Vad innebär det att ett företag som arbetar med bildemontering måste vara auktoriserat

Det viktigaste med en auktorisation för en bilskrot är att kunna utfärda ett skrotningsintyg. Det skickas till Transportstyrelsen för avregistrering och fordonet stryks ur vägtrafikregistret. Det är viktigt för en bilägare att så blir fallet. Han/hon ansvarar för sin bil till ett mottagningsbevis finns underskrivet av en aktör med tillstånd att hantera miljöfarligt avfall, som skrotbilar klassas sedan år 2007. Då redovisade Naturvårdsverket ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”. Hårda miljökrav är specificerade i 52 paragrafer, och är anledningen till, att många bilskrotar tvingats lägga ned verksamheten på grund av de stentuffa kraven. För att behålla sin auktorisation måste varje bildemontering godkännas av ortens miljöinspektörer årligen.

När en ägare skall skrota bilen lämnas den in med aktuellt registreringsbevis med fullmakt, när sådant krävs. Mottagningsbeviset, som erhålls, är en styrkt kvittens att ägaransvaret överlämnats till en auktoriserad bilskrot Så skrota bilen i Göteborg kan bara göras med en auktoriserad aktörs medverkan.

 

 

Skrotning av bilar hos bilskrot i Göteborg och försäljning av begagnade bildelar har pågått mycket länge. Ända sedan 1920-talet har människor plockat reservdelar på bilar som skrotats. Det är en av de äldsta verksamheterna inom återvinning. Då handlade det mest om att ta tillvara bilkomponenter som man kunde sälja vidare. Skrotning av bilar för miljöns skull existerade inte vid denna tidpunkt. Men tack vare att fragmenteringsanläggningarnas uppstart på 70-talet kunde hela bilen återvinnas. Men till en början var inte miljön i fokus, precis som i andra branscher. I samband med att miljömedvetenhet stigit i landet har bilskrotarna varit tvungna att anpassa sig. För att få en sund och optimal återvinning av bilar och reservdelar bildades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961.

 

20 Sep 2021