Kan man skrota bilen själv

Nej det kan du inte. Det krävs en auktoriserad bilskrot för att skrota och avregistrera en bil. Det är bara företag som är auktoriserade från Länsstyrelsen som har befogenhet att avlägsna fordon på Transportstyrelsen. Därför är det viktigt att du kollar upp vilken bilskrot du lämnar din bil till eller vilken bärgningstjänst du anlitar. Om inte bilskroten är auktoriserad eller om bärgningsföretaget inte har tillstånd att bärga uttjänta fordon från Länsstyrelsen bör du inte lämna din bil till någon av dessa.

Det skroten behöver för att skrota en bil är senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 och legitimation. Skall man skrota bilen för någon annan person behövs också en fullmakt som intygar att du får skrota bilen för registrerad ägare. När bilskrotaren tar emot fordonet erhåller du ett mottagningsbevis som bekräftelse att bilen avregistreras och återvinns enligt bilskrotningsförordningens regler.

 

Skrota en bil Göteborg

 

Bara uktoriserade företag kan skrota bilen för dig

Många privatpersoner annonserar om att köpa skrotbilar. Oftast finns det ett hobbygarage där de skruvar ner bilen för att saluföra den i delar. Enbart en auktoriserad bilskrot får skrota bilar. Att skrota bilen i Göteborg själv är även miljöfarlig och brottslig. Lämna din uttjänta bil till en auktoriserad bildemontering för att skona vår miljö. Skrotfirmor som förfogar över en auktoriserad bilskrot inser att det förekommer många bilverkstäder som hämtar skrotbilar gratis för skrotning, utan att veta hur miljöfarligt avfall skall hanteras. Är företaget inte en auktoriserad bilskrot vet man inte vad som sker med fordonet efter man har lämnat av det. Det finns en mängd fiktiva företag och verkstäder. De monterar ner bilen fullständigt så att enbart karossen är kvar.

Bilskrotar runt om i landet får in cirka hälften skrotbilar i antal än för några år sedan. Alla bilåtervinningsföretag har samma problem. Kvantiteten återvunna fordon har sjunkit väsentligt på kort tid. Kollar man antal återvunna personbilar för ett ett par år sedan har det minskat med 50 %. Självklart håller bilarna längre nu än förr men sen pendlar skrotpriserna väldig. Får man enbart 500 kronor för sin personbil så anser många att det är mer lönt om man skruvar isär den och saluför delarna själv. Själva katalysatorn är nästan enbart den värt pengarna. Det i sin tur skulle enligt den auktoriserade bilskroten kunna attrahera människor till att skrota sitt fordon hemma på parkeringen och sälja delarna för att helt enkelt tjäna mer pengar. Att skrota och återvinna sin uttjänta bil själv utan att vara auktoriserad är även förbjudet. Man får självklart byta delar och serva bilen. Men att demontera sin uttjänta bil på sin gård klassas som en bilskrotning. Det ska göras på en bilskrot i Göteborg som är auktoriserad som har de rätta resurserna och inte hemma hos någons garage. Gör naturen och dig själv en tjänst. Låt behörig manskap på bildemonteringen återvinna din uttjänta bil.

 

 

 

 

 

15 Sep 2021