Skrota bilen Lilla Edet, Vi hämtar din skrotbil

Vi betalar 1 500 kr i ersättning och hämtar din skrotbil gratis om du vill skrota bilen Lilla Edet. Skrotbilar köpes för miljövänlig bilskrotning hos Uffes bilskrot. Det som behövs för att kunna skrota en bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas och avregistreras. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot.

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg

Innehar tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning när du skrota bilen Lilla Edet, Tel 031-94 37 60. Bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

Klicka här för att boka hämtning!

 

Skrota bilen Lilla Edet

Skrota bilen i Lilla Edet: Så gör du

Att skrota bilen i Lilla Edet är en enkel process som både är bra för miljön och din plånbok. Genom att välja en pålitlig och auktoriserad bilskrot kan du vara säker på att din bil återvinns på ett korrekt sätt och att alla farliga material tas omhand.

När är det dags att skrota bilen Lilla Edet

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år, när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen hos en bilskrot i Lilla Edet. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler.

 

Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du skrota bilen Göteborg eller Lilla Edet och ersätter den med en ny desto mindre kostar det. Beställning borde göras omgående.

10 Mar 2023