Skrota bilen med bärgning

Skrota bilen med bärgning. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet. Bilskrotningsföretag auktoriseras med förordningar och regler utgivna i ”Bilskrotningsförordningen. Denna kan i sin helhet hämtas och studeras på företagets hemsida. Den lokala Miljöavdelningen kontrollerar kontinuerligt att det auktoriserade skrotningsföretaget lever upp till ställda krav. Transport av skrotbilar faller under avfallsförordningens &38 farligt avfall som i detta fallet är transport av uttjänta fordon (skrotbilar).

LÄS MER: Fler tips när man skrotar bilar

Uppföljning och kontroll anförtros trafikpolisen. På grund av starkt reducerade personal inte prioriterar händelser på våra vägar speciellt högt. Det resulterar naturligtvis i att det finns stora brister i denna del av bilskrotningshanteringen. De auktoriserade bilskrotningsföretagens hårda kontinuerliga uppföljningar av Miljöavdelningar kontra den slapphänta kontrollen av hantering av farligt avfall på våra vägar. Är ett exempel på den allt mer ifrågasatta försöket att hålla ordning i vårt samhälle.

LÄS MER: Bärgning av bil i Göteborg

Ett företag som skall skrota bilen med bärgning som uppfyller kraven. Erhåller ett tillstånd som registreras på företagets organisations- nummer och är därför enkelt att kontrollera. Det är vanligt att ett auktoriserat transportföretag visar sin behörighet på sin hemsida. Så därför är det även här enkelt att skaffa fram hela underlaget genom sådan länk. Genomgående krav för hantering av farligt avfall är personalens kunskap i den specifika delen av farligt avfall. I detta fall att hantera en inte sanerad skrotbil, som efter ett längre uppehåll kan ha stora läckageproblem. Giftiga vätskor eller gaser kan komma ut och nå kretsloppet. Länsstyrelsen kräver att transportföretaget skall ha visat god ekonomi samt att en speciell ansvarsförsäkring tecknas. Detta för att kunna täcka den kostnad som kan uppstå vid transporter av inte sanerade skrotbilar. Den extra försäkringen skall garantera att allt som inte ingår i den obligatoriska trafikförsäkringen ingår i densamma. Om något skulle inträffa på väg till en auktoriserad bilskrot.

 

Skrota bilen med bärgning. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet.

Skrota bilen med bärgning och få mottagningsbevis. En speciell avdelning inom Länsstyrelsen utfärdar de tillstånd som krävs för att verka inom bilskrotningsområdet.

 

Hela kedjan i branschen för återvinning av av skrotbilar tycks vara väl styrd och bevakad så att lagar och förordningar följes. Det är bara i den kanske miljöfarligaste delen i kedjan, nämligen transporten, som kontroll och uppföljning fallerar. Om inte polisen av känd anledning inte klarar av dessa moment borde den framgångsrika samarbetsgruppen bilproducenter, som så framgångsrikt lyckats att under senare år ökat återvinning från 85% till det nya satta målet av 95%. Gruppens sammansättning allt från tillverkare till  återvinnare borgar för att preciserade krav kommer att följas. Anlita auktoriserade bilskrotar om du vill skrota bilen Göteborg med bärgning för att minimera riskerna för problem med skrotningen.

LÄS MER: Minskade skrotbilar till bilskroten

LÄS OCKSÅ: Hur funkar skrotpremien idag

28 Oct 2018