Hur går återvinning av en bil till

Genom Naturvårdsverkets förordning ”SFS 2007/185” till bilproducenterna påbörjades den långa vägen mot återvinning av fordon med max totalvikt av 3,5 ton. Producenterna består av produktutvecklare, tillverkare, importörer och återförsäljare och täcker 99 % av alla nybilsköp i landet. Organisationen anlitade Stena Recycling, som ledande under utvecklingsprocessen, och som nått över 95 procent återvinning sedan beslutet togs för nära 20 år sedan.

I slutmålet har en ändring införts. Återanvändning av begagnade bildelar skall inkluderas i avgivna rapporter. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och innehåller många sorter metaller och ämnen. För att sortera dessa till reproduktion uteslöts manuell bearbetning på grund av olönsam bearbetning. Och bilskrotarnas erfarenhet var begränsad till demontering och försäljning av begagnade reservdelar.

 

 

Bilskrots-verksamheten delades i två grupper. Auktoriserade bilskrotar med förberedande arbete och fragmenteringsföretag för nedmalning och sortering. När en ägare skall skrota bilen i Göteborg lämnas den med registreringsbeviset till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Efter utfärdande av mottagningsbevis och skrotintyg, för avregistrering, saneras den från alla miljöfarliga komponenter, ämnen, vätskor och gaser. Pressade bilvrak skickas därefter till ett fragmenteringsföretag. Där tuggas det forna fordonet sönder i stora hammarkvarnar. Genom olika sorteringssteg återvinnes över 95 %, som återförs till nyproduktion i ett evigt kretslopp. I YouTube visar Stena Recycling hela återvinningsförloppet på film.

21 Sep 2021