Mottagningsbevis bilskrot Lilla Edet

Ett mottagningsbevis för skrotning av bil skall ägaren av en uttjänt bil få av bilskrot i Lilla Edet eller hos bilproducenterns mottagningställe när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset ska ej förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Lilla Edet bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil med registreringsbevis hämtas, lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

 

Mottagningsbevis bilskrot Lilla Edet

9 Feb 2023