Kan premie för skrotning av bil rädda Liv?

Kan skrotningspremie från bilskrot i Göteborg för skrotning av bil rädda liv? Om eller när mindre trafiksäkra fordon tas ur bruk blir svaret naturligtvis, ja. Antalet bör statistiken kunna förtälja. Bristen på användning av säkerhetsbälten och avsaknad av ABS-bromsar är bidragande faktorer vid många olyckstillfällen. Redan på 1950-talet utrustade Vattenfall sina persontransportbilar med säkerhetsbälten, som de första i Sverige, för att rädda liv på dåliga och sliriga väg. Idag är säkerhetsbältet en självklarhet för biltillverkare men tyvärr inte för alla bilåkare. Så ett irriterande ljud kan ge en god effekt. ABS-bromsens hjälp vid halka är odiskutabel. Dessa två faktorer nämns i samband med riksdagens funderingar över en skrotningspremie, som skulle bidra till den ökade säkerheten, vid skrotning av bilar som saknar dessa anordningar. Men det finns fler positiva faktorer som kan läggas till kalkylen. Krockkudden är ett exempel. Och så skall man inte glömma det omdebatterade koldioxidutsläppen från de gamla CO2-grytorna. Troligtvis skulle, vart och ett, av nämnda problem ge en uppmaning till ett återinförandet av en statlig skrotningspremie för vissa uttjänta bilar, som har tillåtelse att rulla vidare.

Thomas Enroth säger att alla förslag som innebär att vi ökar trafiksäkerheten kommer jag noggrant att gå igenom. För vi måste minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det är välkommet med alla förslag, säger han till sverigesradio.

Återinförande skrotpremie för skrotning av bilar

Den statliga skrotningspremien drogs in år 2007. Ett eventuellt återinförande har ältats under många år. Inte minst av Riksdagen. Motion 2017/18:246 ”Skrotningspremie för gamla bilar” godkändes av riksdagen i sept. år 2017. Var det återigen ett bra förslag som hamnade i papperskorgen? Motionen, som är inlämnad av två centerpartister, beskriver till en viss del miljöproblematiken, som orsakas av skrotbilar. Lägger man ihop Riksdagens utslängda förslag kan det bli ett riktigt bra alternativ både för trafiksäkerheten och ur miljösynpunkt. Så frågan är: Kan bilskrotningspremie rädda liv? Nej, inte som motioner. En annan sort av "skrotningspremie" är under utveckling. Genom bilproducenternas lyckade återvinningsprocess kan en bilskrot, genom mottagningsbevis och skrotningsintyg, betala bilägaren, som beslutat att skrota bilen. Summan varierar. Idag ges 3 000 kronor, i ersättning, vid inlämning till Sjuntorps Biltjänst. Det är enbart vidareutveckling av en sådan process, som kan garantera bilägarna en framtida ersättning vid avregistrering, och som bidrar till minskat antal av trafik- och miljöfarliga fordon på våra vägar.

17 Feb 2020