Vem köper trasiga bilar

Alla bilskrotar köper trasiga fordon numera. Men har men nyare bil som är trasigt tjänar man mer pengar på att laga den innan försäljning eller sälja den på en blocket annons som defekt. Trasiga och defekta bilar rankas i olika kvaliteter och av den anledningen är alternativen olika. Är kostnaden för att laga sin gamla bil dyrare än att köpa likvärdig bil som fungerar bör man skrota bilen i Göteborg. Finns det katalysator på bilen ger vissa bilskrotar upptill 3 000 kr oavsett skick. Det viktigaste är att sondera aktörerna för det finns många aktörer som lockar med höga priser genom vi köper din bil även om den ärdefekt, trasig eller krockad. Innan man bestämmer sig för vilket företag man säljer bilen till bör man se vilka recensioner på google företaget har. Där är det ganska enkelt att se vilka som är seriösa och vilka man inte skall göra affärer med.

 

 

Försäljning av defekta fordon ökar på skroten

Att söndriga personbilar avyttras till personer, som har för avsikt att återinföra bilarna i trafik, är ett ökande bekymmer. Flera gånger händer det utan bilinnehavarens medvetande. Beklagligtvis är det för sent, att rättsvetenskapligt justera en dylik oegentlighet i efterhand. Enbart ett påskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg, av en godkänd bilåtervinnare eller av likvärd avtalad firma, kan motverka kommande underligheter. Det här intyget är också till grund för Transportstyrelsens avregistrering i bilregistret.

När trasiga personbilar säljes har bilägarna en del att uppmärksamma. Ändamålet, att skrota bilen med återanvändning, i ett ständigt och naturvänligt kretslopp, är otryggt innan den hamnat på en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Kan fordonsinnehavaren personligen överlämna in sin uttjänta bil är det inga bekymmer, man kan då också räkna med den högsta betalningen. Skall transport anlitas finns ändå potential att få ersättning samt garantera det uttjänta fordonets destination. För bärgning av en skrotbil, som kategoriseras miljöfarlig restprodukt, behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Det här kan kontrolleras på bolagets hemsida innan beställningen. Igenom mottagande av ett utskrivet mottagningsbevis med bilskrotningsintyg, i byte av registreringsbeviset, kan fordonsinnehavaren förvänta sig, att den gamla "rariteten" omhändertas adekvat och på ett miljöklokt vis.

19 Sep 2021