Corona virusets påverkan på bilskroten

De flesta bilskrotarna var på en brant positiv utveckling då allt plötsligt störtdök i och med Corona virusets intåg i Världen. Under senare år har återvinning av uttjänta fordon utvecklats, så att över 95 procent av bilens vikt återgår till reproduktion.

Bra ersättning för att skrota sin bil

De gamla bilvraken var på väg att ge en kraftig ersättning till bilägarna, när de lämnade in sina gamla fordon till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Bara på några månader blev det här alternativet mera lockande än att dumpa vraken i naturen. Vissa bilskrotar tredubblade ersättningen på kort tid. Allt pekade på att den mycket omdiskuterade och efterfrågade statliga bilskrotningspremien inte längre hade samma dragningskraft. Priset som lämnades av skrotarna var beroende av de globala metallpriset.

Värdefulla ädelmetaller i skrotbilar

I katalysatorerna finns ädelmetaller som platina. Dessa metaller fick en kraftig uppgång, som även fick skrotbilens värde att öka. Guld, övriga ädelmetaller och konst brukar vara värdebeständiga. Men inte vid detta tillfälle. Härmed försvann den positiva utvecklingen av skrotbilsvärdet.

Corana virusets påverkan när man skrotar bilen

70% sänkning av skrotpriset efter Corona viruset

Bilskrotarna har samma problem som övriga företag som är exportberoende. Det betyder att en stor del av kapitalflödet stryps, samtidigt som reserver äts upp av lagerhållning av olika metaller och ämnen. Men för den som skall skrota bilen finns fortfarande möjligheter. En auktoriserad bilskrot måste ta emot en komplett skrotbil kostnadsfritt och tillse att den blir avregistrerad. Många bilskrotar ger ersättning, som brukar vara en tredjedel av summan före katastrofen med Covid-19.

Skrota din bil med betalning och hämtning

Det finns också auktoriserade bärgare som betalar en slant vid hämtningen. Så det är inte tvärstopp inom hela bilskrotningsverksamheten, även om många företag tvingats till permittering eller korttidssysselsättning. En stor negativ följd är många skrotbilars öde. Genom den starkt ökande ersättningen från bilskrotarna, fick den illegala marknaden hård konkurrens. Uttjänta fordon, som både är trafikfarliga och miljöfördärvande, eftertraktas för illegal export eller inhemsk återanvändning. Så vi är tyvärr tillbaka på ruta ett, där bilägarna bör vara observanta vid planering av legal bilskrotningen med avregistrering.

Papper som behövs när man skrotar sin bil

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med bilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren

28 Mar 2020