Vad händer när man skrotar en bil i Göteborg

 

Vad händer när man skrotar en bil i Göteborg

När du skrotar en bil i Göteborg följer processen för korrekt hantering och återvinning av fordon. Här är vad som vanligtvis händer när du skrotar din bil:

 1. Kontakt med en bilskrot:

  • Du kontaktar en auktoriserad bilskrot och överenskommer om en affär. Många skrotar erbjuder kostnadsfri hämtning av skrotbilar.
 2. Sammanställning av papper och avställning

 3. Hämtning eller leverans:

  • Om bilskroten erbjuder hämtning, kommer de att arrangera en tid för att hämta bilen. Annars kan du köra bilen till bilskroten.
 4. Skrotning på anläggningen:

  • När bilen kommer till skroten demonteras och skrotas den på ett miljövänligt sätt.
  • Värdefulla material separeras för återvinning.
 5. Återvinning av värdefulla material:

  • Värdefulla material såsom metaller, gummi och plast separeras och skickas för återvinning.
 6. Miljöfarliga ämnen tas om hand:

  • Miljöfarliga ämnen såsom olja, bränslen och kylvätska tas om hand på ett säkert sätt för att minimera miljöpåverkan.
 7. Bilens ram och restmaterial:

  • Det som återstår av bilen, som ram och andra delar, krossas eller fragmenteras för att användas som skrotmaterial.
 8. Slutlig återvinning och användning:

  • De återvunna materialen används för att tillverka nya produkter, och processen främjar en cirkulär ekonomi.
 9. Skrotintyg och ersättning:

  • Du får ett skrotintyg från skroten om att bilen har skrotats korrekt.
  • Om du har kommit överens om en ersättning får du betalning från bilskroten.
 10. Rapport till Transportstyrelsen:

  • Den auktoriserade bilskroten rapporterar till Transportstyrelsen att bilen har skrotats, och avregistrering registreras.

Att skrota din bil på ett ansvarsfullt sätt genom en auktoriserad bilskrot i Göteborg är viktigt för att minimera miljöpåverkan och främja återvinning av material. Detta hjälper också till att säkerställa att bilen skrotas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

25 Nov 2023