Mottagningsbevis skrotning bil Göteborg

Ett mottagningsbevis för skrotning av bil skall ägaren av en skrotbil få av en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller hos bilproducenterns mottagningställe när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Göteborg bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en uttjänt bil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister. Och fordonet kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

 

15 Apr 2023