Kan man köpa bilar från bilskroten

Det är inte lagligt att köpa fordon som människor har lämnat in för avregistrering och miljövänlig bilskrotning. En auktoriserad bilskrot i Göteborg som säljer en bil, som lämnats in för skrotning, riskerar mycket. Vid uppdagande av ett sådant brott kommer med all sannolikhet auktorisationen från Länsstyrelsens dras in. Och personen, som i tillståndet är utsedd ansvarig för utfärdande av skrotningsintyg, kommer att åtalas för grov lagöverträdelse. År 2007 trädde Naturvårdsverket in för att ”sanera” den då eftersatta skrotbilsbranschen, med bland annat dumpade och försvunna bilar.

Genom ”Bilskrotningsförordningen SF S2007/186” samt ”Förordning SFS 2007/185” till bilproducenterna förändrades mycket genom bättre myndighets-övervakning. Men fortfarande utgör branschen en lukrativ verksamhet för den organiserade brottsligheten, som illegalt för ut uttjänta bilar ur landet. En bilägare ansvarar för sitt fordon till det är skrotat och avregistrerat hos Transportstyrelsen.

 

 

Ägaren har juridiskt ansvar att bilar som är uttjänta skrotas

När någon skall skrota bilen i Göteborg lämnas den in, med giltigt registreringsbevis, till en auktoriserad bilskrot. Om någon annan än ägare gör detta skall en fullmakt biläggas. För ett dödsbo gäller speciella regler. Ett mottagningsbevis lämnas till ägaren och ett skrotningsintyg utfärdas för strykning ur vägtrafikregistret. Så bilen bilen kommer bildligt att dödförklaras och begravas. Observera att det är endast en auktoriserad bilskrot med tillstånd som har rättighet att utföra detta. Och ett mottagningsbevis, som lämnats till ägaren, är ett kvitto att miljöbalkens krav har uppfyllts.

Ansvaret har skriftligt övergått till mottagaren. Skulle en sådan bil säljas betyder det, att den på ett olagligt sätt uppstått. Rullar den i Sverige kommer falsarierna troligtvis att upptäckas. I utlandet fortsätter den köras som ett koldioxid-producerande monster. Så kontentan blir, att en seriös bilköpare inte ens försöker köpa en sådan bil av en seriös och auktoriserad bilskrot.

22 Sep 2021