Skrota bilen efter 11 år, Då bör den återvinnas

"Bilen har en idealisk varaktighet av 11 år och borde därmed lämnas till bilskrot." Media vidarebefordrar universitetets forskningsresultat rörande lösningen till bilarnas koldioxidutsläpp. Utredningen grundas på mycket vaga antaganden. Den årliga sträckan, som bilen körs, är inte utan betydelse, när livslängden skall bedömas. Och den är så klart även beroende av andra faktorer så som märke på bilen och skötsel. Utredaren har eventuellt läst på något ställe att bilarnas normala varaktighet är just 11 år. Det bör kanske belysas, att den i egentligen är olika mellan 6 och upp mot tjugo år .Det är mer riktigt att koppla fordonets optimala livslängd till körsträckan och inte till år. Att föreslå inlämning till bilskrot i Göteborg av alla fordon efter precis 11 år är därför inget annat än ett utfall av en skröplig eller utebliven analys från Chalmers.

LÄS MER: Nytt EU-förslag kan tvinga veteranbilar att skrotas

Att skrota bilen efter 11 år är en utopi

Det föreligger ingen tveksamhet, att något genomgripande måste göras för att dämpa eller eliminera koldioxidutsläppen från bilismen. Skrota bilen är naturligtvis en viktig faktor. Vetenskapsmän säger att utsläppet ökar med ökat antal bränsledrivna fordon. Och det kan nog majoriteten ställa sig bakom. Det är även rätt utsago, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Följdriktigheten vid batteritillverkning och produktionen av el finns uppenbarligen inte med i uppskattningen av utsläppen från koldioxiden. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet "Gör rätt från början" utan att kunna precisera vad som är riktigt. Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga utredares bedömningar. Sjöfartens och flygens utsläpp kan vara fängslande i och för sig, men inverkar inte på bilismen. Trevande test att bättra på situationen har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man reducera suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om avsikten varit något annat. För att lossa den gordiska knuten krävs emellertid statligt beslut. Och det är inte bara att höja priset på bränsle, så att de mindre bemedlade inte kan använda bilen. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora kostnader.

Att skrota bilen efter 11 år är bara fantasier

Problemen som kan lösas med  skrotningspremier

Se på vårt grannland Norge. Varför har den elektriska bilen Tesla blivit den främst sålda?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i bonusen och elkostnad på 0 - 2,00 kr/mil. Och förklaringen med bilens ständiga kretslopp kan blott nås, om bilägarna erhåller lagom höga skrotningspremier. Något annat är en politiskt förhoppning. Att kräva att en besiktad och godkänd bil till en demontering efter 11 år, mot bilägarens önskan, är en utopi. Men kan till exempel Kvdbil, enligt eget förslag, lösa in bilarna till marknadspris, för att skicka dessa till bildemonteringen, är det så klart en en bra lösning. Tyvärr går progressen åt motsatt håll. Annorlunda bilverkstäder söker dagligen efter bilar som bilägaren tänker lämna till bilskrot. Varför skrota bilen, vi köper den, heter det. Dessa fordon går åter i trafik eller förs ut ur landet. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att öka. För att nå en viktig lösning borde fantasier bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att gynnsamma åtgärder måste sättas in på ställen där det ger något. Men alla håller nog med om att röja undan bilvraken från våra vägar, samt hindra den illegala utförsel ur landet av koldioxidbilarna, är ett måste om minskat koldioxidutsläppsmålen skall nås.

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgningen är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bilen i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

14 Jan 2020