Förbättra klimatet, låt en skrot ta hand om din gamla bil

Bilen får idag bära det tunga oket att ansvara för det stora koldioxidutsläppet, som är orsaken till växthuseffekten och som starkt hotar vårt klimat. Förra århundradets största statussymbol har fått glorian på sned. Och det gäller i första hand de tunga suvarna som körs i storstäderna. Idag upplever många dessa som en skam, och att utvecklingen går stick i stäv med miljöprofetiorna. Både vid drift och tillverkning står bilen i skottgluggen. Det är egentligen märkligt att koncentrationen tycks finnas på en produkt, som kommit längst med förbättringar. För något tiotal år sedan utgav Naturvårdsverket förordningar till bilproducenterna att återvinna skrotbilarna, och återföra stålet i en evig kretsgång.

 

 

Att framställa nytt stål från skrotbilar kräver bara en femtedel energi

Återvinningsmålet med uttjänta bilar har nåtts med råge. Men dagens bränsledrivna fordon skall inom en snar framtid ersättas med eldrivna bilar. Tyvärr löser inte det politiska beslutet problemet. Med dagens tillverkningsmetod, av batterier, skulle de projekterade svenska batteritillverkarna förorsaka oerhörda mängder koldioxid. Enligt Ny Teknik genererar tillverkningen av ett batteri till en suv 74 % mer koldioxid, jämfört med totala produktionen av nuvarande bil. Och bilismen tycks endast påverka en tredjedel av det totala utsläppet. Men samtliga koldioxid-föroreningar, som sker vid tillverkning, av andra produkter hör gemene man inte så mycket av. Dessa borde ju ha samma krav på återvinning som bilarna. Att framställa exempelvis stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att framställa det från skrotbilar. Om samtliga produkter återvinnes i lika hög grad som bilen skulle koldioxidutsläppen naturligtvis vara betydligt mindre och kanske godtagbara. Känner du till att järnmetall från skrotbilar är den ensamt största produkten, som ingår i ett evigt kretslopp? För närvarande återvinnes 95 procent av vikten på alla uttjänta fordon i Sverige.

Förbättra klimatet, skrota bilen när den är uttjänt

Den svenska reproduktionen av uttjänta bilar är därför meningsfull. Branschen sysselsätter även många anställda på över 320 auktoriserade bilskrotar spridda över hela landet. Man kan sälja sin uttjänta bil direkt till någon skrotfirma eller lokalisera en som är intresserade av delarna som finns på bilen. Men så småningom hamnar den trots allt hos en skrot för återvinning. Hos den auktoriserade bilskroten demonteras alla återanvändbara delar. Efter det töms de på samtliga miljöfarliga ämnen. Det farliga avfallet samlas upp i slutna kärl för att senare transporteras för återvinning. Det som återstår av den uttjänta bilen transporteras till fragmentering. Här hackas den ner till bitar stora som tennisbollar. Allt stål avskiljs med magneter och övrigt material återvinnes till reproduktion. Metallen skickas vidare till metallverk där den smälts ner till nytt stål. Varje år återvinns flera hundratusen ton järn från fordon av stålindustrin. Mer än 95 procent av bilens materialinnehåll återvinnes eller återanvändes. Cirka 60 procent av ett fordon består av stål och järn. Stålet som används för att bilda en helt ny bil består av minst 25 % av återvunnet innehåll. Återvunnet kommer att förvandlas till en komponent i en nytillverkad bil i den planerade kretsgången. Så ditt stora bidrag till ett förbättrat klimat är att låta bilskrot i Göteborg ta hand om din gamla bil.

LÄS MER: Bilen är krockad ska man sälja eller skrota den

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgningen är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bilen i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

27 Jan 2020