Köpa defekta bilar

Att köpa defekta bilar och skrotbilar

Skrota bilen & få betalt. Har du en uttjänt bil som behöver bli hämtad? Vi hjälper dig med både skrotning och hämtning. Vårt företag Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen att bärga uttjänta bilar (skrotbilar). 

Hämtningsområdet sträcker sig från Munkedal ner till Kungsbacka, i det området utför vi även vanliga bärgningsuppdrag. vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. 

Kampanj när du skrotar bilen i Göteborg - Uddevalla

Skrota bilen Göteborg - Uddevalla, här betalar vi upp till 3 500 kr vid hämtning. Bilen skall vara komplett med originalkatalysator. Den skall även vara rullbar och stå lättillgängligt för att få full ersättning. Saknas delar, ring för mer information. Tel 031-94 37 60

Katalysatorn är avgasrenare som sitter på avgassystemet. Alla bilar från årsmodell 1989 har katalysator. Är den bytt till en universialkatalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Är man osäker om den är bytt, kan man ta en bild och maila till oss på [email protected]   

Hämtningen är gratis när du skrotar bilen och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Innehar F-Skatt, transportförsäkring samt tillstånd från Länsstyrelsen för hämtning av skrotbilar.

Boka hämtning av skrotbilar på Tel. 031-94 37 60, om du bokar på hemsidan får även en trisslott av bärgaren när han hämtar skrotbilen.

Klicka här för att boka hämtning av skrotbil

Registreringsbevis krävs när man skrotar bilen

Vid skrotning av bil krävs alltid att registreringsbevis (del 2, gula delen) lämnas tillsammans med skrotbilen. Om ett ombud ska skrota bilen för bilägaren, fordras även en fullmakt från ägaren. Vid bärgningsbehov bör nyckel för upplåsning av rattlås finnas tillgänglig i bilen.

Om du har tappat bort ditt registreringsbevis eller inte hittar det kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen.

Gör det kostnadsfritt med ditt e-legitimation.

Klicka här och beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen (del 2)

LÄS MER: Minskade skrotbilar till de auktoriserade bilskrotarna

Samma år lagstiftades bilproducenternas ansvar genom Förordningen om producentansvar för bilar(SFS2997:185). Producenter, som består av tillverkare, importörer, återförsäljare och fragmenteringsföretag, ålades miljöansvaret hela vägen mot ett ställt återvinningsmål. Vidare ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar. Inlämning av en skrotbil var gratis om bilen lämnades komplett. Första delmålet var 85 % återvinning av bilens vikt. Samtidigt lagstiftades Bilskrotningsförordningen för bilskrotare (SFS 2007:186). De mycket hårda miljökraven som ställdes föranledde många skrotare måste lägga ned sin verksamhet.

Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som försätts i körbart skick, har blivit en del i den begagnade bilbranschen. Och det är en utveckling som stadigt pågår.
Att köpa defekta bilar och skrotbilar, som
försätts i körbart skick, har blivit en del i den
begagnade bilbranschen.
Och det är en utveckling som
stadigt pågår.

Bilproducenterna har lyckats väl med återvinningen och har idag nått över det nya målet 95 %. Men något har fallerat. Massor av bilar tycks ha gått upp i rök. Efter 10 år kommer Riksdagen ut med en motion 2017/18:246 , som innehåller förslag att utreda återinförande av skrotningspremier för gamla bilar. Motionen är intressant att läsa och är lätt att öppna på Google. Bilproducenterna anklagas för att ha brustit i sitt ansvarstagande. Fullföljande av miljöansvaret för gamla bilar, mot satta återvinningsmål, ifrågasättes. Den hänvisar också till misstankar som egentligen är verklighet. Utvecklingen av defekta bilar och skrotbilar har inte följt förordningarna från 2007. Trots att det är gratis att lämna in bilen hos en auktoriserad skrotare dumpas en del i naturen. Medan många defekta bilar är spårlöst borta. Återvinningen ökar dock vilket ger bilskrotarna möjlighet att erbjuda ersättning vid skrotningen. Detta har inte förändrat situationen nämnvärt.

Köpa defekta bilar för export

Under senare år har konkurrenter till bilskrotarna organiserat sig. De söker defekta bilar eller skrotbilar dagligen på nätet. Det kan röra sig om återföring av bilar i trafik genom försäljning eller illegal export. Efterfrågan av billiga bilar har ökat konstant. Och många enmansverkstäder har startat sin verksamhet med iordningställande av bilar till körbart skick för försäljning. Ur samhälls- och miljösynpunkt kan vissa verksamheterna ifrågasättas. Det finns en uppbyggd laglig organisation med kapacitet att skrota och återvinna köpa defekta bilar, som inte borde trafikera vägarna. Förra årets motion, rörande skrotningspremie för gamla bilar, skulle kunna lösa en komplex faktor i miljöproblematiken.

LÄS MER: Skrotbilar hämtas gratis i Västra Götaland
27 Jun 2019