Vad innebär det att en bil är avregistrerad

När fordonet är avregistrerat finns det inte längre någon registrerad ägare. Bilen är permanent borta från Transportstyrelsens registreter och kan inte föras in i trafik igen. Det mest förekommande skälet till en avregistrering är att bilen ska skrotas. Avregistrering är inte samma sak som avställning. Då finns bilen kvar i bilregistret och kan enkelt ställas på och återföras i trafik. Med registreringsbevis del 2 kan man skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg med erhållet mottagningsbevis, som är ett intyg att bilen är permanent borta (avregistrerat) på vägtrafikregistret.

 

 

Försäkra dig om att bilen verkligen blir avregistrerad

Innan man skrota bilen i Göteborg och den hamnat på en bilskrot och skrotningsintyg tagits emot, finns risk att fordonet säljs vidare eller exporteras. En miljöfarlig skrotbil ger 10 gånger mer pengar till säljaren i ett annat land. Det är förbjudet att exportera farligt avfall till andra länder, särskilt uttjänta fordon som klassas som farligt avfall. Det är kanske skälet till den lönande affärsverksamheten hos den organiserade brottsligheten. Trafikverket och Regeringens insats definieras till registrering av antalet otillåtna utförda uttjänta bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt flera tidningar som intervjuat kontrollanter från miljövårdsverket på flera ställen i Sverige. När en skrotbil säljes genom Google eller kvällstidningar, kan bilen även återföras i trafik utan bilinnehavarens vetskap. Flera mindre bilverkstäder lagar lätt de miljö-och trafikfarliga bilarna i körbart skick.

Bilägarens ansvar att deras uttjänta bil avregistreras

Om en bilinnehavare lämnar sin defekta bil för tänkt bildemontering, utan att få skrotningsintyg från en auktoriserad skrot, kan det leda till kommande besvär. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilägaren. Och detta visas tydligt i miljöbalken. För att undvika fuffens vid försäljning måste säljaren utföra handlingar för att ta bort sådana vågspel, när det är dags att skrota sitt fordon. Genom bilproducenternas framgångsrika återvinning, samt bilskrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotningsförordningenn, kan fordonsägaren vänta sig en bra skrotpremie vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även där en liten ersättning. Men det är vid ett sådan situation, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida bekymmer som efterverkning.

 

18 Sep 2021