Hur bli man av med skrotbilar

När tiden är inne att skrota bilen förekommer det diverse saker en bilägare måste fundera på. Enbart auktoriserade bilskrotar har laglig rätt att skriva ut ett skrotningsintyg för avregistrering på Transportstyrelsen. Vid överlämnandet av en skrotbil ges ett mottagningsbevis och fordonsägaren har i och med det fullbordat sin skyldighet som redogörs i miljöbalken.

Om bilen inte skattad eller försäkrad har den körförbud och då får den inte köras eller bogseras på svenska vägar. Vid sånt scenario behöver den hämtas av en bärgare eller fraktas på en biltransport. Då är det betydelsefullt att fordonsägaren anlitar ett auktoriserat företag med behörighet från Länsstyrelsen att bärga uttjänta fordon. Sådana aktörer överlämnar ett rättmätigt mottagningsbevis, som säkerställer att bilägaren ålagt sina skyldigheter enligt miljöbalken. Fordonsägaren kan eventuellt förvänta sig en betalning om skrotbilen inte saknar några delar och att den har original katalysator. Det är enkelt att finna en auktoriserad firma på internet. Webbsidorna kan avslöja om bärgningsfirman tillgodoser de krav Länsstyrelsen ställer.

Skrotning bilar Göteborg

 

Auktoriserad bilskrot tar hand om din skrotbil

Bilskrotar jobbar hårt för hållbar utveckling genom skrotning av bilar. I och med bilskrotningsförordningen inträde, ökade kraven på skrotaren angående återvinningen. Och många aktiviteter igångsattes år 2007 efter de nya förordningarna beträffande bildemontering och skrotbilars omhändertagande. Ingen som höll på med bilskrotning slapp undan de tuffa kraven, som ställde många gamla erkända skrotföretag på bar backe. Dom stora problemen var uttjänta bilar som var övergivna i naturen. Samma år upphörde den statliga skrotbilspremien, som i viss mån bidrog till inlämning av uttjänta personbilar till en bilskrot i Göteborg. Men i många fall var det enklast för en ägare att överge sin skrotbil i omgivningen.

I och med dessa problem introducerades "Förordningen till fordonstillverkare SFS 2007/185". Och det var tuffa föreskrifter. Producent ansvar för personbilar, som utgörs av fabrikanter, återförsäljare och importörer, skall skrota bilen utan kostnad. Det blev ramen för skrotning av bilar i landet. Inte någon person som vill skrota bilar skulle ha längre än fem mil till närmaste återvinningsföretag eller ett mottagningsställe. Dessutom arrangerades ett slutligt anspråk på 95% procent återvinning av fordonets vikt. För att tygla verksamhetsfältet därtill utkom "bilskrotningsförordningen SFS 2007/186". Och den vände upp och ner på miljöbegreppen för många gamla bildemonteringar. I samma ögonblick var det dags för bilproducenterna att träda in och organisera nätverk enligt de nya direktiven.

De ålades bildemontering av fordonsvrak utan kostnad. Men med sitt tillstånd från Länsstyrelsen var de enbart de som rättsligt kunde avregistrera personbilen. Så verksamhet för kvarvarande skrotar bromsades snabbt. Auktoriserade bildemonteringar samlades i inrättningen Bilsweden, som inte längre har ensamrätt till bilskrotning med återanvändande. Länsstyrelsen utställer alla behörigheter och ortens miljöavdelning gör varje år en inspektion efter de tuffa stadgarna i bilskrotningsförordningen. Så när tiden är inne för att skrota bilen finns det all anledning att efterforska hur stor betalning, som lämnas av de olika skrotföretagen. Igenom Bilretur förträffliga demonteringsprocedur har de uttjänta bilarna fått egna värden, som för bilägaren kan betyda en väsentlig ersättning vid inlämning av en uttjänt bil.

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

 

 

13 Sep 2021