Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Kungsbacka

För att uppnå en fullständig cirkulation på bilskrot i Kungsbacka måste de anställda veta hur cirkulär ekonomi fungerar. Även när skrotbilar hämtas för bilskrotning bör transporten beaktas ur miljösynpunkt. Också system och deklaration hur allt tas tillvara är viktigt. Sverige har börjat ställa om till en cirkulär och fossilfri ekonomi och den är helt nödvändig. Det är det enda sättet att rädda miljön och reducera överutnyttjandet av jordens resurser.

Bilskrotar har länge haft höga krav med återvinning och återanvändning. Nuvarande regler säger att 95% av bilens vikt skall återvinnas eller återanvändas. Fortfarande saknas 5% för återvinningsföretagen som skrota bilen i Kungsbacka att uppnå total cirkulär ekonomi. Men jämfört med andra branscher går den i bräschen. Och det är inte bara miljön som vinner på det. Recykling av stål från uttjänta fordon behöver bara en femtedel av energin än när man framställer det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som krävs.

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Kungsbacka

 

Avregistrering av skrotbilar i Kungsbacka sker på bilskrot

Utöver återvinning av uttjänta fordon måste även skroten se till att den avregistreras permanent på Transportstyrelsen. Bilägeren måste därför överlämna registreringsbevis del 2 tillsammans med fordonet. Bilskroten skriver därefter ut ett mottagningsbevis och eventuellt ett skrotintyg till bilägaren. Om bilen hämtas skall bärgaren överlämna mottagningsbeviset till bilägaren. Skall man ombesörja skrotning för någon annan krävs en fullmakt från registrerad ägare. Avslutningsvis bör man alltid efter några dagar kontrollera på Transportstyrelsen att fordonet är avregistrerat.

26 Mar 2023