Vad säger lagen om återvinning av bilar

Lagen säger att en auktoriserad bilskrot skall återvinna minst 95% av bilens vikt. Återanvändning av begagnade bildelar skall inkluderas. Endast 10 % får vara energiåtervinning. Bilproducenterna måste förklara hur materialet i deras produkter kan återvinnas fullt ut innan de använder det i nya bilar. Naturvårdsverkets förordning SFS 2002/185 & 6 är vad biltillverkarna måste följa. 

Bildemontering ingår i förloppet enligt Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186. När du skrota bilen i Göteborg ska skrointyg verkställdes med avregistrering och sanering som konsekvens. Nermontering av väsentliga och säljbara bildelar sker innan pressning och frakt till ett fragmenteringsföretag. Där sorteras och återvinns kvarvarande.

 

 

Lämna in din skrotbil själv till en bildemontering

Lämnar bilägaren själv in sin gamla skrotbil till en auktoriserad bilskrot elimineras risken för bedrägeri. Innan förfarandet med skrotning skruvas begärliga delar för återbruk och saluförs. Via mottagningsbevis, som verifierar skrotning och avregistrering på det centrala bilregistret. Detta säkerställer för en miljöriktig hantering. Parallellt erhåller du en ersättning på bilskrot i Göteborg för din skrotbil. Men beloppet kan skilja med många hundralappar. Så det kan vara smart att undersöka valmöjligheterna hos flera auktoriserade skrotar.

Skall fordonet hämtas är osäkerheten desto större att den hamnar i orätta händer. Men det finns alternativ att sätta stopp för de olagliga verksamheterna. Kontrollera att hämtning verkställs av en avtalad partner till en auktoriserad bilåtervinnare, därtill att ett signerat mottagningsbevis med skrotningsintyg överlämnas, som garanterar för kommande avregistrering på Transportstyrelsen. Kolla, före transporten, att tillstånd av bärgning för uttjänta fordon (farligt avfall) är utställd från Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant beslut enkelt åtkomligt och läsbart på sin hemsida. Dessa enkla granskningar säkerställer för att skrotbilen vårdas på ett legalt och klimat-tryggt sätt.

19 Sep 2021