Vad krävs för att öppna en bilskrot

Idag är det troligtvis enklare och billigare att öppna en bilskrot än att varje år kunna behålla den. År 2007 vände Naturvårdsverket lagkraven upp och ner genom förordningar till bilproducenter och bilskrotar. Framför allt var årliga kontroller av ortens miljöinspektörer, som fick många bildemonteringar på fall, och kräver ett helt annat miljötänk än tidigare.

En ansökan om att starta en bilskrot skall lämnas till Länsstyrelsen och kostar 2 900 kronor. Med den skall finnas godkännande från ortens miljökontor, som efter godkännande inspekterar verksamheten årligen. Det är här som svårigheterna med de stora kostnaderna växer fram. Anläggningen måste anpassas efter ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186. I den finner man även de hårda miljökraven för sanering, hantering och lagerhållning av miljöfarligt avfall. En redogörelse hur det sökande företagets verksamhet, med återvinning och/eller begagnade bildelar skall utformas, biläggs till ansökan. Observera att endast en auktoriserad bilskrot har befogenhet att utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering när ägaren skall skrota bilen.

 

 

Det var inte för än 1975 som en bilskrot behövde auktorisation från Länsstyrelsen. Detta kom i samband med bilskrotningslagen och bilskrotningsförordningen. Då infördes även systemet med skrotningspremie och bilskrotningsfonden. Människor skulle uppmuntras att skrota bilen i Göteborg och få pengar.

Innebörden med premiesystemet var, att när man köpte en ny bil skulle man betala en skrotningsavgift. Denna avgift skulle senare ligga till grund för ersättningen när samma bil skrotades. I Juni 2007 avvecklades systemet med skrotningspremie och producentansvar för bilar började gälla. Numera är det biltillverkaren som ansvarar för att deras bilar blir återvunna och detta skall ske kostnadsfritt. Bilproducenterna har tillsammans med BilSweden bildat ett nätverk av auktoriserade bilskrotar där man gratis kan lämna och skrota sin bil. Avgiftsfri skrotning kan bara garanteras om bilen är komplett. Fattas värdefulla bildelar har bilskrot i Göteborg rätt att begära ersättning för att ta emot och skrota bilen. Tänk på att det alltid är bilägarens ansvar att se till att skrotbilen hamnar på en auktoriserad bilskrot när den är uttjänt.

20 Sep 2021