Vem hämtar skrotbilar

Det finns flera aktörer som hämtar uttjänta bilar av privatpersoner. Fordon som är uttjänta klassas som miljöfarligt avfall av Naturvårdsverket. En skrotbil innehåller många olika typer av vätskor, som kan skada vår miljö, om de skulle läcka ut. Detta gör det extra viktigt att skrotbilen blir avregistrerad och omhändertagen miljöriktigt av en auktoriserad bilskrot.


Här finner ni några frågeställningar man kan ställa innan man anlitar ett företag att hämta sin skrotbil.

1. Har företaget tillstånd från Länsstyrelsen att bärga skrotbilar?
2. Lämnar företaget ett mottagningsbevis som beskriver syftet med bilen?
3. Vart hamnar min skrotbil efter bärgaren har kommit och hämtat min bil?
4. Vad har företaget för recensioner och feedback?

Om du får svar på dessa fyra frågor och du tycker allt verkar vara i sin ordning är det ett bra företag att anlita. Varför det är viktigt att kolla upp bärgningsfirman du anlitar är att det finns både privat personer och företag som säljer din bil vidare istället för att skrota den.

 

 

Få kostnadsfri frakt av personbilen till en bilskrot i Göteborg. Bilar som inte är besiktigade får inte köras på allmänna vägar. Man bör då använda en biltransport eller ett bärgningsföretag. Det är nödvändig att bilar som är miljöskadliga blir återvunna av ett godkänd demonteringsföretag. Bara ett sånt innehar behörighet att rapportera avregistrering hos Transportstyrelsen. I överensstämmelse med miljöbalken är det fordonsägarens plikt att se till att den blir skrotad och bortplockad från Transportstyrelsen. Alla överträdelser tvingas bilägaren bekosta. Lägg märke till att uttjänta fordon graderas som hälsovådlig avfall och tvingas omhändertas efter Miljöverkets förhållningsreger och medgivande.

Det kan sålunda innebära att fordonsägarna kan åka på både höga och obefogade avgifter om och när personbilen försvinner på avvägar. Men de kan i motsats mottaga betalning då uttjänta bilar lämnas till bildemontering för skrotning. Efter sekelskiftet har massor regleringar utförts genom Trafikverkets skiftande författningar. Uttjänta personbilar har igenom en slagkraftig återvinningsprocedur fått bra lönsamhet som överkommer utgifterna för återvinningen. För 12 år sedan ersattes skrotningspremien med "föreskrift om fordonsansvar SFS 2007/185" Bilproducenterna, utgörs av fabrikanter, importörer och handelsagenter, tvingades upprätta ett nationellt samarbete av certifierade bildemonteringar. Dessa skall acceptera att skrota bilen i Göteborg gratis. En skrotningsbegäran fastställdes till 95% procent av personbilens tyngd. Och ingen skulle ha mer än 50 km från längsta skrot. Det här byggde grunden till nuvarande alternativ för ersättning likväl då skrotbilar transporteras. De behöriga bilåtervinnarna tilldelas hänvisning igenom "Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186".

Därpå har Naturvårdsverket utkommit med "skötsel av uttjänta bilar" där samlad underrättelse återfinns. Bilskrotning med fragmentering har fått en lysande roll vid skrotning av uttjänta bilar, som nutilldags ha större omfattning än 95 % av bilens tyngd. Lydighet av planterade krav kontrolleras via ständiga granskningar av Miljövårdsverket genom "övervakning över hälsovådlig yrkesutövning." Trots den stora återvinningen avyttras även fortsättningsvis flera begagnade fordonskomponenter som säljs. Flertalet uttjänta fordon transporteras för sådana motiv. Hälften av Sveriges bildemonteringar lämnar skrotintyg och är sammankopplade till samstämmiga internet-bolaget. Markesdemo.se, är ett av de ledande digitalföretagen.

Andra bilskrotar tillhandahåller att man skruvar ner delarna personligen. Köparen får själv demontera loss bildelen man vill förvärva. På det viset kan väldigt konkurrenskraftiga priser erhållas. Samtliga läckande personbilar som hämtas för skrotning klassas som miljöfarligt avfall. Vilket betecknar att hanteringar av dessa bilarna fordrar en behörighet av Länsstyrelsen. Detta skall kunna visas till bilägaren av bärgaren. På massor ställen i landet genomförs hämtningarna avgiftsfritt. Och där fraktdistansen är liten kan ägaren av en skrotbil få ett litet belopp vid bärgningen. Men det föreligger vissa ställen där distansen till närmaste skrot långt överstiger den satta gränsen till max 50 km. Beroende på det konstaterade avståndet ska fordonsägaren till ett fordonsvrak budgetera med en viss fraktkostnad på dessa ställen.

14 Sep 2021