Vad innebär att biltillverkaren har producentansvar

Producentansvar kan bland annat tolkas i kravet till en tillverkares uppgift att organisera ett miljövänligt och användbart tillvaratagande av tillverkad produkt. Bil Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen består av ungefär 25 medlemmar, som är involverade i 99 % av landets nybilsförsäljning. År 2007 infördes producentansvaret för uttjänta fordon.

Det resulterade i Miljödepartementets förordningar gällande lätta fordon med max totalvikt av 3.5 ton. Förordningen om producentansvar för bilar ”SFS 2008/185” samt Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186 till auktoriserade bilskrotar gav organisationen hårda direktiv gällande skrotningskostnader, insamling av skrotbilar, ett geografiskt nät av insamlingsställen för uttjänta fordon samt återvinning. Biltillverkare och importörer blev tagna på sängen och bilskrotarna blev av med sina rättigheter om de stentuffa kraven inte uppfylldes.

Att skrotbilar blev klassade som miljöfarligt avfall kom som lök på laxen Så en stor del av gamla bildemonteringar en bilskrot i Göteborg försvann snabbt. Men bilproducenterna, med Bil Sweden som samordnare, tog sig an sina krav. Först bildades nätverket av auktoriserade bilskrotar, som fick befogenhet att utfärda mottagningsbevis till bilägare, som bevis för ägarbyte i registreringsbeviset, samt skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering.

 

 

Krav nummer ett gällde skrotningskostnaden som betalades av bilägaren. Organisationen blev skyldiga att betala, så att skrotningen blev gratis för bilägaren. Det löstes snabbt genom krav, att en auktoriserad bilskrot var tvungen att skrota bilen i Göteborg gratis, om den var komplett, för att behålla sin auktorisation. Krav nummer två var upprättande av ett nätverk av bilskrotar eller insamlingsställen med max 50 km från en bilägare. Där har man misslyckats. Och det verkar som om myndigheterna ser mellan fingrarna. Insamling av skrotbilar sköts på de flesta orterna av bilskrotarna själva. Eller anlitar de bärgare som har tillstånd från Länsstyrelsen att hantera och transportera miljöfarligt avfall.

Det sista kravet var något som ingen organisation inom tillverkningsindustrin varit i närheten av. En återvinning med 95 % av bilens vikt fastställdes. Ett delmål av 85 % accepterades samt att återanvändning av begagnade bildelar fick redovisas som återvinning. Med återvinning menas att ett sorterat material eller ämne skall kunna smältas ned tillsammans vid framtagning av en råvara.

Metaller ingår på så sätt i en evig kretsgång med stora sänkningar av koldioxidutsläppen och upp till 75 % energibesparing under processen. Genom att anlita ett företag, som visat att skrot och lump kan förvandlas till ett stort rederi, påbörjades en mödosam utvecklingsprocess. Krossade och mosade bilvraks-fragment från jättekvarnar måste sorteras. Olika metaller och övriga materialsorter skulle påbörja sin gång i en ständig cykel i nyproduktion. Idag, flera år efter start, har en återvinning med över 95 % nåtts genom Stena Recyclings modell av så fungerar en fragmenteringsanläggning, som även kan ses i YouTube.

28 Sep 2021