Minskade skrotbilar till bilskroten

Frågan kan vara motiverad att ställa. Enligt riksdagens motion 2017/18:246 har antalet fordon som lämnas in till bilskrot ”minskat kraftigt”. Kommuner har problem med dumpade skrotbilar på kommunal mark. Privata markägare bör sannolikt ha samma problem eftersom dumparen väljer en lämplig plats oberoende av ägare. Men det är troligtvis inte detta problem som gör att antalet fordon som lämnas till skrotning minskat kraftigt. Dessa fordon skapar naturligtvis problem för markägaren men de hamnar så småningom hos någon bilskrot. Man måste även beakta att en stor del av dessa fordon är stulna och befinner sig i ett skick som inte är värt att reparera.

LÄS MER: Hämta bil för skrotning i Göteborg

Det finns betydligt fler faktorer som påverkar den minskade inlämningen till bilskroten. Under senare år har en mängd mindre ”företag” som sysslar med bilreparationer skapats. Dessa köper upp uttjänta fordon för enklare reparationer före försäljning. Denna marknad växer kontinuerligt. Utförsel av skrotbilar till exempel Afrika har också ökat kraftigt genom systematiska metoder att skaffa fram lämpliga projekt. Men det är bara detta antal som påverkar antal skrotbilar somlämnas in till någon skrotningsfirma.

De övergivna bilarna på antingen kommunal eller privatägt mark, står inte kvar för evigt. Någon gång måste de bärgas bort. Det är här problemen börjar. En skrotningspremie till ägaren av tänkt belopp av 5 till 10 tusen kan säkert underlätta problemet även om andra lösningar vore bättre. Att skylla allt på bilproducenterna är väl en politikerlösning som är grundlös. Käbbel har aldrig löst något problem.

LÄS MER: Sevärdhet bilkyrkogård i Sverige

Det i motionen nämnda problemet har ringats in till att vara markägarens problem att avhysa annans ägodel (dumpad skrotbil) från ägd mark. Om problemet är så enskilt i sammanhanget skall det attackeras och lösas där det finns. Inga lösningar är kostnadsfria. Det gäller att finna den mest optimala lösningen och den skall inkludera samtliga dumpade fordon oberoende av vem som dumpat fordonet.(ägare, kurir, tjuv) Att lagligt underlätta för markägaren vid avhysning av skrotbilen till bilskroten eller bilproducenternas mottagningsställe samt ersätta densamma med en del av den tänkta skrotpremien kan vara en lösning. Det viktiga är dock att en analytiker involveras för att finna den bästa lösningen.

8 Mar 2018