Bilåtervinningens kollaps efter Covid-19

Järnskrot är det mest återvunna materialet i en närmaste oändlig kretsgång. Skrotbilar är en väsentlig del av den globala handeln som omfattar över 100 miljoner ton årligen. Av den totala stålproduktionen utgör det nedsmälta stålskrotet cirka en tredjedel. Energiförbrukningen sjunker med 75 procent, samtidigt sänks förbrukningen av råvaror med 90 procent, genom återvinningen. Ur miljösynpunkt har den också en stor betydelse, eftersom ett ton återvinning betyder ett ton minskat utsläpp av koldioxid.

Global handel påverkar ersättningen när man skrotar sin bil

Under senare tid har andelen av inlämnade skrotbilar ökat beroende på bättre teknik genom fragmentering, samt ökade globala priser för järnskrotet. På detta sätt har skrotbilsägare erhållit allt högre ersättning för skrotning hos auktoriserade bildemonteringar, vilket också medfört att den illegala marknaden fått svårare att roffa åt sig de trafikfarliga och miljöfördärvande bilarna. Men den positiva trenden föll pladask för den högvarviga bilskrotningsverksamheten. Corona epidemin bröt ut och priserna på skrot störtdök. Utöver järnskrotet har återvinning av platina i katalysatorerna påverkat den senaste tidens stora prisökning av skrotbilar. Denna ädelmetall kostar fem gånger mer än guld. Den startar snabbt kemiska reaktioner och är mycket lämplig för nedbrytning av kolväten i bilarnas avgaser. Men inte ens ädelmetallernas värde höll mot en allmän kollaps. Under några dagar sjönk skrotbilens värde, som återvinningsobjekt, med 75 procent.

Skrota bilen och rädda liv

Det är bara de illegala aktörerna som gynnas av den prekära ekonomiska situationen. De var på väg att tappa en stor del genom bilskrotarnas kraftiga höjningar till ägarna som skulle skrota bilen. Uttjänta bilar med undermåliga bromssystem och sämre säkerhetsbälten skördar många liv årligen, samtidigt som dåliga katalysatorer släpper ut mängder av CO2. Men de är attraktiva för illegal export eller återinförande i landets trafik. För att bedöma effekten av att skrotbilar inte hamnar hos en bilskrot för återvinning, måste alla faktorer läggas i potten. Och det kommer att dröja länge tills de auktoriserade bilskrotarna kan återuppta konkurrensen om köp av uttjänta fordon. Så med tanke på de värden som försvinner med varje skrotbil, som inte återvinnes, bör en allmän skrotbilspremie beräknas. Skulle den mot förmodan inte vara lönsam har troligtvis inte alla ingående faktorer beaktats. Dessa kan naturligtvis vara svåra att uppskatta i den svarta marknaden. Men ibland kan en katastrof liknande dagens resultera i effektiva framtida lösningar.

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgning till bilskrot i Göteborg är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bil i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

4 Apr 2020