Kan man skrota en bil med skulder

Om man vill lämna en bil med skatteskuld för skrotning är det inget hinder. Har man bara det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 kan bilskroten avregistrera bilen från Transportstyrelsen. Bara för att man skrotar bilen försvinner inte skulderna, utan den som har orsakat dessa kommer även i fortsättningsvis ha skatteskulder. Numera kan även kronofogden överta bilen som ersättning för obetalda skatteskulder. Detta gäller också om annan person än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger bilen. Vid skrotning är det den som orsakat skulderna som får betala och aldrig en bilskrot i Göteborg. Men vid ägarbyte kan bilen beslagtas om inte skatterelaterade skulder på fordonet betalas. Så indirekt kan det bli den nya ägaren som får betala notan. Kolla därför alltid om bilen har skulder när du köper en begagnad bil.

 

 

Skatteskulder kan följa bilen vid ägarbyte

De flesta bilåtervinnare avregistrerar fordonet i ditt namn. Alla skulder är i och med det oförändrade. Leasing bilar och fordon som har lån till andra finansbolag har man sällan tillgång till registreringsbevis del 2, utan registreringsbeviset finns det ingen chans att skrota bilen i Göteborg eller att göra ägarbyte. När man behöver skrota en bil ska en auktoriserad bildemontering skriva ett skrotintyg efter mottaget registreringsbevis. En personlig skuld kan aldrig tas bort med fordonet. Vid normal försäljning måste finansbolag ge sitt medgivande samtidigt som nya ägaren måste informeras om omständigheten. Eftersom inget ägarbyte händer vid bilskrotning sätts dessa regler ur spel.

17 Sep 2021