Kan järn återvinnas hur många gånger som helst

I princip ja. Men inte hur som helst. När järn skall smältas ner för återgång i nyproduktion får det inte tillföra andra metaller eller ämnen än det, som skall bli slutprodukten. Innan den processen börjar måste en noggrann sortering ske. Och det är nog återvinningens största problem. Om vi följer en bils färd till en evig kretsgång kan problemen skönjas. Bilproducenterna fick genom förordning SFS 2007/185 direktiv att återvinna minst 95 % av bilens vikt. Vilket man efter 20 års utvecklingsarbete lyckats nå med råge.

En bil består av en mängd olika metaller, plast, gummi, glas,textilier, vätskor, gas, mm. En skrotbil är dessutom klassad som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Naturvårdsverkets bilskrotningsförordning SFS 2007/186. När det är dags att skrota bilen i Göteborg måste den lämnas till en auktoriserad bilskrot. Mot erhållet registreringsbevis utfärdas mottagningsbevis till ägaren och ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Därefter saneras vraket från alla miljöfarliga komponenter och ämnen på bilskrot i Göteborg som vätskor och gaser. Lagerhållning, återvinning och destruktion sker efter givna miljökrav. Som inte miljöfarligt pressas vraket ihop och transporteras till ett fragmenterings-företag.

 

 

Stora hammarkvarnar startar återvinningsprocessen genom att tugga och mala sönder skrotet i små partiklar. Genom ett otal steg sorteras olika material. Bland metaller som utvinns och ingår i det ständiga kretsloppet finns, förutom järn, även aluminium och koppar. Dessutom erhålls en stor kostnadsbesparing i tillverkningsindustrin. Miljön och klimatet påverkas med betydande siffror. För varje ton järn som återvinns sänks koldioxidutsläppet med lika mycket. Och energiförbrukningen sänks med 75 %. vid framtagning av råvaran.

28 Sep 2021