Skrota bil utan hjul eller däck

Att skrota en bil utan hjul eller däck är möjligt även när den naturligtvis inte kan rulla. Men oftast krävs det bärgning från platsen. Ägaren kan inte själv köra fordonet till en auktoriserad bilskrot, när det att dags att skrota bilen i Göteborg. Men en sådan bildemontering är det enda företag, som har befogenhet att utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Eftersom en ägare ansvarar för sin bil till dessa åtgärder är vidtagna måste vraket på något sätt forslas dit. Att montera hjul på ett fordon med troligt körförbud är ingen gångbar lösning. Böterna skulle förmodligen överstiga transportkostnaden. så att anlita en bärgare ligger nära till hands. Men en skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och kräver tillstånd från Länsstyrelsen för all hantering och transport. En seriös bärgare visar ett sådant på sin hemsida. Därför är det enkelt att kontrollera en sådan auktorisation före det är dags att skrota bilen.

 

 

Bilproducenterna ansvarar för att bilskrotning skall vara gratis för kompletta fordon. Men de flesta skrotar tar inte betalt för att skrota en bil utan hjul eller däck. Och det gäller även för en bärgare vid hämtning. Inga vitala komponenter, som motor / original-katalysator, får dock saknas. Ett giltigt registreringsbevis skall finnas liksom fullmakt. då bilen lämnas av någon annan än ägaren. Frågan om en eventuell ersättning från bilskrot i Göteborg skall överenskommas vid beställningen. Så det är av vikt att rådande förhållande beskrivs vid en beställning. Exempel är om körbar väg och/eller åtkomlighet finns vid bilvraket för normal bärgning. Därmed kan onödiga överraskningar undvikas av båda parter, när det är dags att hämta skrotbilen utan hjul eller däck.

23 Sep 2021