Bilens levnadslängd: Hur länge håller en bil egentligen?

Hur länge håller en bil egentligen? Det är en fråga, som flera bilägare undrar. I princip kan man få den att hålla i en evighet innan man skrotar bilen, om man är beredd att plöja ner pengar på den. Men det är varken realistiskt eller ekonomisk försvarbart. Inte heller miljön mår bra av äldre bilar som spyr ut avgaser i jämförelse med nya bilar. Men precis som alla andra saker bevarar den inte sin kvalitet i all oändlighet. Den typiska levnadslängden på bilar är cirka 11 år, före man skrotar den. Den kan givetvis hålla avsevärt längre om man sköter och behandlar bilen väl.

Dessvärre skrotas många bilar före sin elva-årsdag. Den enskilt största faktorn till det, är att den har varit med om en kollision, och är för dyr att fixa. Om man har en skrotbil ska man inte sälja den uten skrota den för miljöns skull. Det viktigt att skrotbilen handskas på ett miljöriktigt sätt och återvinnes. Att överge kasserade fordon i miljön kan få förödande verkningar. Ett fordon innehåller kvicksilver och farliga ämnen, som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö . Alla som bor i vår värld måste komma ihåg att vi bara förvaltar den. Vi är förpliktigade mot våra barn och deras barn att ta hand om den på bästa sätt. Så lämna alltid fordonet till en bilskrot, som är legitimerad hos Länsstyrelsen, för att försäkra att bilen skrotas på ett miljöriktigt sätt. Då följer även du som fordonsägare dina förpliktelser enligt Miljöbalken.

22 jan 2020