Blogg

Sälja skrotbil, värdera din bil kostnadsfritt här!

29 jun 2019

Sälja skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Sälja skrotbil

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Sälja skrotbil, för bäst betalt lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, hämtar även skrotbilar gratis

Kostnad för skrota bilen, Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis

28 jun 2019

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten. De begagnade bildelarna var dock mycket konkurenskraftiga i jämförelse med originaldelar, som såldes av märkesvekstäder. För att minimera arbetsinsatsen anordnades stora uppställningsplatser för självdemontering. Idag finns några välkända bilkyrkogårdar i Båtnäs och Kyrkö Mosse som vittnar om detta. Men komkurrensen blev övermäktig för försäljningen av begagnade reservdelar. Specialfirmor som introducerades via internet kunde erbjuda nya delar som understeg de begagnade. företag som tillverkade piratkopior hjälpte till att dumpa priserna.

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg som hämtar och skrotar bilen gratis

När sedan Länsstyrelsen ställde tuffa krav på skrotnings- och uppställningsplatser måste många skrotar lägga ned sin verksamhet. Hade utvecklingen fortsatt i samma bana skulle en kostnad för skrota bilen varit mycket hög idag. Men allt förändrades genom hårda krav från regeringen. Krav ställdes till bilproducenterna. Inom en viss tid skulle 85 % av bilens vikt återvinnas till produktion. Genom förordning om producentansvar (SFS 2007:185) preciserades många krav. Bland annat ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar som skulle ta emot skrotbilar gratis. Och bilproducenterna bildade genom Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) en effektiv arbetsgrupp. Som förebild fanns Stena som redan i slutet av 1930-talet upptäckt värdet i återvinning av diverse avfall.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna i Göteborg tog emot och skrota bilen i Göteborg för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor och bilskrotarna hade självplock där kunderna kunde skruva ner delarna själva och få ett bättre pris.

Idag återvinnes mer än 95 % av skrotbilens vikt genom fragmentering och sortering. Det betyder att trenden med kostnad för skrota bilen radikalt förändrats. De seriösa skrotarna måste ta emot bilar för skrotning gratis. Men det finns vissa föreskrifter. En bil måste vara komplett vid inlämning. Saknas komponenter ur drivlinan eller katalysator får inlämnaren betala ett visst pris. Dock mycket lägre än för ett antal år sedan.Det är dock normalare att ägaren av en skrotbil erhåller en ersättning för en komplett skrotbil vid inlämning till en auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas gratis hos vissa bilskrotar.

LÄS MER: Bärgare i Göteborg som hämtar skrotbilar

Om inte ägaren själv kan köra bilen till skroten måste kanske bärgare anlitas. Att riskera böter för körning av en avställd bil eller en med körförbud skall nog undvikas. Speciellt då det finns bärgare som kan utföra körningen gratis. Även detta kräver att bilen är komplett. Det skall dock betonas att bilägaren, enligt miljöbalken, ansvarar för bilen tills den är inlämnad till bilskrot för avregistrering hos Trafikstyrelsen. Om bärgare anlitas är det viktigt att ägaren förvissar sig om bärgarens tillstånd från Länsstyrelsen. Transport av skrotbilar till bilskrot klassas som hantering av miljöfarligt avfall. För detta är det endast Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Det är enkelt för beställaren att kontrollera vid beställningen. En seriös bärgare visar alltid sitt tillstånd i sin hemsida på internet. Vissa registrerade bärgningsföretag kan hjälpa till med att skrota bilen med bärgning.

Så avslutningsvis kan man konstatera att det är sällsynt med kostnad för skrota bilen efter en noggrann planering av ägaren.

Köpa defekta bilar

27 jun 2019

Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som försätts i körbart skick, har blivit en del i den begagnade bilbranschen. Och det är en utveckling som stadigt pågår. Fram till år 2007 följde skrotbilarna ett bestämt mönster. Genom skrotningspremien erhöll ägaren ett visst belopp, när bilen lämnades in för skrotning och avregistrering. Men då stoppade plötsligt myndigheterna systemet med skrotpremien.

LÄS MER: Minskade skrotbilar till de auktoriserade bilskrotarna

Samma år lagstiftades bilproducenternas ansvar genom Förordningen om producentansvar för bilar(SFS2997:185). Producenter, som består av tillverkare, importörer, återförsäljare och fragmenteringsföretag, ålades miljöansvaret hela vägen mot ett ställt återvinningsmål. Vidare ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar. Inlämning av en skrotbil var gratisom bilen lämnades komplett. Första delmålet var 85 % återvinning av bilens vikt. Samtidigt lagstiftades Bilskrotningsförordningen för bilskrotare (SFS 2007:186). De mycket hårda miljökraven som ställdes föranledde många skrotare måste lägga ned sin verksamhet.

Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som försätts i körbart skick, har blivit en del i den begagnade bilbranschen. Och det är en utveckling som stadigt pågår.
Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som
försätts i körbart skick, har blivit en del i den
begagnade bilbranschen.
Och det är en utveckling som
stadigt pågår.

Bilproducenterna har lyckats väl med återvinningen och har idag nått över det nya målet 95 %. Men något har fallerat. Massor av bilar tycks ha gått upp i rök. Efter 10 år kommer Riksdagen ut med en motion 2017/18:246 , som innehåller förslag att utreda återinförande av skrotningspremier för gamla bilar. Motionen är intressant att läsa och är lätt att öppna på Google. Bilproducenterna anklagas för att ha brustit i sitt ansvarstagande. Fullföljande av miljöansvaret för gamla bilar, mot satta återvinningsmål, ifrågasättes. Den hänvisar också till misstankar som egentligen är verklighet. Utvecklingen av defekta bilar och skrotbilar har inte följt förordningarna från 2007. Trots att det är gratis att lämna in bilen hos en auktoriserad skrotare dumpas en del i naturen. Medan många defekta bilar är spårlöst borta. Återvinningen ökar dock vilket ger bilskrotarna möjlighet att erbjuda ersättning vid skrotningen. Detta har inte förändrat situationen nämnvärt.

Köpa defekta bilar för export

Under senare år har konkurrenter till bilskrotarna organiserat sig. De söker defekta bilar eller skrotbilar dagligen på nätet. Det kan röra sig om återföring av bilar i trafik genom försäljning eller illegal export. Efterfrågan av billiga bilar har ökat konstant. Och många enmansverkstäder har startat sin verksamhet med iordningställande av bilar till körbart skick för försäljning. Ur samhälls- och miljösynpunkt kan vissa verksamheterna ifrågasättas. Det finns en uppbyggd laglig organisation med kapacitet att skrota och återvinna köpa defekta bilar, som inte borde trafikera vägarna. Förra årets motion, rörande skrotningspremie för gamla bilar, skulle kunna lösa en komplex faktor i miljöproblematiken.

LÄS MER: Skrotbilar hämtas gratis i Västra Götaland

Skrotbilar hämtas gratis, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil

21 nov 2018

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt. Om den lämnas i orätta händer finns stor risk för illegal hantering. Regisreringsbeviset kan lätt förfalskas. Då kan bilen säljas vidare för trafikbruk eller exporteras olagligt. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för bilen tills dess den är inlämnad hos en auktoriserad bilskrot, och blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Det figurerar många aktörer när det gäller att komma åt skrotbilar för illegal hantering.

LÄS MER: Företag som hämtar och skrotar bilar i Göteborg 

Så det första en ägare måste göra är att kontrollera hämtarens tillstånd att hämta skrotbilen. Bärgning till en bilskrot, klassas som transport av miljöfarligt avfall. Och det kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Med detta tillstånd övertar bärgaren ägarens juridiska och ekonomiska ansvar enligt föreskrifterna för skrotbilar. Och det är mycket enkelt att förvissa sig om att rätt val företag görs. I Google annonser visar de seriösa bärgarna tillståndet som är knutet till företagets organisationsnummer. Skrotbilar hämtas gratis. När val av hämtare gjorts finns det en del praktiska saker som skall göras. Det sista gula registreringsbeviset skall lämnas med ägarens namnteckning.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade bilskrot i Göteborg anlitas. Ägaren som skall skrota bilen kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med bärgning hos ett auktoriserat företag

Lämnar någon annan bilen måste en fullmakt vara undertecknad av ägaren. Skall bärgaren hämta skrotbilen för dödsbos räkning gäller andra rutiner. Detta gäller även för utlandsregistrerade bilar. Vid beställning av sådant fordon är det viktigt att föranmäla detta. Det är också viktigt att körväg finns fram när bärgaren skall hämta skrotbilen. Om inte, kan en särskild överenskommelse göras vid beställningen. Det är också väsentligt att beställaren uppger statusen på skrotbilen. Vitala delar som katalysator och komponenter i drivlinan måste finnas då bärgaren skall hämta skrotbilen och bärga den till en bilskrot Göteborg. Är inte detta gjort vid beställningen kommer bärgaren att kräva ersättning för dessa vitala komponenter. Att skrotbilar hämtas gratis bör inte medföra några överraskningar när rätt information givits vid beställningen. Men det är viktigt att beställning och överenskommelser är gjorda med en seriös bärgare med tillstånd och juridiskt ansvar.

LÄS MER: Skrotning av bilar i Göteborg med Bilbärgning Gbg AB

Bilskrot Göteborg, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil gratis

18 nov 2018

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress. De fanns ju överallt så det var bara att sätta sig i bilen och köra någon kilometer för att nå dit. Men idag är det annorlunda. Det är minsann inte bara att åka till en adress som borde omfatta en bilskrot. Och massor av felaktigheter finns det också i angivna adresser. Kör man till en i Google angiven adress kan GPS försöka få föraren att stanna på en öde tomt. Inte långt från Backaplan finns en sådan adress. Vid ett annat tillfälle stoppar GPS framför ett vanligt bostadshus. När man sedan ringer på dörren och frågar om reservdelar blir svaret att man nog missuppfattat adressen.

LÄS MER: Bilar till bilskroten minskar

Vid en senare kontroll i Google är inte fallet så. Bostadsadressen stämmer med den adressen som nyss besöktes. Och det är inte bara detta som är problem med bilskrot i Göteborg. Har man funnit en adress som verkligen är en bilskrot kan man inte få den del man vill ha. Bilskroten påstår att man inte säljer delar över huvud taget. Svaret är, att här skrotar man bara bilen utan att normalt sälja några delar. Har man däremot tid att vänta en inte överskådlig tid kan man beställa det man vill ha. Då kan bilskroten demontera den eftersökta delen, och kontaktar köparen när delen finns för hämtning. Det finns även problem om man skall lämna in bilen för skrotning. När det är dags att skrota bilen i Göteborg är den troligtvis avställd och därmed fått körförbud.

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot i Göteborg som man kunde skrota bilen hos. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.

LÄS MER: Skrota bilen och få gratis bärgning

Att verkligen skrota bilen och få den körd till bilskrot i Göteborg kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot i Göteborg kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

LÄS MER: Självplock på bilskrot existerar inte i Göteborg längre

LÄS MER: För ytteliggare information om skrotning av bilarbesök hemsida: Bilskrot.tips

Skrota bilen Göteborg, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil gratis

15 nov 2018

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar. Systemet med skrotpremie och skrotningsavgift upphörde 1 juni 2007. Då avecklades även bilskrotningsfonden och producentansvar infördes. Producentansvaret medger gratis skrotning av bilar upp till 3,5 ton. Förusatt att bilen är komplett. D.v.s att inga delar skall saknas på bilen. Saknas delar kan kostnadsfri skrotning inte garanteras. För att bilägare skall få en problemfri skrotning av din bil är det viktigt att man anlitar seriösa aktörer. Auktoriserad bilskrot skall se till att bilen hanteras miljömässigt riktigt och att farligt avfall samlas in för destruktion. Användbara delar återanvänds och säljs som begagnade reservdelar på bilskroten. Övrigt på bilen skall återvinnas till minst lagstadgade 95 %.

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar.

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar.

LÄS MER: Skrota bilen med Bärgning

Om du har bestämt dig för att skrota bilen Göteborg och behöver hämtning av bilen. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall är det viktigt att anlita ett företag som har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Auktorisation för skrotning av bilar är inte den samma som behövs vid bärgning av skrotbilar. Därför kan inte alla auktoriserade bilskrotar ombesörja hämtning av din skrotbil på ett lagligt sätt. Bilbärgning Gbg AB och Uffes bilskrot i Varekil är två företag som sammarbetar där Uffes bilskrot har auktorisation för skrotningen och Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgningen. Välkommen att kontakta oss för en trygg hantering av din skrotbil.

LÄS MER: Minskade material i form av skrotbilar på bilskroten

Skrota bilen Göteborg. Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

Skrota bilen med bärgning

28 okt 2018

Skrota bilen med bärgning. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet. Bilskrotningsföretag auktoriseras med förordningar och regler utgivna i ”Bilskrotningsförordningen. Denna kan i sin helhet hämtas och studeras på företagets hemsida. Den lokala Miljöavdelningen kontrollerar kontinuerligt att det auktoriserade skrotningsföretaget lever upp till ställda krav. Transport av skrotbilar faller under avfallsförordningens &38 farligt avfall som i detta fallet är transport av uttjänta fordon (skrotbilar).

LÄS MER: Fler tips när man skrotar bilar

Uppföljning och kontroll anförtros trafikpolisen. På grund av starkt reducerade personal inte prioriterar händelser på våra vägar speciellt högt. Det resulterar naturligtvis i att det finns stora brister i denna del av bilskrotningshanteringen. De auktoriserade bilskrotningsföretagens hårda kontinuerliga uppföljningar av Miljöavdelningar kontra den slapphänta kontrollen av hantering av farligt avfall på våra vägar. Är ett exempel på den allt mer ifrågasatta försöket att hålla ordning i vårt samhälle.

LÄS MER: Bärgning av bil i Göteborg

Ett företag som skall skrota bilen med bärgning som uppfyller kraven. Erhåller ett tillstånd som registreras på företagets organisations- nummer och är därför enkelt att kontrollera. Det är vanligt att ett auktoriserat transportföretag visar sin behörighet på sin hemsida. Så därför är det även här enkelt att skaffa fram hela underlaget genom sådan länk. Genomgående krav för hantering av farligt avfall är personalens kunskap i den specifika delen av farligt avfall. I detta fall att hantera en inte sanerad skrotbil, som efter ett längre uppehåll kan ha stora läckageproblem. Giftiga vätskor eller gaser kan komma ut och nå kretsloppet. Länsstyrelsen kräver att transportföretaget skall ha visat god ekonomi samt att en speciell ansvarsförsäkring tecknas. Detta för att kunna täcka den kostnad som kan uppstå vid transporter av inte sanerade skrotbilar. Den extra försäkringen skall garantera att allt som inte ingår i den obligatoriska trafikförsäkringen ingår i densamma. Om något skulle inträffa på väg till en auktoriserad bilskrot.

 

Skrota bilen med bärgning. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet.

Skrota bilen med bärgning. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet.

 

Hela kedjan i branschen för återvinning av av skrotbilar tycks vara väl styrd och bevakad så att lagar och förordningar följes. Det är bara i den kanske miljöfarligaste delen i kedjan, nämligen transporten, som kontroll och uppföljning fallerar. Om inte polisen av känd anledning inte klarar av dessa moment borde den framgångsrika samarbetsgruppen bilproducenter, som så framgångsrikt lyckats att under senare år ökat återvinning från 85% till det nya satta målet av 95%. Gruppens sammansättning allt från tillverkare till  återvinnare borgar för att preciserade krav kommer att följas. Anlita godkända företag om du vill skrota bilen med bärgning för att minimera riskerna för problem med skrotningen.

LÄS MER: Minskade skrotbilar till bilskroten

LÄS OCKSÅ: Hur funkar skrotpremien idag

Minskade skrotbilar till bilskroten

8 mar 2018

Frågan kan vara motiverad att ställa. Enligt riksdagens motion 2017/18:246 har antalet fordon som lämnas in till bilskrot ”minskat kraftigt”. Kommuner har problem med dumpade skrotbilar på kommunal mark. Privata markägare bör sannolikt ha samma problem eftersom dumparen väljer en lämplig plats oberoende av ägare. Men det är troligtvis inte detta problem som gör att antalet fordon som lämnas till skrotning minskat kraftigt. Dessa fordon skapar naturligtvis problem för markägaren men de hamnar så småningom hos någon bilskrot. Man måste även beakta att en stor del av dessa fordon är stulna och befinner sig i ett skick som inte är värt att reparera.

LÄS MER: Hämta bil för skrotning i Göteborg

Det finns betydligt fler faktorer som påverkar den minskade inlämningen till bilskroten. Under senare år har en mängd mindre ”företag” som sysslar med bilreparationer skapats. Dessa köper upp uttjänta fordon för enklare reparationer före försäljning. Denna marknad växer kontinuerligt. Utförsel av skrotbilar till exempel Afrika har också ökat kraftigt genom systematiska metoder att skaffa fram lämpliga projekt. Men det är bara detta antal som påverkar antal skrotbilar somlämnas in till någon skrotningsfirma.

De dumpade bilarna på antingen kommunal eller privatägt mark, står inte kvar för evigt. Någon gång måste de transporteras bort. Och det är här problemen börjar. En skrotningspremie till ägaren av tänkt belopp av 5 till 10 tusen kan säkert underlätta problemet även om andra lösningar vore bättre. Att skylla allt på bilproducenterna är väl en politikerlösning som är grundlös. Käbbel har aldrig löst något problem.

LÄS MER: Sevärdhet bilkyrkogård i Sverige

Det i motionen nämnda problemet har ringats in till att vara markägarens problem att avhysa annans ägodel (dumpad skrotbil) från ägd mark. Om problemet är så enskilt i sammanhanget skall det attackeras och lösas där det finns. Inga lösningar är kostnadsfria. Det gäller att finna den mest optimala lösningen och den skall inkludera samtliga dumpade fordon oberoende av vem som dumpat fordonet.(ägare, kurir, tjuv) Att lagligt underlätta för markägaren vid avhysning av skrotbilen till bilskroten samt ersätta densamma med en del av den tänkta premien kan vara en lösning. Det viktiga är dock att en analytiker involveras för att finna den bästa lösningen.

Skrota bilen få pengar, värdera din bil här kostnadsfritt

28 apr 2017

Skrota bilen få pengar, 

Om du kan frakta eller köra din bil själv till en bilskrot kanske du får betalt för bilen. På en auktoriserad bilskrot tar dom hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material. Vid hämtning är ersättningen oftast 0 kr eller att man få betala fraktkostnaden, det är skrotbilen materialvärde som bekostar bärgningen till bilskroten.

Det som du ser som en skrotbil kanske andra ser som en helt okey bruksbil. Ta därför chansen att värdera bilen kostnadsfritt hos oss innan du bestämmer dig att skrota bilen.

Köper defekta, krockade och fungerande bilar från årsmodell 2006 och nyare. Vi betalar upp till 20 000 kr

KLICKA HÄR FÖR ATT VÄRDERA DIN BIL

Skrota bilen få pengar

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll. Skrota bilen och få betalning.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

 

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningsforumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Skrota bilen få pengar, för bäst betalt lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, hämtar även skrotbilar gratis, men då utgår ingen ersättning.

 

Skrotningspremie personbil, Tjäna pengar på skrotbilen, Värdera

27 apr 2017

Skrotningspremie personbil. Om du kan frakta eller köra din bil själv till en bilskrot kanske du får betalt för bilen. På en auktoriserad bilskrot tar dom hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material. Vid hämtning är ersättningen oftast 0 kr eller att man få betala fraktkostnaden, det är skrotbilen materialvärde som bekostar bärgningen till bilskroten.

Det som du ser som en skrotbil kanske andra ser som en helt okey bruksbil. Ta därför chansen att värdera bilen kostnadsfritt hos oss innan du bestämmer dig för att skrota bilen.

Köper defekta, krockade och fungerande bilar från årsmodell 2006 och nyare. Vi betalar upp till 20 000 kr.

KLICKA HÄR FÖR EN KOSTNADSFRI VÄRDERING

 

Skrotningspremie personbil

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

 

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningsforumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Skrotningspremie personbil, för bäst betalt lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, hämtar även skrotbilar gratis, men då utgår ingen ersättning.

 

Få betalt för skrotbil, gör en kostnadsfri värdering här

25 apr 2017

Få betalt för skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

Få betalt för skrotbil
Få betalt för skrotbilen, Värdera bilen och tjäna pengar.

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Få betalt för skrotbil, för bäst betalt lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot i Varekil, hämtar även skrotbilar gratis

Skrota eller reparera bil i Uddevalla, Värdera bil här

15 apr 2017

De allt dyrare reparationerna tvingar många bilägare att skrota sitt inte helt uttjänta fordon.  Även om vissa gör detta med tanke på förbättrad miljö är det ändå den egna plånboken som är ändamålet för de flesta i en sådan valsituation. Ibland upptäcker bilägaren själv en felaktighet på fordonet. Men de flesta fallen kommer fram vid den obligatoriska bilbesiktningen. Oberoende orsaken måste fordonet repareras eller återställas till godkänt eller acceptabelt skick.

Sälj din bil om det inte är en skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Kostnadskalkyler före skrotning/reparation av bilen

I de flesta fallen kan felaktigheterna kopplas till drivlinan eller andra utbytbara komponenter. Och det första fordonsägaren gör är att kalkylera kostnaden för reparationen. Så gott som undantagslöst följer bilägaren ett gammalt mönster utan kunskap av vad som erbjuds till den mer kostnadsmedvetna ägaren genom en snabb förfrågan i Google innan du skall skrota eller reparera bil i Uddevalla. Första åtgärden är att erhålla totala reparationskostnaden av en märkesverkstad. Och för att kunna bedöma ett annat alternativ begäres även priset för komponenten som skall bytas. Det är väl allmänt känt att man kan köpa begagnade komponenter hos vissa bilskrotningsföretag, Generellt gäller att man kan finna en komponent till en tredjedel av priset för en ny sådan hos märkesverkstaden. Även om antalet körda mil med nämnda komponent dokumenterats finns ingen möjlighet att bedöma komponentens framtida livslängd eftersom den tagits från ett skrotat fordon. Trots denna osäkerhet väljer många detta för dem detta billigaste alternativet.

Skrota eller reparera bil i Uddevalla
Skall du skrota eller reparera bil i Uddevalla. vid skrotning av din bil kan du få gratis hämtning.

LÄS MER: Skrota bilen med gratis hämtning i Göteborg

 

Specialiseringens frammarsch

Nämnda mönster har en nära hundraårig tradition, som bryts av kostnadsmedvetna bilägare med ordinär datorkunskap. Att köpa på nätet har haft en enorm utveckling. Och det krävs ingen större kunskap att utnyttja de kostnadsbesparande inköpen där. De seriösa aktörerna man finner via Google har byggt upp en kvalitetspolicy som många gånger överträffar nämnda aktörer. Och kanske viktigast! Man har genom interna kvalitetsupplägg förmåga att leverera rätt artikelnummer även om beställaren tagit fel i den uppsjö av varianter, som vanligtvis finns av det man kan tycka vara samma komponent. Att rätt komponent lämnas vid beställarens dörr dagen efter beställningen understryker bara leverantörens höga interna kvalitetsmål. Att den nya komponentens inköpspris är cirka 30% lägre än motsvarande hos en bilskrot visar bara specialiseringens framgångsrika frammarsch.

Skrota eller reparera bil på Tjörn, Värdera din bil här

14 apr 2017

De allt dyrare reparationerna tvingar många bilägare att skrota sitt inte helt uttjänta fordon.  Även om vissa gör detta med tanke på förbättrad miljö är det ändå den egna plånboken som är ändamålet för de flesta i en sådan valsituation. Ibland upptäcker bilägaren själv en felaktighet på fordonet. Men de flesta fallen kommer fram vid den obligatoriska bilbesiktningen. Oberoende orsaken måste fordonet repareras eller återställas till godkänt eller acceptabelt skick.

Sälj din bil om det inte är en skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Kostnadskalkyler före skrotning/reparation av bilen

I de flesta fallen kan felaktigheterna kopplas till drivlinan eller andra utbytbara komponenter. Och det första fordonsägaren gör är att kalkylera kostnaden för reparationen. Så gott som undantagslöst följer bilägaren ett gammalt mönster utan kunskap av vad som erbjuds till den mer kostnadsmedvetna ägaren genom en snabb förfrågan i Google innan du skall skrota eller reparera bil på Tjörn. Första åtgärden är att erhålla totala reparationskostnaden av en märkesverkstad. Och för att kunna bedöma ett annat alternativ begäres även priset för komponenten som skall bytas. Det är väl allmänt känt att man kan köpa begagnade komponenter hos vissa bilskrotningsföretag, Generellt gäller att man kan finna en komponent till en tredjedel av priset för en ny sådan hos märkesverkstaden. Även om antalet körda mil med nämnda komponent dokumenterats finns ingen möjlighet att bedöma komponentens framtida livslängd eftersom den tagits från ett skrotat fordon. Trots denna osäkerhet väljer många detta för dem detta billigaste alternativet.

Skrota eller reparera bil på Tjörn
Skall du skrota eller reparera bil på Tjörn. vid skrotning av din bil kan du få gratis hämtning.

 

Specialiseringens frammarsch

Nämnda mönster har en nära hundraårig tradition, som bryts av kostnadsmedvetna bilägare med ordinär datorkunskap. Att köpa på nätet har haft en enorm utveckling. Och det krävs ingen större kunskap att utnyttja de kostnadsbesparande inköpen där. De seriösa aktörerna man finner via Google har byggt upp en kvalitetspolicy som många gånger överträffar nämnda aktörer. Och kanske viktigast! Man har genom interna kvalitetsupplägg förmåga att leverera rätt artikelnummer även om beställaren tagit fel i den uppsjö av varianter, som vanligtvis finns av det man kan tycka vara samma komponent. Att rätt komponent lämnas vid beställarens dörr dagen efter beställningen understryker bara leverantörens höga interna kvalitetsmål. Att den nya komponentens inköpspris är cirka 30% lägre än motsvarande hos en bilskrot visar bara specialiseringens framgångsrika frammarsch.

Skrota eller reparera bil i Stenungsund, Värdera din bil här

13 apr 2017

De allt dyrare reparationerna tvingar många bilägare att skrota sitt inte helt uttjänta fordon.  Även om vissa gör detta med tanke på förbättrad miljö är det ändå den egna plånboken som är ändamålet för de flesta i en sådan valsituation. Ibland upptäcker bilägaren själv en felaktighet på fordonet. Men de flesta fallen kommer fram vid den obligatoriska bilbesiktningen. Oberoende orsaken måste fordonet repareras eller återställas till godkänt eller acceptabelt skick.

Sälj din bil om det inte är en skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Kostnadskalkyler före skrotning/reparation av bilen

I de flesta fallen kan felaktigheterna kopplas till drivlinan eller andra utbytbara komponenter. Och det första fordonsägaren gör är att kalkylera kostnaden för reparationen. Så gott som undantagslöst följer bilägaren ett gammalt mönster utan kunskap av vad som erbjuds till den mer kostnadsmedvetna ägaren genom en snabb förfrågan i Google innan du skall skrota eller reparera bil i Stenungsund. Första åtgärden är att erhålla totala reparationskostnaden av en märkesverkstad. Och för att kunna bedöma ett annat alternativ begäres även priset för komponenten som skall bytas. Det är väl allmänt känt att man kan köpa begagnade komponenter hos vissa bilskrotningsföretag, Generellt gäller att man kan finna en komponent till en tredjedel av priset för en ny sådan hos märkesverkstaden. Även om antalet körda mil med nämnda komponent dokumenterats finns ingen möjlighet att bedöma komponentens framtida livslängd eftersom den tagits från ett skrotat fordon. Trots denna osäkerhet väljer många detta för dem detta billigaste alternativet.

Skrota eller reparera bil i Stenungsund
Skall du skrota eller reparera bil i Stenungsund. vid skrotning av din bil kan du få gratis hämtning.

 

Specialiseringens frammarsch

Nämnda mönster har en nära hundraårig tradition, som bryts av kostnadsmedvetna bilägare med ordinär datorkunskap. Att köpa på nätet har haft en enorm utveckling. Och det krävs ingen större kunskap att utnyttja de kostnadsbesparande inköpen där. De seriösa aktörerna man finner via Google har byggt upp en kvalitetspolicy som många gånger överträffar nämnda aktörer. Och kanske viktigast! Man har genom interna kvalitetsupplägg förmåga att leverera rätt artikelnummer även om beställaren tagit fel i den uppsjö av varianter, som vanligtvis finns av det man kan tycka vara samma komponent. Att rätt komponent lämnas vid beställarens dörr dagen efter beställningen understryker bara leverantörens höga interna kvalitetsmål. Att den nya komponentens inköpspris är cirka 30% lägre än motsvarande hos en bilskrot visar bara specialiseringens framgångsrika frammarsch.

Skrota eller reparera bil i Lilla Edet, Värdera bil här

12 apr 2017

De allt dyrare reparationerna tvingar många bilägare att skrota sitt inte helt uttjänta fordon.  Även om vissa gör detta med tanke på förbättrad miljö är det ändå den egna plånboken som är ändamålet för de flesta i en sådan valsituation. Ibland upptäcker bilägaren själv en felaktighet på fordonet. Men de flesta fallen kommer fram vid den obligatoriska bilbesiktningen. Oberoende orsaken måste fordonet repareras eller återställas till godkänt eller acceptabelt skick.

Sälj din bil om det inte är en skrotbil, Fyll i uppgifterna nedan och få ett pris inom 24 timmar. För att få en korrekt värdering av bilen som möjligt är det viktigt att alla fel och brister framkommer i kontaktformuläret. Vi köper defekta, krockade och fungerande bilar upp till 20 000 kr. Årsmodeller 2006 och nyare. Hämtning av bilen med bärgningsbil ingår.

Bilar köpes och hämtas enbart 5 mil runt Göteborg.

Priset är inte bindande och kan förändras om t ex. inte alla fel och brister har framkommit. Det är alltid du som säljare som avgör om du vill sälja eller inte.

Vår ambition är alltid att betala summan som ni får som prisförslag.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOSTNADSFRITT VÄRDERA BIL

 

Kostnadskalkyler före skrotning/reparation av bilen

I de flesta fallen kan felaktigheterna kopplas till drivlinan eller andra utbytbara komponenter. Och det första fordonsägaren gör är att kalkylera kostnaden för reparationen. Så gott som undantagslöst följer bilägaren ett gammalt mönster utan kunskap av vad som erbjuds till den mer kostnadsmedvetna ägaren genom en snabb förfrågan i Google innan du skall skrota eller reparera bil i Lilla Edet. Första åtgärden är att erhålla totala reparationskostnaden av en märkesverkstad. Och för att kunna bedöma ett annat alternativ begäres även priset för komponenten som skall bytas. Det är väl allmänt känt att man kan köpa begagnade komponenter hos vissa bilskrotningsföretag, Generellt gäller att man kan finna en komponent till en tredjedel av priset för en ny sådan hos märkesverkstaden. Även om antalet körda mil med nämnda komponent dokumenterats finns ingen möjlighet att bedöma komponentens framtida livslängd eftersom den tagits från ett skrotat fordon. Trots denna osäkerhet väljer många detta för dem detta billigaste alternativet.

Skrota eller reparera bil i Lilla Edet
Skall du skrota eller reparera bil i Lilla Edet. vid skrotning av din bil kan du få gratis hämtning.

 

Specialiseringens frammarsch

Nämnda mönster har en nära hundraårig tradition, som bryts av kostnadsmedvetna bilägare med ordinär datorkunskap. Att köpa på nätet har haft en enorm utveckling. Och det krävs ingen större kunskap att utnyttja de kostnadsbesparande inköpen där. De seriösa aktörerna man finner via Google har byggt upp en kvalitetspolicy som många gånger överträffar nämnda aktörer. Och kanske viktigast! Man har genom interna kvalitetsupplägg förmåga att leverera rätt artikelnummer även om beställaren tagit fel i den uppsjö av varianter, som vanligtvis finns av det man kan tycka vara samma komponent. Att rätt komponent lämnas vid beställarens dörr dagen efter beställningen understryker bara leverantörens höga interna kvalitetsmål. Att den nya komponentens inköpspris är cirka 30% lägre än motsvarande hos en bilskrot visar bara specialiseringens framgångsrika frammarsch.

← Äldre inlägg