Vem köper skrotbilar

Det finns olika aktörer man kan vända sig till om man vill sälja sin skrotbil.
För att få betalt för sin bil krävs det att det finns en original katalysator och att bilen är komplett. Vill man få så bra betalt som möjligt bör man köra eller transportera bilen själv till en auktoriserad bilskrot i Göteborg.

Har man inte möjlighet att transportera den själv kan man anlita en bärgningsfirma som kommer och hämtar bilen och kör den till skroten. Viktigt när man anlitar en extern aktör är att man får ett mottagningsbevis som beskriver syftet med bilen. Då kan man vara säker på att bilen blir avregistrerad på Transportstyrelsen. Oftast får man inte lika mycket betalt av bärgningsfirman som man får av skroten. Ibland sker det att man inte får någon ersättning alls. Det kan beror på  geografiska faktorer eller att bilen saknar delar som exempel.

Skrota bilen Göteborg ersättning

Bilskrot köpte skrotbilar redan på 1970-talet

Traditioner på bilskrotarna lever kvar. Skrotning och demontering av bilkomponenter från uttjänta bilar har pågått i över hundra år. Det är inte många branscher som har sådan historia. Förr gällde det för det mesta att ta vara på delar som man kunde ha nytta av, eventuellt avyttra. Skrotning för omtanke för miljön var dåligt vid den här tidpunkten. Men till följd av att fragmenteringsanläggningarnas startprocess på 70-talet kunde allt från skrotbilen recyklas. På 70-talet var inte klimatet i fokus, precis som i andra verksamheter. Ihop med att miljömedvetenhet blivit högre i nationen har skrotarna pressats att anpassa sig. För att få en hälsobefrämjande och tillfredsställande återvinning av uttjänta fordon. Av den anledningen grundades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en bilskrot måste ha tillstånd från Transportstyrelsen. det här kom tillsammans med bilskrotningslagen och bilskrotningsförordningen. Då påbörjades också med att få ersättning när man återvinner sin bil.

Människor skulle stimuleras att återvinna sina bilar och få pengar. Kontentan med bilskrotpremien var, att när man förvärvade ett nytt fordon skulle man betala en kostnad för framtida skrotningen av bilen. Denna kostnad skulle senare utgöra grunden för betalningen när samma fordon lämnades för skrot. Den 1/6 2007 försvann programmet med bilskrotspremie och producentansvar för fordon började gälla. I nuläget är det fordonstillverkaren som ansvarar för att deras uttjänta uttjänta fordon blir återvunna och det här skall uträttas gratis. Bilproducenterna har tillsammans med Mobility Sweden bildat ett kontaktnät av godkända skrotbolag där man avgiftsfri kan lämna och skrota bilen. Avgiftsfri demontering kan bara säkerställas om bilen är fullständigt. Saknas vitala fordonskomponenter har bilåtervinnaren rätt att kräva betalning för att ta emot och kassera fordonet. Tänk på att det alltid är bilägarens ansvar att se till att den uttjänta bilen hamnar på en legitimerad återvinningsfirma när den är klimatfarlig.

Ha bilens handlingar tillgängliga när du skrotar din bil

När man lämnar ett fordon för skrot ska alltid att registreringsbevis  del 2,  överlämnas ihop med skrotbilen. Om man skall skrota bilen för någon annan krävs även en fullmakt från bilägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

13 Sep 2021