Skrota bilen betalt Partille

Skrota bilen betalt, gratis hämtning av din skrotbil i Partille

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott av bärgaren.

Gratis skrotning när du skrota bilen Partille + gratis bärgning

 

/skrota-bilen-betalt.jpg

   Skrota bilen Partille

Gratis hämtning av skrotbilar

Gäller kompletta bilar (inga väsentliga delar får saknas).

Saknas delar på skrotbilen ring för mer info.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott.

 

Betalt och gratis hämtning när man skrotar bilen Göteborg. Hos oss får man ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

 

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

 

Vi samarbetar med Sjuntorps Biltjänst som är auktoriserad bilskrot.

 

En bra  Bilskrot Göteborg

14 Nov 2015