga utgifter.

Mottagningsbevis skrotning bil Göteborg

15 Apr 2023

Ett mottagningsbevis för skrotning av bil skall ägaren av en skrotbil få av en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller hos bilproducenterns mottagningställe när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Göteborg bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en uttjänt bil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister. Och fordonet kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

 

Bilskrot Fjärås

13 Apr 2023

Har du en uttjänt bil i Fjärås? Vi både betalar och bärgar den till en bilskrot. Skrotbilar köpes för 500 kr. Gratis hämtning av din uttjänta bil för skrotning ingår. Skrota din bil genom Bilbärgning Gbg AB tryggt och säkert. Sedan 2015 har vi haft tillstånd att hämta skrotbilar från Länsstyrelsen.

Ring 031-94 37 60 för information eller klicka här

 

Bilskrot i Fjärås

 

Papper som bilskrot i Fjärås behöver

Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Eventuellt skall fullmakt medföljas om man skrotar någon annans bil. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen och avregistrering av bilen görs av Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

 

Bilskrot i Fjärås

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Kontaktuppgifter: Uffes bilskrot, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, Tel 0304-474 76

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Fjärås

Att verkligen skrota bilen Fjärås och få den körd till en bilskrot kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. 

Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

Bilskrot Trollhättan: Bäst betalt för skrotbilar

13 Apr 2023

Har du en uttjänt bil i Trollhättan? Vi både betalar och bärgar den till en bilskrot. Skrotbilar köpes för 2 000 kr. Gratis hämtning av din uttjänta bil för skrotning ingår. Skrota din bil genom Bilbärgning Gbg AB tryggt och säkert. Sedan 2015 har vi haft tillstånd att hämta skrotbilar från Länsstyrelsen.

Ring 031-94 37 60 för information eller klicka här

 

bilskrot i Trollhattan

 

Papper som bilskrot i Trollhättan behöver

Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Eventuellt skall fullmakt medföljas om man skrotar någon annans bil. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen och avregistrering av bilen görs av Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Kontaktuppgifter: Uffes bilskrot, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, Tel 0304-474 76

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en grönare framtid i Trollhättan

Att verkligen skrota bilen Trollhättan och få den körd till en bilskrot kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. 

Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

 

← Äldre inlägg