Skrota ej komplett bil

Det finns många auktoriserade bildemonteringar, som kan skrota en inte komplett bil. Om den saknar väsentliga bildelar kan skroten begära ersättning för att skrota bilen. Skulle ett haveri ske i något EU-land kan en bilägare lämna in sin bil där utan någon större kostnad. Skrotningsintyg, med registreringsskyltar, skall i sådant fall skickas till Transportstyrelsen tillsammans med aktuellt registreringsbevis. Enligt bilproducenternas direktiv skall ett uttjänt fordon kunna lämnas till en auktoriserad bilskrot i Göteborg gratis. Kravet gäller för en komplett bil med original-katalysator. Denna förordning har under senare år förändrats till bilägarnas fördel.

Den stora skillnaden är resultatet av en framgångsrik utvecklingsprocess, som nu nått över 95 procent återvinning av bilvraken till ett ständigt kretslopp i nyproduktion. Miljö- och energi-besparingar ger stora bidrag. Koldioxidutsläppet sänks med lika mycket som vikten av återvunnet stål, samt energibesparingen för detta bedöms till över 75 procent. Det varierande stålpriset påverkar dock kostnadsbesparingarna. Men det finns ändå tillfällen att skrota bilen i Göteborg med god ersättning, trots att den inte är komplett. Det är endast avsaknad av original-katalysator, som förändrar betalning av ett uttjänt fordon. I bildelar ingår olika metaller med varierande värde. Aluminium, som ingår i vissa komponenter, är betydligt dyrare än stål. Palladium och platina, som ingår i katalysatorn, är dyrare än guld. Ersättningens storlek kan därför bero på bilmodell och storlek. Och det är en fråga, som bör undersökas före inlämning till bilskrot, eller före hämtning av en auktoriserad bärgare.

 

Skrotning av fordon som saknar delar kräver oftast bärgning

En inte komplett skrotbil kräver i de flesta fall bärgning från befintlig plats. Det påverkar ersättningens storlek. Direkt tillgänglighet för att vinscha upp på flak är en faktor. Startnyckeln och batteri måste finnas vid hämtning av fordonet, som skall vara vara styr- och rullbart för normal hantering. Även varierande avstånd till en auktoriserad bilskrot, med tillstånd att utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg, har betydelse. Men i de flesta fall kan en ägare skrota bilen, som inte är komplett, med viss ersättning på många platser i landet.

22 Sep 2021