Skrota bil utan motor

Skrota bil utan motor hos bilskrot i Göteborg faller utanför bilproducenternas krav, att alla fordon under 3,5 ton totalvikt skall skrotas gratis hos en auktoriserad bilskrot. Ett förbehåll anger krav att skrotbilen skall vara komplett, samt att original-katalysator skall finnas. Bilmotorer är vitala komponenter, som kan säljas som begagnade bildelar. Många topplock och oljesumpar är av aluminium, som ökar värdet vid återvinning. Så en skrotbil utan motor sänker lönsamheten markant genom avsaknad av flera hundra kilo metaller.

Återvinning av bilvrak är den huvudsakliga arbetsuppgiften för en bildemontering. Efter inlämning med registreringsbevis och fullmakt med utbyte av ett mottagningsbevis påbörjas återvinningsprocessen, som i dag överstiger 95 procent av bilens vikt. Ett skrotningsintyg utfärdas till Transportstyrelsen för avregistrering innan fordonet saneras enligt bilskrotningsförordningens stentuffa krav. Vätskor, gasar, air-bags, batterier, däck och viss elektronik hanteras och lagras som miljöfarligt avfall. Därefter pressas vraken ihop till plåtpaket för transport till fragmentering, sortering av olika metaller och råmaterial för nedsmältning och återanvändning i förädlingsindustrin. Återvinning ger normalt en god ersättning till ägare som skrotar en komplett bil.

Oftast krävs bärgning på bilar utan motor som skrotas

Att skrota bilen i Göteborg utan motor innebär krav på bärgning och bortforsling till en auktoriserad bildemontering. När en motor saknas är troligtvis katalysatorn, som oftast är placerad på grenröret, borta. Det betyder, att återvinningsvärdet för resterande skrot understiger noll kronor efter avdragen saneringskostnad. Så ägaren, som skall skrota bilen utan motor, måste kalkylera med en normal bärgningskostnad, där skrotpremie för det plundrade bilvraket saknas.

24 Sep 2021