Skrotbilar hämtas gratis, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt. Om den lämnas i orätta händer finns stor risk för illegal hantering. Regisreringsbeviset kan lätt förfalskas. Då kan bilen säljas vidare för trafikbruk eller exporteras olagligt. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för bilen tills dess den är inlämnad hos en auktoriserad bilskrot, och blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Det figurerar många aktörer när det gäller att komma åt skrotbilar för illegal hantering.

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgningen är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bil i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

Så det första en bilägare måste göra är att kontrollera hämtarens tillstånd att hämta skrotbilen. Bärgning till en bilskrot, klassas som transport av miljöfarligt avfall. Och det kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Med detta tillstånd övertar bärgaren ägarens juridiska och ekonomiska ansvar enligt föreskrifterna för skrotbilar. Och det är mycket enkelt att förvissa sig om att rätt val företag görs. I Google annonser visar de seriösa bärgarna tillståndet som är knutet till företagets organisationsnummer. Skrotbilar hämtas gratis. När val av hämtare gjorts finns det en del praktiska saker som skall göras. Det sista gula registreringsbeviset skall lämnas med ägarens namnteckning.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade aktör anlitas. Ägaren som skall skrota sin bil kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

Skrotbilar hämtas gratis. Många frågar vad som fodras för att hämta skrotbilen. Först betyder det en enkel kontroll av att auktoriserade bilskrot i Göteborg anlitas. Ägaren som skall skrota bilen kräver naturligtvis att bilen blir avregistrerad lagligt.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med bärgning hos ett auktoriserat företag

Lämnar någon annan bilen måste en fullmakt vara undertecknad av ägaren. Skall bärgaren hämta skrotbilen för dödsbos räkning gäller andra rutiner. Detta gäller även för utlandsregistrerade bilar. Vid beställning av sådant fordon är det viktigt att föranmäla detta. Det är också viktigt att körväg finns fram när bärgaren skall hämta skrotbilen. Om inte, kan en särskild överenskommelse göras vid beställningen. Det är också väsentligt att beställaren uppger statusen på skrotbilen. Vitala delar som katalysator och komponenter i drivlinan måste finnas då bärgaren skall hämta skrotbilen och bärga den till en bilskrot Göteborg. Är inte detta gjort vid beställningen kommer bärgaren att kräva ersättning för dessa vitala komponenter. Att skrotbilar hämtas gratis bör inte medföra några överraskningar när rätt information givits vid beställningen. Men det är viktigt att beställning och överenskommelser är gjorda med en seriös bärgare med tillstånd och juridiskt ansvar.

LÄS MER: Skrotning av bilar i Göteborg med Bilbärgning Gbg AB

21 Nov 2018