Vilken bil är mest ekonomisk att äga

Vi är mitt inne i ett skede av miljödebatter av skilda slag. De allt mer och värre förödelserna framkallade av jättebränder och sällan bevittnade regnoväder forcerar kraven för att påskynda utvecklingen behöver vidtas. Det främsta skälet till nuvarande läge anses beror på det stora koldioxidutsläppet. Biltrafiken utgör 30 procent av bekymren, så man borde vänta sig en del politiska åtgärder i framtiden. Eftersom eldrift verkar vara nyckeln, kan framtida fordonsägare förvänta sig tuffa aktioner för att uppnå kraven.

Men de politiska bidragen kommer att avgränsas till straffskatter och ekonomiskt stöd. Med detta i minne kan bilägaren till den numera mest fördelaktiga fordonet tvingas skrota bilen i Göteborg, med överlämnande av registreringsbevis för avregistrering, hos närbelägen auktoriserad bildemontering omgående. Ekonomiskt understöd befästs sannolikt för köp av en eldrivet fordon. Det är ingen sofistikerad antagande att misstänka, att bensin- och dieselpriset kommer stiga väldigt och att det blir oekonomisk att köra ett fossildrivet fordon inom snar framtid. Det innebär sannolikt att många fordon kommer att lämnas till bilskrot i Göteborg i förtid.

 

 

Numera är det tveklöst ett litet dieseldrivet fordon, som fram tills idag varit mest lönsamt att inneha. Oavsett det hårda skattetillägget med Bonus-Malus har den varit en favorit för långkörare. Ur CO2-synpunkt är den renare än närmast jämförbar bensinversion. Men ett annat klimatproblem uppdagades. Det behövdes en Volkswagen skandal för att kunna genomskåda skadliga avgaser. 

Tester pekade på stora föroreningar av kväveoxider och sotpartiklar, som även är cancerframkallande. Från att ha varit en bonus-bil ses den numera som en klimatbov. Typen har fått bilproducenterna att fasas ut den i tillverkningen Allt tyder på, att en elbil är mest fördelaktig i framtiden. 3 modeller förekommer. Helt eldriven utan räckviddsmotor, laddhybrid med bränslemotor och mild hybrid med befintlig motor. Den senaste hjälper enbart med 4 procent bränsleminskning, så den är betydelselös i sammanhanget.

Vid uträkning av de resterande valmöjligheterna är det betydelsefullt att veta de tekniska förteckningarna. En eldriven bil använder i snitt 1.4 kWh per mil. En eldriven bil med 50 mils körsträcka behöver därför ett batteri med cirka 70 kWh prestanda. Teslas super-charching ger 135 kWh. Vilket innebär att fordonsägaren kan lämna laddstationen efter 30 minuter med 80 procent uppladdade batterier. Men de laddningsalternativen är ovanliga i landet. Ur kontakten hemma kan man, ur säkerhetsrisk, inte få ta ut mer än 2,3 kiloWatt med 10 Amp säkring. Det kommer att kosta en del för att nå till 8-12 timmar med hemma-laddning. Så det är alltjämt långt till att nå någon större marknadssegment för den bilen.

 

Men laddhybriden öppnar för den stora allmänheten. Hur många mil som kan köras innan räckvidds-motorn kopplas in, är helt avgörande på batteriets prestanda. Många bilmodeller är tillverkade, av bilproducenterna, för 40 till 50 kilometers körning med en batterikapacitet av cirka 7 kiloWatt timmar. Genom att tillvarata option till premie vid köp är denna modell den mest lönsamma för bilägare med dagliga körsträckor inom motsvarande intervall. En tillfredsställande snabb laddstation behöver ordnas i intill bostaden. Faran är ändå stora om inte någon sakkunnig gör arbetet. Risken för överbelastningar i ledningarna är överhängande och kan vålla katastrofala bränder.

26 Sep 2021