Skrotintyg när man skrotar bilen i Göteborg

Endast auktoriserade bilskrotar och bilproducenterna har rätt att utfärda skrotningsintyg för att skrota bilen i Göteborg. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett bevis på att fordonet har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Göteborg måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

Begär alltid skrotintyg när du skrotar bilen i Göteborg

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2020 skrotades 190 484 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 321 478, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man be bilskrot i Göteborg om ett skrotningsintyg, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

 

16 Feb 2023