3 alternativ för skrotning av bilen

Många anser att avhysning är detsamma som skrotning av bilen. Dumpning och illegal utförsel tillhör dock inte alternativ i Miljödepartementets balkar, som säger att bilägaren är totalansvarig för fordonet till och med laglig skrotning. De äldre färdmedlen kan liknas med stinkande "koldioxidgrytor", som för allas bästa måste tas ur trafik. Men det är inte så enkelt. Utan bilägarnas medvetenhet och förståelse för den växande miljöproblematiken, blir det svårt att lösa. Och ofta är det ägarens snikenhet, som fäller utslag om bilen kommer att skrotas ipå ett lagligt sätt.

 

 

Skrotning av bilen ger ersättning till ägaren

Att skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller bilproducenternas mottagnigställe är de enda godkända alternativen. Med undertecknat mottagningskvitto, som garanterar skrotning av bilen samt avregistrerad från Transportstyrelsens bilregister, fullföljer skrotbilsägaren sitt ansvar enligt Miljöbalken. Idag kostar det inget att skrota bilen på sådant sätt. Tvärtom betalar en bildemontering upp mot 3 000 kr när man skrota bilen i Vänersborg (Uffes bilskrot). Att, som alternativ två, dumpa bilen i naturen är därför ingen förtjänst längre. Genom en lönsam bilåtervinning, med ökande ersättning till bilägarna, kommer detta problem att försvinna. Men det är på väg att ersättas av ett tredje alternativ, som är betydligt farligare för den allaredan hårt drabbade växthusmiljön. Och den styrs till stor del av den ekonomiska brottsligheten, som i vissa tidningar jämföres med narkotikahandeln i storlek och förtjänst.

Illegal skrotning av bilar lönsam verksamhet

Naturvårdsverket: Illegala gränsöverskridande transporter av avfall, uppdelat på avfallsslag citeras. " Naturvårdsverket för statistik över rapporterade fall av stoppade illegala avfallstransporter från, tull, länsstyrelser och polis för det avfall, som upptäckts på väg från Sverige. Skrotbilar och bildelar utgör merparten av de illegala gränsöverskridande transporterna av avfall som stoppats. De flesta stoppas på väg ut ur landet." Ur Sydsvenskan är följande taget. " Kriminella gör stora förtjänster på illegal avfallshandel, då en otillåten avfallsexport medför små risker och stora pengar. En risig och uttjänt svensk bil kan gå att säljas för 30-35 000 kronor. Och det går att tjäna över 250 000 kronor per varje container. Enligt en kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Skåne, på uppdrag av regeringen, lämnar cirka 130 lastbilar, med illegala avfallstransporter, de sydsvenska hamnarna varje dygn. Samtidigt passerar drygt 60 lastbilar fyllda med skrot Öresundsbron." Slut på citaten.

Otaliga tidningar i landet har återgett Sydsvenskans artikel under år 2019, exempelvis MotorMagasinet.se, varför kännedom till allmänheten har spridits. Så detta alternativ, istället för att skrota bilen, är en välkänd företeelse.

Sälja eller skrota bilen?

Dagligen söker olika aktörer skrotbilar på internet eller via andra forum. Det uppmanas även att sälja skrotbilen i stället för att skrota den. Och dessa uttjänta fordon kommer att vräka ut koldioxid oberoende om de körs i Sverige eller Nigeria. Eftersom myndigheterna tycks stå handfallna inför problemet kan ägarna av skrotbilarna göra en insats mot den hotande växthuseffekten. Den är mycket viktigare att bekämpa än de skattefria miljarderna. För rätt hantering av skrotbilar kontakta skrotbilarna.se för att få mer information. Av tre alternativ till skrota bilen i Göteborg kan bara en auktoriserad bilskrot väljas av en miljöansvarig och lagbunden bilägare. En "lovad" men ej garanterad ersättning till bilägaren tillhör "branschens" inköpsmetod, som även borde kallas bondfångeri.

11 Feb 2020