Får man köra en bil med körförbud till skroten

De flesta vet att man får köra sin bil till närmaste bilbesiktning när man har körförbud på den om bilen är skattad och försäkrad.
Men är det samma sak att köra bilen till skroten som till besiktningen?
Nej det är det inte. Om du har körförbud på din bil är du tvungen att transportera den på ett annat sätt. Är det så att bilen har en godkänd besiktning och bara är avställd kan man ställa på den hos Transportstyrelsen innan man kör den till skroten. Tänk på att alla fordon som är avställda har körförbud.

Enklaste sättet är att anlita en bärgningsfirma som kommer och hämtar din bil och kör den till en bilskrot i Göteborg exempelvis. Ett annat alternativ är att man hyr en biltransportkärra och fraktar bilen själv. Har man bara B-körkort skall man tänka på att, bilens totalvikt och släpets totalvikt tillsammans inte får överstiga 3500 kilo, för att köra lagligt.

 

 

Skrotning av fordon med körförbud behöver oftast bärning till en auktoriserad bildemontering. När körförbud föreligger på ett fordon är det det förbjudet att köra på allmänna vägar och gator. Det är flera saker en bilägare måste tänka på, då hans bil råkat så illa ut. En besiktning kan avslöja brister i styr- eller broms-systemet vilket medför körförbud automatiskt.

Det innebär omedelbart förbud för vidare körning. Polisen har rättighet att klistra en röd dekal på vindrutan, kan bland ses av andra bilister. För ett sådant fordon är det lika illa. Fordon med körförbud får inte bogseras, så båda fallen kräver bärgning till bilverkstad eller till en auktoriserad bilskrot. Men många väljer varken laga eller skrota bilen i Göteborg. De bärgar bort det trafikfarliga fordonet för att själva laga bristerna nån gång i framtiden. Bilägaren tänker kanske inte på att fordonsskatt och bilförsäkring måste betalas tills avställning eller försäljning registrerats. Ett skrotningsintyg, som inlämnats av en bilskrot till Transportstyrelsen för avregistrering befriar bilägaren från alla kostnader i framtiden.

 

 

15 Sep 2021