Skrota bilen Västra Götaland 031-94 37 60 för gratis hämtning

Vi hämtar din bil för skrotning gratis när ni ska skrota bilen Västra Götaland. 

Har man en skrotbil som inte funkar och som är för dyr att laga, bör man skrota den. Skrotbilar kan läcka miljöfarliga vätskor. Det är fordonsägarens ansvar att lämna sin bil för skrotning när den är uttjänt.

Vi lämnar din bil till en auktoriserad bilskrot (Sjuntorps Biltjänst i Vänersborg) som skrotar din bil miljövänligt.

Kostnadsfri hämtning av komplett skrotbil för miljövänlig skrotning. Fordonet lämnas till Sjuntorps Biltjänst där den avregistreras och skrotas enligt gällande miljöregler. Saknas delar eller original katalysar kan inte gratis hämtning garanteras. 

Ring 031-943760 för att boka hämtning.

Gratis bärgning och klimatriktig hantering när man skrotar bilen Göteborg. Hos oss får man ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

 

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

 

Vi samarbetar med Sjuntorps Biltjänst som är auktoriserad bilskrot.

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning  när du skrota bilen Västra Götaland, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Skrota bilen Västra Götaland
Skall du skrota bilen Västra Götaland kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Sjuntorps Biltjänst i Vänersborg som är auktoriserad bilskrot.

 

När är det dags att skrota bilen Västra Götaland

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Västra Götaland. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler.

Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du skrota bilen Västra Götaland och ersätter den med en ny desto mindre kostar det. Beställning borde göras omgående.

18 Dec 2015