Skrota bil utan skyltar

Utan registreringsskyltar skall inte en auktoriserad bilåtervinnare, enligt bilskrotningslagen (1975:343), ombesörja skrotningen av bilen. Att skrota bilen betyder att den skall avregistreras på Transportstyrelsen. Endast en auktoriserad bilskrot har befogenhet att utfärda ett skrotningsintyg, som ligger till grund för strykningen i vägtrafikregistret. Nummerplåtarna är personliga och måste finnas på fordonet under körning. Endast färd till polisen är tillåtet. Så skyltarna skall finnas på bilen då den lämnas för skrotning.

Enligt Naturvårdsverkets förordningar till bilproducenter och auktoriserade bildemonteringar skall fordonet lämnas in med det senaste registreringsbeviset med fullmakt om så krävs. Bilägaren får då ett mottagningsbevis, som styrker att ansvaret för bilen inklusive skyltar övergått till bilskroten. Normalt skall skyltar skickas till Transportstyrelsen vid skrotning av olika fordon. Ett undantag finns för denna regel. En auktoriserad bilskrot i Göteborg kan sända skrotningsintyget digitalt med garanti att skyltarna har förstörts till Transportstyrelsen.

 

 

Om någon nummerplåt tappats eller blir stulen skall det rapporteras till polisen, som utfärdar en provisorisk registreringsskylt under väntan på en ny. Beställning kan göras via E-tjänst och kostar 80 kronor. Avgiften skall vara betald inom 21 dagar från beställningen och skylten kommer normalt efter 3- 4 dagar efter samma datum. Efter gängse regler kan man inte skrota bilen i Göteborg utan registreringsskyltar.

22 Sep 2021