Blogg

Skrota bil Mölndal och få gratis hämtning Tel 031-94 37 60

25 feb 2017

Du kan få gratis hämtning om du skrota bil Mölndal. Vi är ett bilbärgnings företag som hämtar upp skrotbilar, som körs till en auktoriserad bilskrot ( Uffes bilskrot i Varekil). Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva hämtning av bilskrot/skrotbilar.

Skrota bil Mölndal
Skrota bil Mölndal och få gratis hämtning av din skrotbil

Bilens inverkan på växthuseffekten

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten. Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts. Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp. Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider. Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd.

Metangasen farligare än att skrota bil

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljöforskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas. Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.  Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större än koldioxiden. Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är. Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar.

Men är det så för medelsvensson i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bil Mölndal, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning. Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas snart den positiva känslan.

Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bil Mölndal. Tankar kring riktigheten i miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en  förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.

Skrota bil Mölndal och få gratis hämtning av din skrotbil. Innehar tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Samarbetar med Uffes Bilskrot

Skrota bil Kungsbacka och få gratis hämtning Tel 031-94 37 60

24 feb 2017

Du kan få gratis hämtning om du skrota bil Kungsbacka. Vi är ett bilbärgnings företag som hämtar upp skrotbilar, som körs till en auktoriserad bilskrot ( Uffes bilskrot i Varekil). Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva hämtning av bilskrot/skrotbilar.

Skrota bil Kungsbacka
Skrota bil Kungsbacka och få gratis hämtning av din skrotbil

Bilens inverkan på växthuseffekten

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten. Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts. Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp. Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider. Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd.

Metangasen farligare än att skrota bil

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljöforskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas. Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.  Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större än koldioxiden. Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är. Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar.

Men är det så för medelsvensson i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bil Kungsbacka, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning. Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas snart den positiva känslan.

Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bil Kungsbacka. Tankar kring riktigheten i miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en  förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.

Skrota bil Kungsbacka och få gratis hämtning av din skrotbil. Innehar tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Samarbetar med Uffes Bilskrot

Skrota bil Kållered och få gratis hämtning Tel 031-94 37 60

23 feb 2017

Du kan få gratis hämtning om du skrota bil Kållered. Vi är ett bilbärgnings företag som hämtar upp skrotbilar, som körs till en auktoriserad bilskrot ( Uffes bilskrot i Varekil). Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva hämtning av bilskrot/skrotbilar.

Skrota bil Kållered
Skrota bil Kållered och få gratis hämtning av din skrotbil

Bilens inverkan på växthuseffekten

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten. Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts. Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp. Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider. Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd.

Metangasen farligare än att skrota bil

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljöforskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas. Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.  Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större än koldioxiden. Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är. Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar.

Men är det så för medelsvensson i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bil Kållered, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning. Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas snart den positiva känslan.

Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bil Kållered. Tankar kring riktigheten i miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en  förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.

Skrota bil Kållered och få gratis hämtning av din skrotbil. Innehar tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Samarbetar med Uffes Bilskrot

Skrota bil Göteborg och få gratis hämtning Tel 031-94 37 60

23 feb 2017

 

Du kan få gratis hämtning om du skrota bil Göteborg. Vi är ett bilbärgnings företag som hämtar upp skrotbilar, som körs till en auktoriserad bilskrot ( Uffes bilskrot i Varekil). Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva hämtning av bilskrot/skrotbilar.

Skrota bil Göteborg
Skrota bil Göteborg och få gratis hämtning av din skrotbil

Bilens inverkan på växthuseffekten

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten. Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts. Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp. Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider. Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd.

Metangasen farligare än att skrota bil

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljöforskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas. Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.  Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större än koldioxiden. Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är. Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar.

Men är det så för medelsvensson i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bil Göteborg, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning. Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas snart den positiva känslan.

Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bil Göteborg. Tankar kring riktigheten i miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en  förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.

Skrota bil Göteborg och få gratis hämtning av din skrotbil. Innehar tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Samarbetar med Uffes Bilskrot

Skrotning bil Torslanda Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

18 feb 2017

Skrotning bil Torslanda, gratis hämtning av skrotbilar i Torslanda om du har tänkt att skrota bilen Torslanda

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

När du skrotar bilen genom oss får du alltid ett motagningsbevis där det står att bilen skall skrotas

Skrotningen utföres av vår samarbetspartner Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Du kan även lämna skrotbilen direkt till Uffes bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

/skrota-bilen-gratis.jpg

 

Skrotning bil brunnsbo Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

11 feb 2017

Skrotning bil Brunnsbo, gratis hämtning av skrotbilar i Brunnsbo om du har tänkt att skrota bilen Brunnsbo

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

När du skrotar bilen genom oss får du alltid ett motagningsbevis där det står att bilen skall skrotas

Skrotningen utföres av vår samarbetspartner Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Du kan även lämna skrotbilen direkt till Uffes bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

/skrota-bilen-gratis.jpg

Bilskrot Lysekil, Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

3 feb 2017

 

 

Vi hämtar bilskrot Lysekil gratis när ni ska skrota bilen Lysekil. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Lysekil, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot Öckerö
Vill du bli av med ditt bilskrot Lysekil, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det dags att bli av med ditt bilskrot Lysekil

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Öckerö. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot Lysekil och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot Lysekil, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Lysekil

 

Skrotning bil Tuve Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning

22 jan 2017

Skrotning bil Tuve, gratis hämtning av skrotbilar i Tuve om du har tänkt att skrota bilen Tuve

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

När du skrotar bilen genom oss får du alltid ett motagningsbevis där det står att bilen skall skrotas

Skrotningen utföres av vår samarbetspartner Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Du kan även lämna skrotbilen direkt till Uffes bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

/skrota-bilen-gratis.jpg

Skrotning bil Säve 031-94 37 60 för gratis hämtning

8 jan 2017

Skrotning bil Säve, gratis hämtning av skrotbilar i Säve om du har tänkt att skrota bilen Säve

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

När du skrotar bilen genom oss får du alltid ett motagningsbevis där det står att bilen skall skrotas

Skrotningen utföres av vår samarbetspartner Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Du kan även lämna skrotbilen direkt till Uffes bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

/skrota-bilen-gratis.jpg

Bilskrot västra Frölunda, 031-94 37 60 för gratis hämtning

5 jan 2017

Vi hämtar bilskrot västra Frölunda gratis när ni ska skrota bilen västra Frölunda. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot västra Frölunda, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring. Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot västra Frölunda
Vill du bli av med ditt bilskrot västra Frölunda, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det är dags att göra sig av med ditt bilskrot västra Frölunda

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen västra Frölunda. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot västra Frölunda och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot västra Frölunda, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot i Frölunda

Skrotning bil Ale, Tel 031-94 37 60 för gratis hämtning

5 jan 2017

Skrotning bil Ale, gratis hämtning av skrotbilar i Ale om du har tänkt att skrota bilen Ale

Tel 031-943760. Skrotbilarna Gbg AB inehar F-skatt och transportförsäkring.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

När du skrotar bilen genom oss får du alltid ett motagningsbevis där det står att bilen skall skrotas

Skrotningen utföres av vår samarbetspartner Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot.

Du kan även lämna skrotbilen direkt till Uffes bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

 

/skrota-bilen-gratis.jpg

Bilskrot Lilla Edet, 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

4 jan 2017

Vi hämtar bilskrot Lilla Edet gratis när ni ska skrota bilen Lilla Edet. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Lilla Edet, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot Lilla Edet
Vill du bli av med ditt bilskrot Lilla Edet, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det är dags att göra sig av med ditt bilskrot Lilla Edet

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Lilla Edet. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot Lilla Edet och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot Lilla Edet, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot i Lilla Edet

Bilskrot Uddevalla, 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbil

1 jan 2017

Vi hämtar bilskrot Uddevalla gratis när ni ska skrota bilen Uddevalla. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Uddevalla, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot Uddevalla
Vill du bli av med ditt bilskrot Uddevalla, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det är dags att göra sig av med ditt bilskrot Uddevalla

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Uddevalla. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot Uddevalla och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot Uddevalla, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot i Uddevalla

 

Bilskrot Mölndal, 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

29 dec 2016

Vi hämtar bilskrot Mölndal gratis när ni ska skrota bilen Mölndal. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Mölndal, Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot Mölndal
Vill du bli av med ditt bilskrot Mölndal, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det är dags att göra sig av med ditt bilskrot Mölndal

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Mölndal. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot Mölndal och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot Mölndal, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot i Mölndal

Bilskrot Hisings-Backa, 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar

27 dec 2016

Vi hämtar bilskrot Hisings-Backa gratis när ni ska skrota bilen Hisings-Backa. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota eran bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot).

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för hämtning av bilskrot Hisings-Backa Tel 031-943760. bilbärgning Gbg AB innehar F-skatt och transportförsäkring. Gratis hämtning gäller kompletta skrotbilar.

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott!

 

Klicka här för att boka hämtning!

Bilskrot Hisings-Backa
Vill du bli av med ditt bilskrot Hisings-Backa, kan du boka hämtningen här!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Uffes bilskrot

Hoga 126

Tel 0304-47476

När vet du att det är dags att göra sig av med ditt bilskrot Hisings-Backa

Har den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om att skrota bilen Hisings-Backa. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt, stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen. Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över 25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas. Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad. Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna. Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år. Valet blev enkelt. Ju förr du blir av med ditt bilskrot Hisings-Backa och ersätter den med en ny desto mindre kostar det.

Bilskrot Hisings-Backa, Hämtningen av skrotbilen är gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Hisings-Backa

 

← Äldre inlägg