Bilar som borde skrotas

Det är lätt att vara klok i efterhand. Och det gäller verkligen för många ägare till gamla bilar. Dessa är ur konstruktionssammanhang så långt det går att komma i trafiksäkerhet samt kvantiteten av koldioxidutsläppen. Regeringen har nyligen visat att ett antal liv kan räddas årligen genom att plocka bort gamla trafikfarliga fordon från vägarna. Uppgifterna baseras på ABS bromssystem samt varningssignal för säkerhetsbälten. Riksdagen godkände motion 2017/16:246 om skrotningspremie för gamla bilar för några år sedan.

Den kom nog inte så långt. Kanske är det aktuellt igen. Speciellt om en skrotningspremie kan rädda liv. Men till dess fortsätter gamla bilar att lagas och lagas igen. Efter ha lagat min gamla bil ett antal gånger började jag räkna ut den totala kostnaden. Med facit i hand skulle jag skrotat bilen direkt innan första verkstadsbesöket. Antagligen hade jag kunnat köpa 3 st likvärdiga fordon med de pengar som jag lagt ner på min gamla bil. Stundtals är det verkligen tveksamt att fixa och dona. Är det kassa fordonet gammalt med futtigt värde borde reparationskostnaden avgöra framtiden.

Låt reparationskostnaden styra om bilen skall lagas eller skrotas

Att fixa är ingen bra lösning om den skulle bli högre än bilvärdet. Godkända verkstäder och de så kallade auktoriserade bilverkstäderna är kända för sina skyhöga taxor. De tar i synnerhet bra betalt för sina reservdelar. Så finns inget annat alternativ lär en demonteringsföretag vara bästa valet. Men så är oftast inte fallet, när en ägare till bilen undersöker andra valmöjlighet för att reparera sitt fordon. Det är tyvärr de onormalt höga kostnaderna på delar som vållar många skrota sin bil. Detta sker trots att det finns flertalet av billiga äldre komponenter, som skulle överensstämma okej för att laga bilen.

Det demoleras flera hundra tusen skrotbilar varje år, vilket verifieras av Transportstyrelsens statistik. Att bildelarna finns på lager samtidigt som människor ringer runt och raggar efter motsvarande är oförståeligt. Det är samtidigt ett spår, på generell skepsis, att pröva den nya tekniken att söka online. Möjligtvis kan det betyda en rädsla att beställa fel artikel. Men det är lätt för en bevandrad att leta sig fram till önskad artikel i de olika systemen. Därutöver erhålles skilda handräckning av några företag på nätet. detta är den verkliga grunden till att uttjänta fordon kör allt mer på våra landsvägar. Under senare år har mindre bilverkstäder växt fram som svampar ur jorden. De kan konsten att förvandlar rishögar till körbart beskaffenhet med billiga bildelar. Men skrothögarna förblir trafikfarligare än moderna fordon och de förblir att vara rena rama CO2-grytor.

Skrotbilar återinförs i trafik eller exporteras illegalt till Afrika

Varje dag annonserar skilda bilverkstäder efter skrotbilar köpes. I större kommuner är det inte hälften av dessa, som köper uttjänta fordon för skrotning. Att än en gång föra in dessa i trafik eller illegalt skeppa ut dessa ger mångfalt bättre vinst, som många gånger är skattefritt. Och det är klart att skrotarna själva underhåller verksamheten genom att tillföra billiga begagnade reservdelar. En bilskrot i Göteborg lyder under stränga myndighetskrav från bland andra bilproducenterna.

Kraven på mottagningsbevis, skrotningsintyg, fullmakt samt kontroll av registreringsbevis gör att de råder olika regler till den brottsliga organisationens fördel. Öppna portar för förbjuden export och ingen kontroll av uttjänta uttjänta bilars destination gör att dessa inte hamnar hos bilskrotarna. År 2007 stoppades den statliga skrotningspremien. legitimerade bilskrotar tvingades ta emot uttjänta bilar kostnadsfritt, och ett villkor på insamling och återvinning infördes. Resultatet har blivit att bilskrotarna kan ge upp till tvåtusenfemhundra kr i kompensation till fordonsägaren som lämnar in sin uttjänta bil för att lämna den till skrot. Det räcker dessvärre inte för att konkurrera med den organiserade brottsligheten. Men den rådande situationen kan förbättras. Men enbart genom återinförande av någon av statlig skrotbilspremie. Så förhoppningsvis blir inte det gryende intresset från regeringen bara en pappersprodukt.

26 Mar 2020