Hur funkar bilskrot

Vissa av oss kommer aldrig att skrota en bil. Medans andra gör det regelbundet. Men hur går processen till egentligen från att bilen transporteras från en familj till bilskroten?
För att skrota bilen behöver ägaren ge registreringsbeviset del 2 till bilskroten. Detta behöver skroten för att kunna avregistrera bilen. När bilen är väl på plats saneras bilen på all vätska så som olja, bränsle och andra miljöfarliga vätskor. De skruvar även bort delar de känner är av värde. När bilen är helt sanerad åker den in i pressen och blir platt som en pannkaka. Därefter transporteras plåtburken till en fragmenteringsanläggning där den mals ner där allt material från bilen sorteras. Stålet smällts ner till nya produkter inom industrin, möjligtvis blir det en ny bil.

 

Bilskroten har förändrats under 100 år

Försäljning av begagnade fordonskomponenter har ägt rum under lång tid. Redan när bilar började säljas i Sverige efterfrågades bildelar från skrotade bilar. Bilskrot i Göteborg har lång tradition Förr i tiden handlade det oftast om att tillvarata reservdelar som man kunde laga sin egna bil med. Demontera fordonet för klimatet skull tänkte man inte på vid denna tidpunkt. Men eftersom att bil-fragmenteringens igångsättande på 1970-talet kunde allt av det uttjänta fodonet återvinnas. Uttjänta bilar var ofta uppställda i naturen osanerade och man hade inte omgivningen i fokus, precis som i andra affärsrörelser. I samband med att miljömedvetenhet blivit högre i Sverige har även bilskrotar varit tvungna att annpassa sig. För att få en hälsobefrämjande och idealisk bilåtervinning av bilar och fordonsdelar grundades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en skrot måste ha befogenhet från Trafikverket.

Bilproducenterna samarbetar numera med bilskroten

Dett här kom i anknytning med bilskrotslagen och bilskrotningsförordningen. Då började även ersättning för skrotbilar i och med demonteringspremien och återvinningsfonden. Folket skulle stimuleras att skrota sina personbilar och få betalning. Kontentan med skrotpremien var, att när man förvärvade ett nytt fordon skulle man betala en skrotningsavgift. Denna avgift skulle senare ligga till grund för ersättningen när samma personbil lämnades för skrot. I Juni 2007 skrotades systemet med betalning för uttjänta bilar och producentansvar för uttjänta bilar lanserades. Numera är det fordonstillverkaren som ansvarar för att deras uttjänta bilar blir demonterade och detta skall genomföras utan betalning. Bilproducenterna har tillsammans med Bilretur skapat ett nätverk av legitimerade skrotföretag där man gratis kan lämna och kassera sitt fordon. Kostnadsfritt att skrota bilen i Göteborg kan bara garanteras om bilen är fullständigt. Fattas värdefulla bilkomponenter som exempelvis katalysatorn har skrotfirman rätt att kräva betalning för att ta emot och återvinna fordonet. Tänk på att det alltid är bilägarens ansvar att se till att skrotbilen hamnar på en auktoriserad skrotfirma när den är klimatfarlig.

16 Sep 2021