Skrota någon annans bil

Måste ägaren skrota bilen?

Nej bilägaren behöver inte vara med. Det är inga problem att låta ett ombud skrota bilen för dig. Utöver senaste registreringsbevis del 2 måste ombudet ha en fullmakt från registrerad bilägare. Sen behövs ett legitimation från ombudet.

En fullmakt behövs när man skrotar någon annas bil och den skall vara underskriven från registrerad bilägare. Flyttar man någon annas bil utan dennes medgivande kan detta klassas som stöld. Det förekommer en lång historia kopplad till skrota bilen. Numera väntar sig bilägaren, att bilen ska skrotas på ett legalt vis. Den måste avregistreras och tas bort från bilregistret. Inte för än då har bilägaren slutfört miljöbalkens regler om ägaransvar. Fordonet ska inte heller tynga bilägaren med några årliga avgifter. Men det är endast en auktoriserad bildemontering som har rättighet att verkställa denna uppgift. Bara för tio år sedan kostade skrotningen en ordentlig peng. Med det bestämde sig flera att helt enkelt att överge bilen i skogen. Med lätta åtgärder kan man slipa bort chassinummret på bilen. Men det kan inte göras på samma sätt i bilregistret. Bilägaren existerar som ansvarig för ett försvunnet fordon .I det här ingenmanslandet opererar många kriminella med olaglig export.

För korrekt skrotning av personbil behöver den lämnas till en auktoriserad bildemontering. Enligt producentansvar för bilar får inte någon ersättning begäras från skroten. Där ges även senaste registreringsbevis med fullmakt från dödsbo då sådant krävs. Ett mottagningsbevis skrivs ut från skroten efter uppvisad ID‑kort, som verifierar ägarskapet. Det är även ett intyg, att ansvaret förflyttats till bilskroten. Skroten skickar skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering.

Parallell ålägger sig skroten att förstöra registreringsskyltarna. Återvinningen på bilskrot i Göteborg inleds med tömning av vätskor som är miljöfarliga. Efter det skruvar man ner säljbara delar och resterande går för frakt för pressning och nedmalning. Där regenereras det till 95 procent av vikten. Med en bärkraftig recycling kan även fordonsägaren få en liten betalning för sin uttjänta bil på flera skrotar i Sverige.

 

 

Fullmakten ger någan annan rätt att skrota bilen

Skrotning av personbilar upp till 3 500 kilo vikt är skyldiga genom Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna och ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” Att skrota någon annans bil ändrar inga förutsättningar. Men bilägaren skall ge en fullmakt till ombudet. Den individen måste visa identitetsbevis när man skrota bilen i Göteborg. En kopia av bilägarens leg. behöver vara med fullmakten. En angiven blankett under ”Fullmakt” existerar för ifyllande av nödvändiga uppgifter Vid dödsbo betraktas utvald god man som juridisk bilägare, som också kan låta någon annan skrota bil med fullmakten.

25 Sep 2021