Hur mycket återvinnes av en bil

Enligt Naturvårdsverkets förordning SFS 2007/185 till bilproducenterna ansvarar den organisationen för att 95 % av bilens vikt skall återvinnas. I ett senare skede har tillagts att återanvändning av begagnade bildelar skall bedömas som återvinning. För att kunna nå detta mål formulerades även andra krav. En ägare skulle kunna skrota bilen i Göteborg gratis hos en auktoriserad bilskrot.

En sådan skulle finnas inom 50 km från alla landets bilägare. Bildemonteringarna, som utgör den viktigaste kuggen, fick nya stentuffa krav genom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”, och som krävde nytt tillstånd från Länsstyrelsen. Samtidigt fick de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotningsintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen.

Trots detta tvingades många gamla företag lägga ned verksamheten på grund av de nya förordningarna. Dessa direktiv utgavs år 2007 och rörde om rejält inom den mer eller mindre fria verksamheten. Att skrotbilar blev klassat som miljöfarligt avfall bidrog till, att gamla anläggningar och arbetssätt inte längre godkändes.

 

Skrotbilen saneras på bilskrot i Göteborg

För återvinning hos en bilskrot i Göteborg krävs att produkten blir sanerad från miljöfarliga delar eller ämnen och blir fragmenterad i de metallsorter och material som den är uppbyggd på. Ett fordon är sammansatt av bland annat järn, aluminium, koppar, bly, kvicksilver, plast, glas, gummi, ädelmetaller, olika vätskor, batteri, air-bags, mm. Med återvinning menas att materialet går tillbaka till industrin för nedsmältning i samband med framtagning av ett råmaterial. Och då måste det vara väl sorterat från andra material eller ämnen.

Troligen är ett fordon det mest komplexa objektet för återvinning. Kanske är det därför man kommit längst inom detta gebit. Efter nära 20 år av intensivt utvecklingsarbete kan branschen idag redovisa över 95 % återvinning. Processen har dock varit lång och knagglig. De auktoriserade bilskrotarna har en nyckelroll i processen. De skall genom sanering förvandla miljöfarliga skrotbilar till paket färdiga för nedmalning. Med företaget Stena vid rodret har återvinnings-målet nåtts med råge. Och med viss stolthet visar företaget resultatet i YouTube under Stena Recycling: ”Så fungerar en fragmenteringsanläggning”

28 Sep 2021