Vad räknas som skrotbil

När en bils reparationskostnad överstiger köp av ett likvärdigt fordon anser de flesta personer i Sverige att det är dags att skrota bilen. Kommunens beskrivning av en skrotbil är en bil med inget eller lite värde. Det uttrycket används då en skrotbil utgör en miljöfara och omhändertas.

En uttjänt bil ska överlämnas till en av Länsstyrelsens auktoriserade bilskrotar, som utställer ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Även bilägaren får ett mottagningsbevis som säkerställer en miljöriktig skrotning av bilen. Den uttjänta bilen fragmenteras eller återanvänds till 95 % av sin vikt. Via ett evigt kretslopp uppbärs stora minskningar av energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

 

Skrotbilar lämnas gratis i bilproducenternas nätverk

Värdet för en skrotbil hos en godkänd bilskrot i Göteborg hade under lång tid varit 0 kr. Det innebar att bilinnehavaren var tvingad att betala för skrotningen. För länge sedan upphörde den allmänna skrotningspremien. Den hade kompenserat en stor del av utgiften, så många bestämde sig att köra sin bil till en bilskrot.

Men när den uteblev ökade också mängden dumpade vrak på alla tänkbara ställen. Länsstyrelsen avfattade nya hårda bestämmelser till bilproducenterna för att få stopp på de klimatvådliga handlingarna. Sammanslutningen kommenderades ta emot uttjänta personbilar utan kostnad för skrotning. De skulle dessutom arrangera insamling av alla bilar som är skrot upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en etablerad skrot skulle, utöver säljande av brukade delar, dessutom få andra intäkter för skrotbilar.

Attraktiva bildelar höjer ersättning på skrotbilar för bilskrot

Fordonstillverkare gavs anvisningar om en 95-procentig retur av en uttjänt bil till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter många års febrilt jobb har detta mål uppnåtts med bra marginal. Därför har begäran på betalning ersatts av en godtagbar ersättning för ett fordonsvrak hos en lämplig bilskrot. Men skrotningsprocessen med att skrota bilen i Göteborg hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets skoningslösa inblandning hos återvinningsföretagen.

Kasserade bilar kategoriserades som miljövanskligt avfall, och naturstyrelsen gavs i uppdrag att se till att de de strama lagarna genomfördes precist. Skrotning och miljöhantering av skrotbilar hos en etablerad bildemontering naturanpassades och inspekterades så noga att illegal verksamhet skulle försvinna. Det förmådde dessutom, att nära hälften av Sveriges bilskrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omläggningen av återvinning av bilar realiserats till de nya bestämmelserna. En etablerad skrot följer miljökraven utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta skrotbilar och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

 

 

18 Sep 2021