Skrotintyg bilskrot Kållered

Endast auktoriserad bilskrot i Kållered och bilproducenterna har rätt att utfärda skrotningsintyg för bilar med registreringsbevis som ska skrotas. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett kvitto på att bilen har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotningsintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Kållered måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

 

Skrotintyg bilskrot Kållered

 

Begär skrotintyg vid inlämning till bilskrot Kållered

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2021 skrotades 187 221 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades 334 199, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg för att skrota bilen i Kållered lämnats, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

4 May 2023